| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > W jakich sytuacjach wygasają zobowiązania podatkowe

W jakich sytuacjach wygasają zobowiązania podatkowe

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego powoduje ustanie więzi prawnej łączącej podatnika z podmiotem uprawnionym do świadczenia podatkowego. Podstawowym sposobem wygasania zobowiązań podatkowych i jednocześnie najbardziej pożądanym z punktu widzenia fiskusa jest zapłata podatku. Jednak w świetle obowiązujących przepisów podatkowych zapłata podatku jest tylko jednym z wielu sposobów wygasania zobowiązań podatkowych.

Przeniesienie własności rzeczy

Do efektywnych sposobów wygasania zobowiązań podatkowych należy także przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych. Przeniesienie własności dokonywane jest w zamian za ciążące na podatniku zaległości podatkowe. Ta forma wygasania zobowiązań podatkowych w praktyce ma znaczenie dla podatników, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami pieniężnymi na zapłatę zaległych podatków i nie mają możliwości uregulowania swoich zobowiązań w innej formie. W wyniku przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych może wygasnąć zobowiązanie podatkowe stanowiące zarówno dochód budżetu państwa, jak i również dochód jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiatu lub województwa.

Podkreślić należy, że przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych może nastąpić wyłącznie na wniosek podatnika. W przypadku zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa wniosek ten kierowany jest do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Wniosek związany z zaległością w podatkach stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego należy natomiast złożyć do organu samorządowego właściwego rzeczowo w zakresie zaległości. W składanym wniosku podatnik powinien określić przede wszystkim, z jakiego tytułu ma zaległość oraz wskazać wysokość zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę. Konieczne jest także wyszczególnienie rzeczy lub praw majątkowych objętych wnioskowanym przejęciem wraz z ich ewentualną wyceną.

Przepisy podatkowe nie precyzują przedmiotów, które mogą być objęte wnioskiem o przeniesienie własności. Powinny to być jednak przedmioty lub prawa zbywalne, którymi podatnik może rozporządzać. Przykładowo, można dokonać przeniesienia nieruchomości, ruchomości lub wierzytelności.

Do przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych niezbędny jest nie tylko wniosek podatnika, ale również zawarcie odpowiedniej umowy. Stronami takiej umowy są podatnik oraz Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego (w zależności od tego, na poczet jakich zobowiązań podatkowych dokonywane jest przeniesienie).

W przypadku zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód Skarbu Państwa organem właściwym do zwarcia umowy jest starosta, przy czym wymagana jest tutaj akceptacja organu podatkowego. Umowa pomiędzy podatnikiem a starostą zawierana jest bowiem na piśmie za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego naczelnika urzędu celnego. O zawartej umowie starosta powiadamia organ podatkowy, przesyłając mu jednocześnie jej kopię. Następnie naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na przeniesienie własności lub odmawia takiej zgody. Udzielenie zgody lub odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze postanowienia, na które podatnikowi nie służy zażalenie. W praktyce możliwe jest negocjowanie warunków umowy pomiędzy jej stronami oraz między stronami umowy a organem podatkowym. Nie jest natomiast dopuszczalne, aby organ podatkowy w formie postanowienia uzależnił wyrażenie zgody od zmiany niektórych warunków umowy. Postanowienie musi w sposób jednoznaczny wskazywać, czy organ podatkowy wyraża zgodę na przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, czy też takiej odmawia.

W przypadku zaległości podatkowych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego, organem właściwym do zawarcia umowy z podatnikiem jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. Ustawa nie wymaga tutaj dodatkowej akceptacji. Umowa zawierana jest bowiem bezpośrednio z organem podatkowym właściwym rzeczowo w zakresie zaległości.

W przypadku zawarcia umowy o przeniesienie własności rzeczy lub prawa majątkowego organ podatkowy pierwszej instancji wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Wygaśnięcie następuje z dniem przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zobowiązania podatkowego ustala się, w jakim zakresie to nastąpiło, tzn. całkowicie czy częściowo. Jeżeli w wyniku zawarcia umowy całość kwoty zaległości podatkowej nie została pokryta wraz z odsetkami za zwłokę, dokonaną wpłatę z tytułu przeniesienia zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK