| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wypełnić zeznanie PIT-36

Jak wypełnić zeznanie PIT-36

Roczne zeznanie PIT-36 przeznaczone jest między innymi dla tych, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularz ten powinny też wypełnić osoby, które pracowały za granicą.

Pozarolnicza działalność gospodarcza

W wierszu 3 należy rozliczyć pozarolniczą działalność gospodarczą. I tak w kolumnie b należy wykazać przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104 z późn. zm.).

W kolumnie c należy wykazać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Następnie w kolumnie d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kolumna b) i kosztów uzyskania przychodów (kolumna c). Kwotę tę podatnicy wpisują w poz. 51 i/lub 94. Taki sposób obliczenia dochodu nie ma zastosowania dla podatników, którzy w 2004, w 2005, w 2006 lub w 2007 roku korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy. Podatnicy ci kwotę dochodu obliczają w załączniku PIT/Z (o którym napiszemy w dalszej części). Następnie zaś przenoszą ją do zeznania, zgodnie z opisem zamieszczonym w tym załączniku.

Warto pamiętać, że pozycje 54 i 97 wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy w 2007 roku korzystali z wymienionego zwolnienia (tzw. kredytu podatkowego).

Z kolei w kolumnie e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kolumna c) przekraczają sumę przychodów (kolumna b). Taki sposób obliczenia straty nie ma zastosowania dla podatników, którzy w 2004, w 2005, w 2006 lub w 2007 roku korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy. Podatnicy ci kwotę straty obliczają w załączniku PIT/Z, a następnie przenoszą ją do zeznania, zgodnie z opisem zamieszczonym w tym załączniku.

W kolumnie f natomiast należy wykazać kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy.

Podatnicy, którzy w 2004, w 2005, w 2006 lub w 2007 roku korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, przed wypełnieniem wiersza 3 w częściach D.1. i D.2. powinni uprzednio wypełnić załącznik PIT/Z.

Działy specjalne produkcji rolnej

Wiersz 4 tej części formularza PIT-36 dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej. W kol. b należy wykazać przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, w sytuacji gdy podatnik prowadzi księgi. W przypadku podatników nieprowadzących ksiąg, należy wykazać dochód ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy o PIT. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104 z późn. zm.).

Działalność wykonywana osobiście

Kolejny wiersz 5 dotyczy działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umów o dzieło i zlecenia).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in.:

• przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, a także przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

• przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

• przychody otrzymane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji, lub innych organów stanowiących osób prawnych,

• przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności,

• przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

• przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

• przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK