| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > "BIULETYN VAT" poleca: Rozliczenie i zwrot VAT u polskiego podatnika w Niemczech

"BIULETYN VAT" poleca: Rozliczenie i zwrot VAT u polskiego podatnika w Niemczech

Polscy podatnicy, którzy dokonują transakcji z zagranicznymi podmiotami, są w niektórych przypadkach zobowiązani do rejestracji jako podatnicy VAT w tych krajach. Nie zawsze jednak tego obowiązku dokonują, bo często nie są go świadomi. Rozpoczynamy cykl artykułów omawiających zasady rejestracji i rozliczania VAT przez polskich podatników w poszczególnych krajach UE oraz występowania przez nich o zwrot VAT. Omówienie rozpoczynamy od Niemiec.

Zwrot podatku VAT w Niemczech

Przedsiębiorca, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT na terenie Polski, może się ubiegać o zwrot zapłaconego podatku zawartego w cenie towarów i usług kupionych na terenie Niemiec (Umsatzsteuer lub Mehrwertsteuer).

Podstawą prawną są przepisy VIII Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich oraz niemieckie przepisy podatkowe.

Aby otrzymać zwrot niemieckiego VAT, polski przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

1) nie może być zarejestrowany do podatku od wartości dodanej na terenie Niemiec (ani nie mieć takiego obowiązku),

2) nie może posiadać siedziby, oddziału, przedstawicielstwa w Niemczech,

3) nie może wykonywać opodatkowanych czynności na terytorium Niemiec, czyli nie może osiągać żadnych obrotów, z wyjątkiem:

- świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca (reverse charge),

- świadczenia usług związanych z międzynarodowym transportem towarów, zwolnionych z opodatkowania,

5) usług podlegających określonym procedurom, świadczonych elektronicznie dla osób niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej w Niemczech (konsumentów),

6) czynności, dla których wystąpił o jednorazowe opodatkowanie (prawo niemieckie przewiduje taką możliwość między innymi w przypadku wolnych zawodów, takich jak dziennikarz, pisarz, artysta, sportowiec),

7) gdy występuje jako drugi w kolejności podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.

Ponadto również i w tym przypadku zastosowanie ma zasada ogólna, zgodnie z którą, jeżeli na podstawie przepisów kraju zwrotu zakup określonych towarów i usług nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikom zarejestrowanym Polsce, wówczas przedsiębiorca również nie ma prawa do ubiegania się o zwrot, chociaż polskie przepisy taki zwrot przewidują. I odwrotnie, co oznacza, że w sytuacji, w której polskie przepisy przewidują ograniczenie do odliczenia podatku naliczonego (np. zakup paliw), ale przepisy drugiego kraju tego ograniczenia nie przewidują - polski przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego przy zakupie tego typu towarów lub usług.

Polski przedsiębiorca nie otrzyma zwrotu podatku od zakupów, które nie są związane z jego działalnością gospodarczą, np. prezenty, artykuły spożywcze, alkohol, papierosy.

Polski przedsiębiorca ubiegający się o zwrot nie ma obowiązku ustanowienia w Niemczech przedstawiciela podatkowego.

Wniosek o zwrot podatku powinien obejmować co najmniej 3 kalendarzowe miesiące danego roku i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Może obejmować okres krótszy niż 3 miesiące, jeżeli dotyczy to ostatnich miesięcy w roku, np. listopad - grudzień. Jednak we wniosku mogą się znaleźć również rachunki z poprzednich okresów w ciągu danego roku kalendarzowego.

Wniosek za cały ubiegły rok musi zostać wysłany najpóźniej do połowy roku bieżącego (koniec czerwca).

Minimalna kwota VAT do zwrotu, o jaki może się ubiegać przedsiębiorca, to 200 EUR. Jeżeli dotyczy roku kalendarzowego albo ostatnich miesięcy roku, kwota ta nie może być mniejsza niż 25 EUR.

Wnioski dotyczące kwot mniejszych nie są przez władze niemieckie rozpatrywane.

Wniosek o zwrot podatku zapłaconego w cenie towarów i usług kupionych na terenie Niemiec należy złożyć na formularzu wydawanym przez niemieckie władze podatkowe: „Ust 1T” w wersji niemieckiej lub angielskiej. Można je pobrać ze strony internetowej www.bzst.bund.de.

Wniosek może zostać wypełniony w języku jednego z państw należących do Unii Europejskiej, a więc także w języku polskim.

We wniosku powinna zostać wymieniona każda faktura załączona do niego (można użyć w tym celu programu Exel).

Do wniosku należy dołączyć:

1) oryginały faktur, rachunków, wszystkich dokumentów zakupu, na podstawie których podatek od wartości dodanej został zapłacony w Niemczech (kopie dokumentów zwykle są akceptowane w przypadku braku oryginałów),

2) aktualny dokument potwierdzający zarejestrowanie w VAT w Polsce,

3) jeżeli w imieniu przedsiębiorcy o zwrot podatku ubiega się osoba trzecia - oryginał pełnomocnictwa, ale nawet w takim wypadku wniosek o zwrot podatku powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę osobiście,

4) jeżeli miały miejsce transakcje opodatkowane na zasadzie reverse charge, do wniosku należy dołączyć faktury i informacje o podatniku niemieckim, który odprowadził podatek.

Formularz wraz z dokumentami powinien zostać przesłany do urzędu właściwego w sprawach zwrotu podatku od wartości dodanej na adres:

Bundeszentralamt für Steuern

Dientstitz Schwedt

Passower Chaussee 3b

16303 Schwedt/Oder

Germany

Tel: 00 49 18 88 40 60

Fax: 00 49 18 88 40 64 722

email: vorsteuerverguetung@steuerliches- -info-center.de

www.bzst.bund.de

Istnieje również możliwość przesyłania formularzy elektronicznie. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej wskazanej powyżej, ale tylko w języku niemieckim.

Władze podatkowe Niemiec opieczętują każdy przekazany im dokument i zwrócą go przedsiębiorcy w terminie miesiąca od daty wydania decyzji dotyczącej zwrotu podatku.

Na wydanie decyzji urząd niemiecki ma co do zasady 6 miesięcy od daty wpływu wniosku wraz z dokumentami. Jeżeli w trakcie postępowanie okaże się, że wymagane są także inne dokumenty, termin ten podlega przedłużeniu. Procedura ta może się przeciągnąć do 10 miesięcy.

Jeśli zwrot zostanie przyznany, zostaje wypłacony przed upływem terminu wymienionego powyżej, zwykle przelewem na rachunek wnioskującego (kwota jest pomniejszona o koszt przelewu).

Jeżeli władze podatkowe odmówią zwrotu podatku, polskiemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organów administracji podatkowej w Niemczech w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania decyzji. Jeżeli władze podatkowe nie uwzględnią odwołania, przedsiębiorca ma prawo wniesienia sprawy do sądu w Niemczech.

 

Anna Dudkowska

ekspert w zakresie VAT

Andrzej Markowski

ekspert w zakresie VAT

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK