| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji, których posiadaczem był jeden z małżonków, nie można wykazać we wspólnym zeznaniu podatkowym i pomniejszyć o stratę wynikającą z rachunku inwestycyjnego drugiego małżonka.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy w związku z tym, że podatnicy wspólnie rozliczają się z podatku dochodowego PIT, mogą również wspólnie rozliczyć podatek od dochodów kapitałowych, tzn. zysk z jednego rachunku pomniejszyć o stratę z drugiego rachunku?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Dochodów kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej oraz z dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi 19-proc. podatkiem liniowym. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust.1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zatem, jeżeli sprzedaż akcji nastąpi w 2006 roku, dochód uzyskany z tego tytułu (lub poniesioną stratę) uwzględnia się w odrębnym zeznaniu podatkowym, które należy złożyć po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia 2007 r. i w tym samym terminie wpłacić obliczony należny podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego dochodu. Stosownie do art. 6 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednak zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. W myśl art. 9 ust. 1a powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, art. 30a-30c oraz art. 44 ust.7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł dochodów.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji nie łączy się z przychodami z innych źródeł, opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, a tym samym nie wlicza się ich do przychodów małżonków, którzy złożyli wniosek o wspólne opodatkowanie.

W świetle powyższego dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji, których posiadaczem był jeden z małżonków, nie można wykazać we wspólnym zeznaniu podatkowym i pomniejszyć o stratę wynikającą z rachunku inwestycyjnego drugiego małżonka. Stąd postanowiono jak w sentencji.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z 14 grudnia 2006 r. (nr 1419/UDD-415-187/06/RL/01).


OPINIA


TOMASZ RYSIAK

prawnik z kancelarii prawniczej Magnusson

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT małżonkowie są uprawnieni do wspólnego rozliczenia osiągniętych przez nich dochodów z pewnymi wyjątkami. Do tych wyjątków zaliczane są m.in. dochody z kapitałów pieniężnych obejmujące również dochód z odpłatnego zbycia akcji. Co istotne, dochodów z kapitałów pieniężnych nie łączy się z innymi dochodami podatników, dlatego też zgodnie z przepisami ustawy o PIT nie podlegają one regulacjom o wspólnym opodatkowaniu małżonków. W konsekwencji brak jest możliwości odliczenia strat poniesionych przez jednego małżonka od dochodów z kapitałów pieniężnych drugiego z małżonków. Co więcej, w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków brak jest w ogóle możliwości rozliczenia strat jednego małżonka. Dlatego też należy zgodzić się z twierdzeniem naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku wskazanym w przedmiotowej interpretacji.

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »