| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie usług hotelarskich i kempingowych

Opodatkowanie usług hotelarskich i kempingowych

Spory na tle interpretacji przepisów prawa podatkowego to stały element rzeczywistości gospodarczej. Ciągłe zmiany, niejasne przepisy i zmienne wykładnie powodują, że sprawy podatkowe nie schodzą z wokand sądów administracyjnych. Opodatkowanie usług hotelarskich, turystycznych czy kempingowych nie jest wyjątkiem, a wątpliwości w tym zakresie również muszą rozstrzygać sądy administracyjne. Orzeczenia w tym zakresie dotyczą bardzo różnych kwestii i zakresów, począwszy od problemów z opodatkowaniem VAT, po możliwość rozliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z wyjazdami służbowymi pracowników. Stanowiska zawarte w wybranych wyrokach mogą być dla wielu podatników istotną wskazówką, co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko konfliktu z fiskusem.

Sprzedaż działek może być wolna od VAT

SENTENCJA

Sprzedaż działek przeznaczonych pod usługi turystyczne przez osobę fizyczną z majątku prywatnego nie będzie powodować konieczności zapłaty VAT. Ani formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika VAT.

Wyrok WSA w Warszawie z 10 czerwca 2008 r., niepublikowany

sygn. akt III SA/Wa 447/08

UZASADNIENIE

Sprawa dotyczyła interpretacji wydanej na wniosek podatnika przez ministra finansów w zakresie VAT. Wnioskodawca wyjaśnił, że 18 września 2007 r. jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej dokonał sprzedaży udziału w dwóch niezabudowanych działkach osobom fizycznym, również nieprowadzącym działalności gospodarczej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki zostały przeznaczone pod usługi turystyczne i przeznaczone pod drogę dojazdową i pod zabudowę. W związku z uzyskanymi ustnymi opiniami urzędników urzędu skarbowego dotyczącymi konieczności odprowadzenia VAT od tej transakcji dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Podatnik zapytał jednak, czy opisana przez niego transakcja podlega opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży był jego majątek osobisty, który nie był nabyty do celów działalności gospodarczej.

Minister finansów wyjaśnił w interpretacji, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Minister wyjaśnił, że za działalność gospodarczą w rozumieniu tych przepisów uznaje się również czynności z zakresu działalności produkcyjnej, handlowej lub usługodawców wykonywane sporadycznie, a nawet jednorazowo w sytuacji, gdy okoliczności wykonania tych transakcji wskazują na zamiar ich wykonania w sposób częstotliwy. Zdaniem organu przepisy te wskazują, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu działalności gospodarczej, która obejmuje także czynności polegające na sprzedaży gruntów. W jego ocenie istotne w niniejszej sprawie jest to, że grunty były wykorzystywane do działalności rolniczej.

Podatnik nie zaakceptował stanowiska ministra i zaskarżył interpretację do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił jego skargę.

Jak zauważył sąd, kwestia opodatkowania VAT czynności polegających na sprzedaży działek była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 29 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 3/07, niepublikowany) NSA uznał, że użyty w treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT zwrot - również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy - jest wynikiem wadliwej implementacji postanowień zawartych w art. 4 ust. 3 VI Dyrektywy. Zamiast bowiem określić wprost i jasno w ustawie o VAT, że za podatnika uznaje się każdego, kto okazjonalnie zawiera transakcje związane z działalnością gospodarczą, ustawodawca zdecydował się na skomplikowane i wymagające zabiegów interpretacyjnych rozwiązanie polegające na rozszerzeniu definicji działalności gospodarczej.

Jak zauważył sąd, warunkiem niezbędnym do uznania danego podmiotu za podatnika VAT jest ustalenie, że działa on niezależnie jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik czy wykonujący wolny zawód.

Innymi słowy, jeśli dana czynność wykonana została poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika czy wykonującego wolny zawód, to w świetle art. 4 ust. 1 i 2 VI Dyrektywy z tytułu wykonania takiej czynności dany podmiot nie może być uznany za podatnika VAT. I nie ma, w ocenie sądu, znaczenia, czy czynność tę wykonał jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, czy też wielokrotnie.

Taka zaś właśnie sytuacja występuje w przypadku sprzedaży przez daną osobę jej majątku prywatnego. Majątek taki był bowiem nabywany na własne potrzeby danej osoby, a nie z przeznaczeniem do działalności handlowej. Dlatego jego sprzedaż zarówno w całości, jak i w częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez, nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania tej osoby za podatnika VAT.

Jak podkreślił sąd, zwłaszcza w przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu, zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży.

Ani więc formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika VAT.

OPINIA

Izabela Prokofi

ekspert w dziale Doradztwa Podatkowego KPMG

Wyrok zasługuje na aprobatę, gdyż stanowi kontynuację linii orzeczniczej, zgodnie z którą dla opodatkowania VAT sprzedaży m.in. nieruchomości należących do majątku osobistego sprzedającego - osoby fizycznej, decydujący jest przede wszystkim obiektywny zamiar, iż dla konkretnej transakcji działa jako przedsiębiorca. Trudno znaleźć jakiekolwiek argumenty na poparcie stanowiska ministra finansów, który wydał sporną interpretację indywidualną. Nabywając grunty w spadku w latach 70., sprzedający nie mógł działać jako przedsiębiorca. Nawet jeśli grunty są przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego m.in. pod usługi turystyczne, nie stanowi to przesłanki do określenia zamiaru działania sprzedającego w charakterze przedsiębiorcy. Skłonność ministra do uznawania wszelkich transakcji sprzedaży za opodatkowane VAT stanowi przejaw nadmiernego fiskalizmu. Dlatego za słuszną należy również uznać tezę o niezgodności art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy o VAT z dyrektywą VAT w zakresie, w jakim ustawa wykracza poza definicję działalności gospodarczej zawartej w Dyrektywie i uznaje za działalność opodatkowaną także jednorazową czynność wykonaną w okolicznościach wskazujących na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy, nie zastrzegając jednocześnie, iż pierwotną przesłanką powinien być zamiar działania w charakterze przedsiębiorcy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK