| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Dywidenda wypłacona powiernikowi, który nabył udziały, działając w imieniu własnym, lecz na rachunek zleceniodawców, powinna być opodatkowana jako przychód zleceniodawcy, a nie powiernika.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy dywidenda wypłacona powiernikowi, który nabył udziały, działając w imieniu własnym, lecz na rachunek zleceniodawców w wykonaniu umowy zlecenia powierniczego, a następnie przekazana zleceniodawcom, powinna być opodatkowana jako przychód zleceniodawcy czy powiernika?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Instytucja powiernictwa ma swoje źródło w umowie zlecenia uregulowanej w kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Z braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.

Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Umowa zlecenia polega na dokonywaniu czynności prawnych przez powiernika w imieniu własnym, ale na rachunek zlecającego. W związku z tym, nabywając określone prawa majątkowe, a następnie władając nimi, powiernik czyni to w cudzym interesie. W przypadku władania udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wobec spółki występuje jako pełnoprawny wspólnik, jednak w stosunku wewnętrznym jest związany instrukcjami zlecającego. W szczególności nie może bez wskazania lub zgody zlecającego rozporządzać posiadanymi udziałami i zachowywać dla siebie uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce wypłaty od spółki.

W omawianym przypadku powiernik uzyskaną dywidendę w całości przekazał zleceniodawcom zgodnie z zawartą umową zlecenia powierniczego. Zatem przychodu uzyskanego z dywidendy nie można traktować jako przysporzenia zleceniobiorcy - powiernika. Za przychody powiernika z tytułu umowy zlecenia powierniczego należy uznać wyłącznie wynagrodzenie określone w zawartej umowie. Natomiast wypłacone dywidendy stanowią dochód zleceniodawcy, który będzie miał obowiązek zapłacić 19-proc. PIT.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z 31 sierpnia 2006 r. (nr DF/415-586/06/FW).


OPINIA


MARCIN ŻUK

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej GLN

Interpretacja organu podatkowego zasługuje na aprobatę. Stanowisko przyjęte przez organ podatkowy uwzględnia bowiem charakter powierniczy struktury prawnej przewidzianej przez strony w przedstawionym stanie faktycznym.

Polskie prawo podatkowe nie zawiera regulacji, które wprost odnoszą się do opodatkowania czynności powierniczych. Pomimo tego skutki podatkowe takich czynności można wyinterpretować z istniejących przepisów podatkowych, opierając się w tym względzie na orzecznictwie i poglądach doktryny prawa podatkowego.

Podstawowym założeniem opodatkowania czynności powierniczych jest to, że wartość przenoszonej na powiernika własności rzeczy lub praw na powiernika nie rodzi u niego skutków podatkowych, ponieważ takie przysporzenie nie ma dla niego charakteru definitywnego. Polskie prawo podatkowe opiera się natomiast na zasadzie, że tylko definitywne przysporzenie w majątku podatnika może stanowić przychód do opodatkowania.

Wprost wyrazem tej zasady jest np. opodatkowanie pożyczek. Kwota pożyczki jest neutralna podatkowo, a skutki podatkowe rodzi jedynie kwota odsetek.

Narzędzia księgowego

reklama

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »