| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > W jakich sytuacjach wygasają zobowiązania podatkowe

W jakich sytuacjach wygasają zobowiązania podatkowe

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego powoduje ustanie więzi prawnej łączącej podatnika z podmiotem uprawnionym do świadczenia podatkowego. Podstawowym sposobem wygasania zobowiązań podatkowych i jednocześnie najbardziej pożądanym z punktu widzenia fiskusa jest zapłata podatku. Jednak w świetle obowiązujących przepisów podatkowych zapłata podatku jest tylko jednym z wielu sposobów wygasania zobowiązań podatkowych.

Jakie cechy musi mieć przysługująca podatnikowi wierzytelność, aby możliwe było jej skuteczne potrącenie?

Przepisy prawa podatkowego rozróżniają potrącenie wierzytelności wobec Skarbu Państwa oraz wierzytelności wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Wierzytelność podatnika podlegająca potrąceniu musi posiadać kilka cech, aby mogła podlegać potrąceniu. Warunkiem koniecznym dla uznania danej wierzytelności za podlegającą potrąceniu jest uznanie jej za wierzytelność, która jest wzajemna, bezsporna oraz wymagalna. Ponadto wierzytelność taka nie może wynikać z tytułów podatkowych. Oznacza to, że potrąceniu nie będzie podlegać np. nadpłata podatku.

Nawiązując do wprowadzonego rozróżnienia na wierzytelności wobec Skarbu Państwa oraz wierzytelności wobec jednostek samorządu terytorialnego, należy wskazać, że wierzytelność wobec Skarbu Państwa, aby mogła być uznana za potrącalną, musi wynikać z jednego z następujących tytułów:

• prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,

• prawomocnej ugody sądowej dotyczącej szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,

• nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,

• odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanych na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego,

• odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu państwa polskiego,

• odszkodowania orzeczonego w decyzji organu administracji rządowej.

W stosunku do wierzytelności wobec jednostek samorządu terytorialnego za potrącalną uznaje się również wierzytelność, jaką ma podatnik w stosunku do tych jednostek, o ile wynika ona z dwóch pierwszych tytułów wymienionych powyżej oraz dodatkowo z tytułu: nabycia przez gminę, powiat lub województwo nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami; odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa.

Należy pamiętać, iż potrąceniu podlegać będą jedynie należności podatkowe stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo potrąceniu podlegają również, w stosunku do jednostek budżetowych Skarbu Państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego, wierzytelności wynikające z działalności gospodarczej wierzyciela prowadzonej na rzecz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w przypadku gdy wynikają one z robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

Warto podkreślić, iż wymienione powyżej tytuły tworzą zamknięty katalog wierzytelności podlegających potrąceniu w trybie przepisów Ordynacji podatkowej. Oznacza to, iż wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego wynikające z innych tytułów nie będą podlegały potrąceniu. Należy o tym pamiętać, ponieważ każda wierzytelność niewynikająca z powyżej wskazanych tytułów nie będzie mogła być kompensowana w trybie przepisów o potrąceniu zawartych w Ordynacji podatkowej.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK