| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć się na PIT-36L

Jak rozliczyć się na PIT-36L

Celem sporządzenia i złożenia w urzędzie skarbowym formularza PIT-36L jest rozliczenie się z fiskusem z dochodu lub straty poniesionej przez podatnika opodatkowanego według 19-proc. stawki liniowej. W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok formularz PIT-36L po raz pierwszy ma zastosowanie do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Cel złożenia zeznania

Wypełnianie formularza podatnik rozpoczyna od podania Numeru Identyfikacji Podatkowej (poz. 1) oraz roku, za który, za który składane jest zeznanie podatkowe (poz. 4). Następnie można już przystąpić do wypełniania poszczególnych części formularza.

W części A podatnik określa miejsce i cel złożenia zeznania. Miejscem złożenia zeznania jest urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, czyli podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium kraju ustało przed tym dniem, właściwy do złożenia zeznania rocznego będzie urząd skarbowy ustalony według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Podatnicy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, czyli podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego do opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu ministra finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

W części A formularza podatnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu ma również obowiązek podania celu złożenia zeznania: czyli pierwotne jego złożenie lub korekta. Wyjaśnijmy, że zeznanie PIT-36L może być złożone jako korekta złożonego wcześniej zeznania rocznego. Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu, poprzez złożenie deklaracji korygującej (zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przez deklarację rozumie się również zeznanie) wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Podatnik składający korektę musi zatem jeszcze raz wypełnić PIT-36L, zaznaczając jako cel złożenia formularza kwadrat 2 opisany jako korekta zeznania. Oprócz tego w odrębnym piśmie ma obowiązek wyjaśnić przyczyny ponownego wypełnienia i złożenia formularza zeznania rocznego.

ZAŁĄCZNIKI DO ZEZNANIA PIT-36L

Do deklaracji podatkowej składanej za 2007 rok podatnik może dołączyć następujące załączniki:

PIT/B - stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w roku podatkowym. Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym prowadziły działalność gospodarczą. Wykazują w nim: przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie oraz jako wspólnicy spółek osobowych.

PIT/Z - stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy) osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

PIT/ZG - stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Składają go osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą i dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 30c ust. 4, 5 ustawy. W załączniku podatnik wykazuje zagraniczne dochody oraz zapłacony za granicą podatek rozliczane w zeznaniu PIT-36L. Istotne jest, że załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

NIP-1 i NIP-3 - stanowią informację o złożonym wraz z zeznaniem zgłoszeniu indentyfikacyjnym/aktualizacyjnym (dla prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą - formularz NIP-1, dla pozostałych - NIP-3). Na dołączanych formularzach NIP-1 i NIP-3 można wpisać numer osobistego rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty. Jeżeli podany wcześniej numer rachunku uległ zmianie, podatnik powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne dokonując wskazania aktualnego numeru rachunku osobistego. W przypadku likwidacji rachunku, podatnik składa stosowne zgłoszenie zaznaczając w nim pozycję: Rezygnacja.

Sprawozdanie finansowe - dołączają do zeznania podatnicy prowadzący księgi rachunkowe.

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej - dołączają do zeznania podatnicy, którym właściwy organ na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej.

Warto pamiętać, że uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. W konsekwencji, złożenie korekty w czasie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych. Przywilej złożenia korekty w powyższym przypadku powraca w momencie zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Złożona korekta powinna zawierać dane ustalone w trakcie przeprowadzonego postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Złożona korekta może natomiast zawierać dane ustalone w wyniku przeprowadzonej kontroli.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK