| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie usług hotelarskich i kempingowych

Opodatkowanie usług hotelarskich i kempingowych

Spory na tle interpretacji przepisów prawa podatkowego to stały element rzeczywistości gospodarczej. Ciągłe zmiany, niejasne przepisy i zmienne wykładnie powodują, że sprawy podatkowe nie schodzą z wokand sądów administracyjnych. Opodatkowanie usług hotelarskich, turystycznych czy kempingowych nie jest wyjątkiem, a wątpliwości w tym zakresie również muszą rozstrzygać sądy administracyjne. Orzeczenia w tym zakresie dotyczą bardzo różnych kwestii i zakresów, począwszy od problemów z opodatkowaniem VAT, po możliwość rozliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z wyjazdami służbowymi pracowników. Stanowiska zawarte w wybranych wyrokach mogą być dla wielu podatników istotną wskazówką, co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko konfliktu z fiskusem.

Istotny jest powód zmiany stosowanej metody

SENTENCJA

Powód zmiany metody w trakcie procesu amortyzacji determinuje dalsze oceny prawidłowości dokonanej korekty zobowiązania podatkowego. O dopuszczalności korekty decyduje to, czy faktycznie ma miejsca jedynie skorygowanie błędnego księgowania odpisów amortyzacyjnych, czy zmiana wybranej wcześniej metody amortyzowania środka trwałego.

Wyrok WSA w Opolu z 16 kwietnia 2008 r., niepublikowany

sygn. akt I SA/Op 69/08

UZASADNIENIE

W czerwcu 2007 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła korektę zeznania CIT-8 za 2006 rok i wystąpiła o stwierdzenie oraz zwrot nadpłaty w podatku dochodowym. W pierwotnym zeznaniu spółka wykazała dochód i podatek. Po korekcie zamiast dochodu wystąpiła strata. Powodem powstania straty było podwyższeniem kosztów uzyskania przychodów z tytułu zwiększenia odpisów amortyzacyjnych. Zaniżone odpisy amortyzacyjne dotyczyły wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych w styczniu 2006 r. budynku handlowo-usługowego.

Organy podatkowe odmówiły uwzględnienia nadpłaty. Podatnicy dla poszczególnych środków trwałych wybierają jedną z metod amortyzacji przed jej rozpoczęciem i stosują ją do pełnego zamortyzowania danego środka. Zmiana wybranej metody w trakcie procesu amortyzacji w ocenie organu nie jest możliwa. Organ podkreślił, że spółka, w okresie od lutego do listopada 2006 r. amortyzowała sporny budynek według metody określonej w art. 16i ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). W ocenie organów przedłożone przez podatniczkę dokumenty nie potwierdziły, że faktycznie wybrała ona, przed rozpoczęciem amortyzacji, obecnie wskazywaną metodę amortyzacji. A tym samym, że błędne amortyzowanie budynku przez cały rok według innej metody było wyłącznie wynikiem nieprawidłowości księgowania.

Sąd Administracyjny w Opolu uwzględnił skargę podatniczki. W jego ocenie organy podatkowe dopuściły się naruszenia przepisów proceduralnych. Zwłaszcza nie wyjaśniły, czy zmiana zasad amortyzacji była celowym działaniem podatniczki czy też wynikiem błędu.

A sąd zwrócił uwagę, że fakt zmiany metody w trakcie procesu amortyzacji determinuje dalsze oceny prawidłowości dokonanej korekty zobowiązania podatkowego.

Jak zauważył sąd w ramach postępowania odwoławczego, organ ograniczył zakres przedmiotowy rozpoznawanego odwołania, które dotyczyło zarówno kwestii prawidłowości zastosowania art. 16h ust. 2 ustawy o CIT, jak i dopuszczalności wyboru metody amortyzacji przewidzianej w art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Tym samym w ocenie WSA w postępowaniu odwoławczym pominięto część rozważań, która dotyczyła istotnej kwestii samej niedopuszczalności złożenia korekty zeznania z uwagi na zmianę w trakcie trwania amortyzacji środka trwałego wybranej metody jego amortyzowania. Już sama ta okoliczność nierozpoznania środka zaskarżenia w pełnym zakresie musiała skutkować uchyleniem w postępowaniu sądowoadministracyjnym zaskarżonej decyzji.

Dlatego też, w ponownym rozpoznaniu sprawy, organ odwoławczy zobligowany jest do rozpoznania całości odwołania strony i odniesienia się w pierwszej kolejności do zagadnienia, czy w sprawie doszło do zmiany metody amortyzacji, czy też jedynie do skorygowania błędów księgowania.

Co do kwestii samej amortyzacji sąd bez przesądzania jej ostatecznie wskazał m.in. na jeden z wyroków sądu administracyjnego. Podkreślił, że sąd, dokonując interpretacji art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, zwrócił uwagę na zastosowane w tym zakresie wyliczenie. Wyliczenie to jest ujęte w postaci wyliczenia wierszowego, czyli poszczególne elementy są wyliczane obok siebie.

OPINIA

Renata DŁuska

radca prawny i doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Wyrok jest ze wszech miar słuszny - rozstrzygnął bowiem spór co do wykładni przepisów dotyczących możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacji dla używanych bądź ulepszonych budynków zaliczanych do rodzaju 103 i 109 KŚT (art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.). Kwestia będąca przedmiotem sporu była rozważana w licznych postanowieniach naczelników urzędów skarbowych i decyzjach izb skarbowych. Z urzędowych interpretacji wynika, iż w niektórych przypadkach budził wątpliwości zakres zastosowania omawianego przepisu, tj. czy przewidziany w nim co najmniej 36-miesięczny okres amortyzacji dotyczy wszystkich trwale związanych z gruntem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 klasyfikacji, czy też dotyczy jedynie kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych. W mojej ocenie o wykładni przepisu decyduje sposób sformułowania omawianego przepisu i wyraźny podział tej jego części, w której zawarty jest opis podlegających minimalnej 36-miesięcznej amortyzacji środków trwałych przez sformułowanie trwale z gruntem związanych. Sformułowanie powyższe jest obustronnie wyodrębnione przez przecinki. Powoduje to, iż sformułowanie to należy odnosić do tej części przepisu, w której mowa jest o budynkach wymienionych w rodzajach 103 i 109 klasyfikacji.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK