| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Roczne rozliczenie CIT

Roczne rozliczenie CIT

Spółki oraz inne jednostki, które są zobowiązane do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, powinny złożyć zeznanie roczne. Dla podmiotów, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 upływa z końcem marca.

Dokumentowanie wykazanych kosztów

Jedną z pozycji, którą należy wypełnić w zeznaniu rocznym CIT-8, stanowią koszty prowadzonej działalności. Aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów, musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, a jego poniesienie musi zmierzać do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatek taki musi być właściwie udokumentowany. Brak stosownych dokumentów, zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa, uniemożliwia zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Na podatnika został nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, czyli zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przepisy tej ustawy stanowią, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (dowody źródłowe), wśród nich zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów.

W ustawie o rachunkowości określono, że dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

• określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

• określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

• opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

• datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

• podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

• stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Dopiero na podstawie dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie świadczenia podatnik ma prawo zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Nie oznacza to więc, że dowody księgowe, które nie posiadają wszystkich elementów określonych przez ustawę o rachunkowości, są wadliwe na tyle, żeby nie zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

Faktury otrzymywane np. drogą elektroniczną od kontrahentów zagranicznych, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w ustawie o rachunkowości, gdyż brakuje na nich podpisów wystawcy faktury, nie mogą być z marszu eliminowane. Można dowodzić, że dany wydatek został poniesiony w oparciu inne dowody. W sytuacji gdy oprócz wadliwych faktur podmiot posiada inne dowody pozwalające na powiązanie ich z wykonaną usługą i wskazujące na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem a osiąganiem przychodów (funkcjonowaniem podatnika), to wówczas wydatek ten może zostać uznany za koszt podatkowy.

Postanowienia ustawy o CIT nie określają wprost zasad i sposobu dokumentowania wydatków. Ustawa odwołuje się do norm prawa bilansowego, co oznacza, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i terminowo, a transakcje udokumentowane w prawidłowy sposób. Ustawodawca nie narzuca żadnych technicznych rozwiązań co do sposobu dokumentowania kosztów, podkreśla natomiast, że prowadzona ewidencja rachunkowa ma zapewnić określenie dochodu i podstawy opodatkowania oraz należnego podatku. W związku z tym faktury wystawione przez kontrahentów zagranicznych i przesłane drogą elektroniczną mogą stanowić podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na ich podstawie.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »