| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Obowiązek podatkowy

Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu:
• odpłatnego zbycia:

- papierów wartościowych,

- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

• udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

• objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

do końca kwietnia muszą dokonać rozliczenia uzyskanych kwot.

W celu spełnienia tego obowiązku konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym prawidłowo wypełnionego formularza PIT-38.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w tym zakresie określony został w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią tego przepisu, zeznanie składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Stosownie do regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej, jeśli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Trzeba pamiętać, iż podatnicy niemający na terytorium Polski miejsca zamieszkania, jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić Polskę, są obowiązani przed terminem wyjazdu złożyć zeznanie.

Co do zasady, omawiane zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania, nadanego w polskiej placówce pocztowej, uważa się datę stempla pocztowego.

Konieczne jest zwrócenie uwagi, że niektóre pozycje bezwzględnie powinny zostać wypełnione. W szczególności obowiązkowe jest uzupełnienie numeru identyfikacji podatkowej, o ile oczywiście podatnik ma ten numer nadany. W przeciwnym razie wraz z formularzem PIT-38 powinno się złożyć zgłoszenie identyfikacyjne. Konieczne jest także wskazanie roku podatkowego, za który składane jest zeznanie podatkowego, określenie celu złożenia formularza, a także dołączenie załączników. Częstym uchybieniem jest także brak podpisu podatnika składającego zeznanie. Są to obligatoryjne elementy deklaracji podatkowej. Prawidłowe uzupełnienie tych pozycji pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym w celu dokonania uzupełnienia lub skorygowania wcześniej złożonego zeznania.

Miejsce składania zeznania

Prawidłowo wypełniony formularz zeznania podatkowego PIT-38 należy przekazać do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W tym celu w zeznaniu konieczne jest podanie nazwy urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Warto tu wskazać w tym miejscu, że podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli ci, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co do zasady składają swoje zeznania podatkowego do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, a gdy zamieszkanie na terytorium kraju ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jego terytorium.

Podatnicy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) powinni natomiast złożyć swoje zeznania do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Po określenie urzędu, w którym złożone zostanie zeznanie podatkowe, konieczne jest także określenie celu złożenia zeznania. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK