| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Podatnik, który otrzymał informację PIT-8C z wykazanymi dochodami ze sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych, musi wykazać je w PIT-38. Bez znaczenia jest fakt, że podatnik nie zgadza się z danymi z PIT-8C.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik dokonywał wypłat w 2006 roku z rachunku prowadzonego w X. Zgodnie z wystawioną informacją PIT-8C w 2006 roku podatnik osiągnął dochód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających. Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez podatnika deklaracji PIT-38 za 2006 rok zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych, jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

W myśl z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Przez pochodne instrumenty finansowe rozumie się prawa, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe. Katalog pochodnych instrumentów finansowych wymieniony w tym przepisie jest otwarty. Tak więc pojęcie pochodne instrumenty finansowe obejmuje również transakcje polegające na wymianie waluty na inną po kursie w momencie transakcji dokonywane na międzynarodowym rynku walutowym F.

W przypadku zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających dochodem, podlegającym 19-proc. PIT, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów.

Nie uważa się za koszty wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wydatki poniesione przez podatnika na nabycie pochodnych instrumentów finansowych będą stanowić koszt z chwilą ich sprzedaży. W związku z tym podatnik ma obowiązek rozliczyć w deklaracji PIT-38 za 2006 rok kwoty otrzymane z X na podstawie wystawionej informacji PIT-8C. W przypadku otrzymania w kolejnych latach z firmy X jakichkolwiek środków finansowych niebędących zwrotem kapitału własnego, podatnik ma obowiązek uwzględnić te kwoty w rozliczeniu rocznym PIT-38 za rok, w którym nastąpi ich wypłata.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z 31 lipca 2007 r. (nr 1437/ZDF/423/94/07/LJ).


OPINIA


GRZEGORZ JUKIEL

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej White & Case

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, są opodatkowane 19-proc. PIT jako odrębne źródło przychodu. Dochodem w tym przypadku jest różnica między przychodami uzyskanymi z wszystkich transakcji, a sumą odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów. W przypadku braku możliwości identyfikacji ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych nabytych po różnych cenach, przyjmuje się, że w pierwszej kolejności zbyto najwcześniej nabyte (metoda FIFO), przy czym zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. Jeżeli suma przychodów z tego źródła przychodów przewyższy sumą kosztów, różnica jest stratą do odliczenia od przychodów z tego źródła w kolejnych pięciu latach podatkowych. Podatnik ma obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek, przy czym otrzymuje on od biura maklerskiego informację PIT-8C. Zakładając profesjonalizm biura maklerskiego, co do zasady kwoty wykazane w informacji powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty. W przypadku jednak błędów w zakresie wykazanego dochodu na niekorzyść podatnika, w jego interesie jest wyjaśnienie sprawy z biurem maklerskim w celu skorygowania informacji PIT-8C. Urząd skarbowy będzie bowiem bazował na tej informacji dla potrzeb weryfikacji prawidłowości zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK