| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Do 31 marca spółki powinny zakończyć sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i przedłożyć je do zatwierdzenia odpowiednim organom. Przy tworzeniu sprawozdania finansowego należy dokładnie określić, których okresów sprawozdawczych dotyczą poniesione przez jednostkę koszty. Firmy nie powinny bowiem przyporządkowywać ich jedynie na podstawie terminu otrzymania faktury. Może to znacznie zniekształcić obraz sytuacji majątkowej firmy przedstawiony w sprawozdaniu. Warto przeanalizować tę kwestię dokładnie.

Przepisy podatkowe

Z kolei w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (podobnie jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) zgodnie z art. 15 ust. 4 koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, co do zasady, potrąca się w tym roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Należy jednak pamiętać, że nie stosuje się tej zasady w stosunku do kosztów, które zostały poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później jednak niż po upływie terminu określonego do złożenia zeznania. Jeżeli zaistnieje taki przypadek, koszty potrącane są w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Z kolei za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Kwalifikując koszty do określonych okresów, należy mieć również na względzie art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa, co nie jest uważane za koszty uzyskania przychodów.

Pensja za grudzień

W pierwszej kolejności warto przeanalizować sytuację, w której pensje za grudzień 2007 r. pracownicy otrzymują w styczniu. Dla celów rachunkowości nie ma znaczenia, w którym momencie zostały wypłacone, ale jakiego okresu dotyczą. W związku z tym już w księgach 2007 roku powinny zostać zaewidencjonowane wszystkie koszty związane z tymi wynagrodzeniami, czyli ich wartość brutto oraz wszystkie dodatkowe obciążenia (składki ZUS), które z tego tytułu ponosi pracodawca.

Należy pamiętać, że w takiej sytuacji wszystkie obliczenia muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi od stycznia 2008 r.

Przykładowo należy uwzględnić fakt, że od początku roku zmieniła się składka na ubezpieczenia rentowe: dla pracownika wynosi ona 1,5 proc., natomiast dla pracodawcy 4,5 proc. Inna będzie więc zaliczka na podatek dochodowy. Jej wysokość zmieni się również dlatego, że ulga podatkowa od początku roku wynosi 48,90 zł (za jeden miesiąc), a koszty uzyskania przychodów od jednego zakładu pracy położonego w miejscowości, w której mieszka pracownik, wynoszą 111,25 zł (za jeden miesiąc).

W bilansie firmy za 2007 rok nierozliczone wynagrodzenia pracowników odzwierciedla się w pasywach w pozycji B.III.2h) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń.

Zaliczka na podatek dochodowy i składki ZUS nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień kończący rok obrotowy. Dlatego należy je ująć w pasywach bilansu w pozycji B.I.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe albo w pozycji B.III.2g) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń. Ujęcie w pozycji zobowiązań jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy nie zniekształci to obrazu majątkowego i finansowego firmy.

Nieco inne zasady ujmowania wynagrodzeń na przełomie roku obowiązują w stosunku do rozliczeń podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów nie są niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty. Nie są nimi również nieopłacone składki ZUS.

KALENDARIUM

Obowiązki spółek*

Do 31 marca - należy sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe i przedstawić je właściwym organom, a także złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - CIT-8,

Do 30 czerwca - organ zatwierdzający musi przyjąć roczne sprawozdanie

Do 15 lipca - (jednak nie później niż 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) - należy złożyć sprawozdanie we właściwym rejestrze sądowym, a w przypadku spółek podlegających badaniu również złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B.

* gdy rok kalendarzowy zbieżny jest z obrotowym

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK