| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Dopłaty nie są kosztem

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się m.in. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (art. 163 pkt 2 ustawy). Wniesienie wkładu skutkuje objęciem przez wspólnika odpowiedniego udziału w spółce. Niezależnie od wniesienia wkładów na objęcie udziałów wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat. Kwestie dopłat wnoszonych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowane są przepisami artykułów 177-179 kodeksu spółek handlowych. Stanowią one m.in., że: umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są uchwałą wspólników. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Według postanowień zawartych w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych (...); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych (...).

W świetle powołanych wyżej unormowań prawnych wnoszone przez wspólników dopłaty do spółki nie są wydatkami na objęcie (nabycie) udziałów (funkcjonują niezależnie od nich, jedynie wielkość dopłat poszczególnych wspólników ustalana jest w proporcji do już posiadanych przez nich udziałów), zatem nie stanowią kosztu uzyskania przychodów ze zbycia udziałów w spółce, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie sprzedaży krótkiej

Trzeba zaznaczyć, że w ustawach podatkowych nie ma sprecyzowanej definicji sprzedaży krótkiej. Istnieją jedynie odwołania do odrębnych przepisów. Z ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika, iż krótka sprzedaż to technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego lokowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. W uproszczeniu można stwierdzić, że sprzedaż krótka oznaczać będzie sprzedaż wcześniej pożyczonych papierów wartościowych i późniejsze ich odkupienie po niższej cenie niż zostały sprzedane w celu ich zwrotu pożyczkodawcy. W takim przypadku przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powinno ustalać się dopiero na dzień zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić zwrot tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki. Kosztem uzyskania przychodu będą natomiast wydatki poniesione na odkupienie tych papierów wartościowych w celu ich zwrotu.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK