| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Podstawą PIT-8C

Jak zostało to określone wyżej, podstawą prawidłowego wypełnienia formularza PIT-38 są informacje zawarte w otrzymanych wcześniej informacjach PIT-8C. W kol. b w poz. 20 wykazuje się sumę kwot z poz. 53 informacji PIT-8C. W kol. c w poz. 21 wykazać należy natomiast sumę kwot z poz. 54 informacji PIT-8C oraz inne koszty związane z przychodami wymienionymi w poz. 53, które nie zostały wykazane przez podmiot ją sporządzający. Koszty te powinno się ustalać na podstawie posiadanych przez podatnika wszelkich możliwych dokumentów.

Wiersz 2 (poz. 22) omawianej części formularza odnosi się natomiast do przychodów z części F informacji PIT-8C, do których nie będzie miał zastosowania art. 19 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Trzeba tu także wykazać przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy podmiot niebędący płatnikiem podatku nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C. Dodatkowo wykazać należy także przychody uzyskane za granicą (np. ze zbycia akcji, zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, w tym także objętych za wkład niepieniężnych w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

W poz. 23 wykazuje się natomiast koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 22 na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów.

Koszty uzyskania przychodów

Co do zasady, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione na nabycie odpłatnie zbywanych papierów wartościowych oraz wydatki poniesione przez podatnika w trakcie roku podatkowego związane na przykład z obsługą rachunku przez biuro maklerskie. Do tego rodzaju kosztów mogą być zaliczone m.in.: prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów itd.

W myśl art. 22 ust. 1f ustawy w przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

• nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

• wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów, nie wyżej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wymienionej wyżej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e tego artykułu.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »