| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie usług hotelarskich i kempingowych

Opodatkowanie usług hotelarskich i kempingowych

Spory na tle interpretacji przepisów prawa podatkowego to stały element rzeczywistości gospodarczej. Ciągłe zmiany, niejasne przepisy i zmienne wykładnie powodują, że sprawy podatkowe nie schodzą z wokand sądów administracyjnych. Opodatkowanie usług hotelarskich, turystycznych czy kempingowych nie jest wyjątkiem, a wątpliwości w tym zakresie również muszą rozstrzygać sądy administracyjne. Orzeczenia w tym zakresie dotyczą bardzo różnych kwestii i zakresów, począwszy od problemów z opodatkowaniem VAT, po możliwość rozliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z wyjazdami służbowymi pracowników. Stanowiska zawarte w wybranych wyrokach mogą być dla wielu podatników istotną wskazówką, co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko konfliktu z fiskusem.

Zapłata za hotel jest usługą opodatkowaną VAT

SENTENCJA

Usługą jest każde, co do zasady, odpłatne świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że świadczeniobiorca (konsument) odnosi z niego choćby nawet potencjalną korzyść. Dla potrzeb VAT musi zatem wystąpić konsumpcja świadczenia, bo podatek ten obciąża właśnie konsumpcję.

Wyrok WSA w Białymstoku z 28 sierpnia 2007 r., niepublikowany

sygn. akt I SA/Bk 254/07

UZASADNIENIE

Organy podatkowe zakwestionowały spółce akcyjnej rozliczenie VAT za kwiecień 2006 r. W ich ocenie spółka m.in. zaniżyła podatek należny poprzez zastosowanie niewłaściwej stawki VAT do jednego towaru, a także z tytułu świadczeń polegających na udostępnieniu do używania telefonów komórkowych oraz poniesieniu kosztów podróży służbowych. Były to świadczenia stanowiące element zapłaty za usługi wykonane przez podmioty niebędące pracownikami spółki, z którymi spółka zawarła umowy o zarządzanie, umowy o usługi handlowe i marketingowe oraz umowy o świadczenie usług doradztwa w zakresie sprzedaży towarów z oferty handlowej. Zgodnie z postanowieniami tych umów podatniczka udostępniła zleceniobiorcom własne składniki majątku w postaci samochodów osobowych oraz telefonów komórkowych (określając limit rozmów), a także w kilku przypadkach poniosła koszty podróży zleceniobiorców. Za używanie samochodów przez osoby, z którymi zostały zawarte umowy, spółka wystawiła faktury, natomiast wydatkami z tytułu używania telefonów komórkowych oraz wydatkami związanymi z podróżami służbowymi nie obciążyła tych osób.

Kwestią sporną w sprawie było ustalenie, czy udostępnienie zleceniobiorcom przez spółkę własnego mienia oraz przekazanie zakupionych usług obcych podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług.

Ostatecznie sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który jednak oddalił skargę spółki. Sąd zauważył, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ustawodawca traktuje jako odpłatne świadczenie usług także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

W związku z tym w ocenie sądu usługą jest każde, co do zasady, odpłatne świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że świadczeniobiorca (konsument) odnosi z niego choćby nawet potencjalną korzyść. Dla potrzeb VAT musi zatem wystąpić konsumpcja świadczenia, albowiem podatek ten obciąża właśnie konsumpcję.

Sąd wskazał, że spółka zawarła wiele cywilnoprawnych umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, o doradztwo w zakresie zarządzania czy też o usługi handlowe i marketingowe. Umowy zostały zawarte z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Na podstawie tych umów spółka udostępniła usługodawcom (zleceniobiorcom) składniki majątku w postaci samochodów osobowych, telefonów komórkowych. Jednocześnie określone zostały limity rozmów i skutki w przypadku przekroczenia przez usługodawcę przyznanego limitu.

Sąd zwrócił uwagę, że spółka nie żądała za nie zapłaty (np. koszty rozmów telefonicznych, koszty podróży służbowych), pomimo że umowy przewidywały prawo refakturowania na usługodawcę kwoty nadwyżki powstałej po przekroczeniu ustalonego limitu na rozmowy.

Skarżąca, kupując usługi telekomunikacyjne, hotelowe, gastronomiczne we własnym imieniu, jednakże na rzecz zleceniobiorców, w istocie rzeczy dokonała ich odsprzedaży. W związku z tym uznać należy, że świadczyła na rzecz zleceniobiorców usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Koszty nabytych usług telekomunikacyjnych oraz koszty związane z podróżami służbowymi zleceniobiorców spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu. A podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wymienione świadczenia został przez spółkę odliczony.

OPINIA

MichaŁ Grzywacz

radca prawny z zespołu prawa podatkowego kancelarii Krawczyk i Wspólnicy

Omawianym orzeczeniem wojewódzki sąd administracyjny przesądził, że opodatkowaniu VAT podlega nie tylko wynagrodzenie faktycznie wypłacane świadczącym usługi przedsiębiorcom, ale również te wszelkie inne świadczenia, które na mocy wiążącej strony umowy nabywa we własnym imieniu zleceniodawca, jeżeli świadczący odnosi z nich chociażby potencjalną korzyść. To ważny wyrok także z innego powodu.

Konsekwencją takich świadczeń może być bowiem także rozpoznanie przez organy podatkowe, tym razem po stronie usługobiorców, a w praktyce najczęściej tzw. samozatrudnionych, przychodu z tytułu uzyskanych nieodpłatnie świadczeń. Spółka, nabywając szereg usług, wykorzystywanych następnie przez świadczących usługi w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej, prowadzi do nieodpłatnego, wymiernego zwiększenia ich majątku. Przysporzenie takie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (prawnych).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK