| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wypełnić zeznanie PIT-36

Jak wypełnić zeznanie PIT-36

Roczne zeznanie PIT-36 przeznaczone jest między innymi dla tych, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularz ten powinny też wypełnić osoby, które pracowały za granicą.

Koszty uzyskania przychodów

Od przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej itp. z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi; osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności czy z umów zlecenia i z umów o dzieło koszty uzyskania przychodów przysługują w wysokości 20 proc. przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika, ze środków podatnika, w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wspomnianej normy procentowej (20 proc.), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Od przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych i wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich roczne koszty uzyskania przychodów (z każdego z wyżej wymienionych tytułów) wynoszą nie więcej niż 1302 zł (miesięcznie 108 zł 50 gr). Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą w 2007 roku przekroczyć 1953 zł 23 gr.

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECI

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

CZYM JEST KREDYT PODATKOWY

Zgodnie z art. 44 ust. 7f ustawy o PIT, 20 proc. kwoty dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 44 ust. 7a ustawy, łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał z tego zwolnienia. Doliczenia podatnicy dokonują w części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem za rok podatkowy.

OBOWIĄZKI SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

Podatnicy, którzy otrzymali informację PIT-R o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich od więcej niż jednego płatnika, samodzielnie obliczają kwotę podlegającą opodatkowaniu.

W 2007 roku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, wolne były od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 2280 zł. W konsekwencji diety oraz zwrot kosztów przekraczających miesięcznie kwotę korzystającą ze zwolnienia podlegają opodatkowaniu.

Najem i prawa autorskie

W wierszu 6 formularz za PIT-36 należy rozliczyć najem lub dzierżawę. Podatnik musi wpisać przychody, poniesione koszty, obliczyć kwotę dochodu (ewentualnie straty), a także wykazać sumę zaliczek.

Wiersz 7 przeznaczony jest dla praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT.

Przyjmuje się następujące koszty uzyskania przychodów z tytułu:

• zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego itp. - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu,

• korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wyżej podanej normy procentowej (50 proc.), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Z kolei w wierszu 8 trzeba uwzględnić inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7 (w tym emerytury, renty z zagranicy).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK