| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wypełnić zeznanie PIT-36

Jak wypełnić zeznanie PIT-36

Roczne zeznanie PIT-36 przeznaczone jest między innymi dla tych, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularz ten powinny też wypełnić osoby, które pracowały za granicą.

Szczególne rozwiązania

Może się zdarzyć, że wymienione roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej są niższe od wydatków poniesionych przez podatnika na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. W takim przypadku w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte - zamiast wymienionych - w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Zasady tej nie stosuje się, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika - ze środków podatnika - składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jednocześnie należy pamiętać, że koszty uzyskania przychodów w wyżej określonej wysokości mogą być zastosowane jedynie do tej części uzyskanego przychodu, który pochodzi z praw autorskich lub z praw pokrewnych.

W kolumnie d tej części zeznania należy obliczyć kwotę dochodu ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych). Kwotę dochodu oblicza się jako różnicę sumy przychodów (kolumna b) i kosztów uzyskania przychodów (kolumna c). Z kolei w kolumnie e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kolumna c) przekraczają sumę przychodów (kolumna b). Następnie w kolumnie f należy wykazać sumę należnych zaliczek. Zaliczki pobrane przez płatnika płatnik wykazuje w poz. 39 informacji PIT-11.

KTÓRE POZYCJE TRZEBA WYPEŁNIĆ

Niektóre pozycje muszą być bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to w szczególności:

• Numeru Identyfikacji Podatkowej (o ile podatnik ma nadany NIP i nie dołącza formularza NIP w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego)

• numeru PESEL (w przypadku osób, którym nadano ten numer)

• roku, za który zeznanie jest składane

• sposobu opodatkowania

• celu złożenia formularza

• informacji o załącznikach

• podpisu(ów) na zeznaniu

JAK ZŁOŻYĆ ROCZNE ZEZNANIE

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym.

Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

PRAWO DO SKORYGOWANIA ZEZNANIA

Podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującego zeznania wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Złożenie korekty w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych.

Wykazanie emerytur

Wiersz 2 dotyczy emerytur, rent oraz innych krajowych świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy. Podatnicy wypełniają ten wiersz na podstawie imiennych formularzy PIT-40A i PIT-11A sporządzonych przez organy rentowe.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK