| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Do 31 marca spółki powinny zakończyć sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i przedłożyć je do zatwierdzenia odpowiednim organom. Przy tworzeniu sprawozdania finansowego należy dokładnie określić, których okresów sprawozdawczych dotyczą poniesione przez jednostkę koszty. Firmy nie powinny bowiem przyporządkowywać ich jedynie na podstawie terminu otrzymania faktury. Może to znacznie zniekształcić obraz sytuacji majątkowej firmy przedstawiony w sprawozdaniu. Warto przeanalizować tę kwestię dokładnie.

Brak faktury

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że w praktyce często zdarza się, że firmy ujmują koszty w momencie otrzymania faktury, nie przyporządkowując ich do odpowiednich okresów. Przykładem takiej sytuacji może być faktura otrzymana przez firmę w styczniu 2008 r., która dotyczy usług telekomunikacyjnych wykonanych w grudniu 2007 r. W takim przypadku, na podstawie dokumentu polecenia księgowania, należy zaewidencjonować w księgach 2007 roku koszty przypadające na ten okres, dokonując zapisu: strona Wn konta 420 „Usługi obce”, strona Ma konta 300 „Rozliczenie zakupu”. Rozliczenie kosztów następuje natomiast w księgach rachunkowych okresu, w którym firma otrzymała fakturę: strona Wn konta 300 „Rozliczenie zakupu” - cenie nabycia, strona Wn konta 225 „Rozliczenie VAT naliczonego” - wartość podatku, strona Ma konta 202 „Rozrachunki z dostawcami” - łączna kwota zobowiązania. Z kolei koszty dotyczące 2008 roku ujmuje się w następujący sposób: strona Wn konta 420 „Usługi obce”, strona Ma konta 300 „Rozliczenie zakupu”.

Może się jednak zdarzyć, że faktura dotycząca kosztów poprzedniego okresu sprawozdawczego, np. 2007 roku, zostanie dostarczona, gdy księgi rachunkowe zostały już zamknięte. W takiej sytuacji jednostka musi zaksięgować koszty w roku obrotowym, w którym faktura wpłynęła do firmy.

Jeżeli jednak nie zaistniała taka sytuacja, a koszty zostały odpowiednio przyporządkowane, w sporządzanym za 2007 rok bilansie saldo Ma konta 300 „Rozliczenie zakupu” ujmuje się w pasywach w pozycji B.III. Zobowiązania i odpowiednio - wobec jednostek powiązanych lub wobec pozostałych jednostek.

Materiały

Podobna sytuacja jest w przypadku niefakturowanych dostaw materiałów, ponieważ na dzień bilansowy w księgach rachunkowych pozostaje saldo kredytowe konta 301 „Rozliczenie zakupu materiałów”. W bilansie wykazuje się je analogicznie jak w poprzednim przykładzie (czyli jako zobowiązanie).

Może się też zdarzyć, że materiały są zafakturowane przez sprzedawcę, ale nie dostarczono ich jeszcze do odbiorcy. Stanowią one wtedy materiały w drodze i ujmuje się je w aktywach bilansu w pozycji B.I.1 Materiały. Takie postępowanie dotyczy wszystkich materiałów: zarówno podstawowych, jak i pomocniczych oraz paliw, opakowań, części zamiennych, materiałów biurowych itp.

Podobnie jest z towarami. Saldo Wn konta 303 „Rozliczenia zakupu towarów” powinno zostać przeniesione do aktywów bilansu do pozycji B.I.4 Towary. Warto pamiętać, że do tej grupy aktywów zalicza się przede wszystkim towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży w nieprzetworzonym stanie. Nie ma znaczenia miejsce, w którym się znajdują - mogą to być zarówno magazyny własne, obce, jak i punkty, w których dokonuje się ich sprzedaży detalicznej.

Z kolei jeżeli została wpłacona kontrahentowi zaliczka na poczet przyszłej dostawy materiałów i towarów, niezależnie od tego, czy firma otrzymała fakturę czy nie, wpłacona kwota powinna zostać ujęta w bilansie w pozycji aktywów - B.I. Zaliczki na dostawy.

Natomiast jeżeli wpłacone środki dotyczą:

• środków trwałych - będą ujęte w pozycji aktywów - A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie,

• wartości niematerialnych i prawnych - będą ujęte w pozycji aktywów - A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK