| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Kwota do zapłaty

Ta część omawianego formularza służy do obliczenia kwoty do zapłaty albo nadpłaty.

Pozycję 36 wypełniają podatnicy, którzy są obowiązani do zapłacenia, zgodnie z art. 30e ustawy, podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy. Trzeba zaznaczyć, że podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok, w którym nastąpiło zbycie.

W poz. 37 konieczne jest natomiast wykazanie zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku:

1) obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych za granicą:

- z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,

- z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,

- z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

- z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

- od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

2) wykazanego w poz. 39-40 oraz w części F.

Kwotę zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów), od których płatnik nie pobrał zryczałtowanego podatku, oblicza się mnożąc kwotę przychodu (dochodu) przez odpowiednią dla uzyskanego przychodu (dochodu) stawkę zryczałtowanego podatku, określoną w ustawie lub umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jako przykład można wskazać, że przychód uzyskany z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczki udzielonej osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą (płatnikiem) należy pomnożyć przez stawkę podatku w wysokości 19 proc.

W omawianej części zeznania podatkowego podatnik powinien wykazać również kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 i 10 ustawy (poz. 39 i 40), oraz różnicę pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą (poz. 41) albo różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem (poz. 42).

Kwotę podatku do zapłaty należy wpisać w poz. 43. Należy ją wpłacić w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Ostateczny termin zapłaty podatku za 2007 rok przypada zatem 30 kwietnia 2008 r. Dokonując zapłaty podatku po tym, konieczne będzie zapłacenie odsetek od zaległości podatkowych.

Podatek ryczałtowy

W części F podatnicy wykazują zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy. Chodzi tu o podatek, jaki osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane (bez wezwania) wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Trzeba zaznaczyć, że informacje dotyczące podatku ryczałtowego wykazuje się w ujęciu miesięcznym.

Konieczne załączniki

W niektórych sytuacjach do składanego wypełnionego formularza PIT-38 konieczne jest także dołączenie do niego załączników. Złożeniu informacji dotyczącej kwestii załączników służy część G omawianego formularza. W tej części podatnik informuje urząd skarbowy, czy wraz z zeznaniem składa załącznik PIT/ZG oraz zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne (formularz NIP-3).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK