| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Odpowiedzialność za rozliczenie pracownika przez zakład pracy

Odpowiedzialność za rozliczenie pracownika przez zakład pracy

O konieczności wywiązywania się z obowiązków podatkowych muszą pamiętać wszyscy. Jednak w przypadku pracodawców i pracowników ma to szczególne znaczenie. Na pracodawcy jako płatniku ciąży nie tylko obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. W szczególnych przypadkach będą oni też musieli wypełnić za niego zeznanie roczne. Na gruncie przepisów dotyczących odpowiedzialności płatnika w praktyce pojawiają się różne problemy. A powstałe na tym tle spory między fiskusem a podatnikami i płatnikami w większości przypadków muszą rozstrzygać sądy administracyjne, których wybrane orzeczenia prezentujemy.

SENTENCJA

To na podatniku spoczywa obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Co oznacza, że to podatnik a nie płatnik odpowiada za prawidłowe wykazanie dochodów w zeznaniu rocznym.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 30 stycznia 2008 r., niepublikowany

sygn. akt I SA/Bd 706/07

UZASADNIENIE

Organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie podatniczki za 2001 rok. Podały ponadto, że Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zawiadomił go o popełnieniu przestępstwa skarbowego przez podatniczkę. W tej sytuacji wezwano ją do złożenia wyjaśnień, a następnie wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2001. Skarżąca nie zgodziła się z rozstrzygnięciem organu I instancji. W odwołaniu podniosła, że rozliczała się z urzędem skarbowym we właściwym czasie, w oparciu o sporządzony przez pracodawcę PIT-11 (potwierdzony jego podpisem) oraz PIT-40A otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że w sprawie nie doszło do naruszenia prawa i oddalił skargę podatniczki. Jak zauważył sąd, istota sporu sprowadza się do kwestii odpowiedzialności podatnika za dane zawarte w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2001 (PIT-37). Skarżąca w 2001 roku uzyskała dochód z dwóch źródeł, a mianowicie z emerytury oraz z tytułu wykonywanej pracy. W sytuacji gdy podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym, jest, z zastrzeżeniem art. 24 art. 28-30, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów - przypomniał WSA.

Sądu nie przekonały argumenty podatniczki, że swoje roczne zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2001 opierała na przedłożonym przez pracodawcę druku PIT-11, traktując go jako zgodny ze stanem faktycznym. Jak zauważył sąd, ustalenia co do kwoty uzyskanej z tytułu pracy u pracodawcy nie były przez skarżącą zakwestionowane. Zwłaszcza że przed sądem pracy sama skarżąca wykazywała wyższe kwoty. Skarżąca zakwestionowała powyższe ustalenia jedynie przed organami podatkowymi, tłumacząc się tym, że opierała swe roczne zeznanie na otrzymanym PIT-11.

Jak podkreślił WSA, to na podatniku spoczywa obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Co oznacza, że to podatnik, a nie płatnik odpowiada za prawidłowe wykazanie dochodów w zeznaniu rocznym. Na pracodawcy jako płatniku, bez względu na to, czy jest on osobą fizyczną, osobą prawną czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwaną dalej zakładem pracy, spoczywa obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

WSA podkreślił też, że rzeczywista wysokość otrzymywanych wynagrodzeń była skarżącej znana, co wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. A zatem nie było przeszkód do wykazania rzeczywistego dochodu wynikającego ze stosunku pracy.


OPINIA

 

Marek KoliBski

doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Spór sprowadzał się do kwestii odpowiedzialności podatnika za zaniżenie podatku w sytuacji, gdy w otrzymanym od pracowały PIT-11 zaniżono dochód a płatnik potrącał zaniżone zaliczki na podatek. Zdaniem sądu nierzetelna informacja pracodawcy nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty podatku w rocznym zeznaniu, gdyż to podatnik a nie płatnik odpowiada za prawidłowe wykazanie dochodów. W sprawie istotne jest, iż mimo że podatnik winą za zaistniałą sytuację obarczył pracodawcę, to sąd nie rozważył konieczności wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika. Zgodnie z Ordynacją podatkową jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika, wydaje się decyzję o odpowiedzialności podatnika. W kontekście tego wyroku należy mieć na uwadze, że od 2007 roku podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia przez płatnika dochodu m.in. z umowy o pracę do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. W takim przypadku nie wydaje się decyzji o odpowiedzialności podatnika.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK