| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe zasady stosowania kas rejestrujących

Nowe zasady stosowania kas rejestrujących

Od ponad miesiąca obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Od 1 lipca nie zaszły większe zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych przez przedsiębiorców. Nie został bowiem rozszerzony obowiązek posiadania kas przez nowych podatników. Więcej nowości czeka nas od 1 listopada. Od tego dnia kasy fiskalne będą musieli zainstalować przedsiębiorcy handlujący papierosami i alkoholem. Co ważne, będą oni musieli posiadać kasy bez względu na wielkość osiąganych obrotów.

Decyzje ministra
Nie tylko podatnicy stosujący kasy mają obowiązki. Mają je również producenci tych urządzeń. Otóż producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących są zobowiązani przed wprowadzeniem ich do obrotu uzyskać decyzję ministra finansów o spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
Wniosek do ministra musi zawierać:
• szczegółowe dane identyfikacyjne producenta lub importera,
• nazwę kasy, typ i model oraz dane techniczne - opis konstrukcji, schematy ideowe, montażowe kasy, wykaz elementów elektronicznych kasy, zdjęcie kasy o wymiarach 24 x 30 cm, opcje konstrukcyjne kasy, instrukcje obsługi i programowania, instrukcję serwisową i protokoły komunikacyjne wszystkich interfejsów kasy,
• wykaz wszystkich części składowych kasy lub systemu kasowego oraz schemat systemu,
• nazwę i adres producenta zagranicznego kasy oraz wydaną przez niego autoryzację dla importera,
• kartę kasy zgodną z określonym wzorem,
• schemat blokowy oprogramowania sterującego i aplikacyjnego kasy oraz mapę pamięci fiskalnej,
• program pracy kasy w wersji źródłowej i zapisany w pamięci stałej (wzorzec) oraz program aplikacyjny w wersji źródłowej i zapisany w pamięci stałej (wzorzec),
• wykaz wszystkich sytuacji awaryjnych kasy i sposoby ich usuwania: automatycznie, przez serwis, usuwane przez użytkownika oraz nieusuwalne, sposoby zabezpieczenia podzespołów kasy przed dostępem osób nieuprawnionych,
• deklarację producenta lub importera, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała decyzję ministra finansów i spełnia wszystkie wymogi określone rozporządzeniem,
• wzory wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę,
• dokumenty autoryzacji serwisu wydane przez producenta lub importera, wzór umowy ze sprzedawcami i serwisem kas, schemat organizacji serwisu kas oraz jego rozmieszczenie w kraju,
• opis technologii zapisywania numeru unikatowego w pamięci fiskalnej kasy i umieszczenia jej w gnieździe w trakcie produkcji kasy oraz technologię wymiany modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej,
• informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach,
• w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami:
a) opinię o spełnianiu wymogów zapewniających poprawne działanie kasy w różnych warunkach termicznych, poziomu wilgotności, zakłóceń elektromagnetycznych, wibracyjnych, zasilania, określonych odrębnymi przepisami dla taksometrów, wydaną przez jednostkę upoważnioną do podjęcia decyzji o zatwierdzeniu typu taksometru w rozumieniu przepisów o miarach lub laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie znaku bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej - z wyłączeniem kas objętych protokołem badań,
b) kopię decyzji zatwierdzenia typu taksometru i kopię protokołu z przeprowadzonych badań zatwierdzenia typu taksometru, wraz z egzemplarzem kasy zintegrowanej z taksometrem, które po przeprowadzeniu badań przez Główny Urząd Miar zostały opatrzone odpowiednią plombą.
Wniosek składany do ministra sporządza się w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć działający wzorcowy egzemplarz kasy lub systemu kasowego oraz opisy działania wszystkich urządzeń do niej dołączonych, z wyjątkiem szuflady. Wniosek, wraz z dołączoną do niego dokumentacją, podlega weryfikacji co do jego kompletności i poprawności. Po weryfikacji dokumentacji przeprowadza się badania testowe kasy. Pozytywny wynik weryfikacji i wszystkich przeprowadzonych badań testowych kasy jest warunkiem wydania decyzji przez ministra. Decyzję tę wydaje się na okres trzech lat. Po upływie tego okresu może ona być wydana na następny okres trzech lat po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wszystkich badań testowych.
Po uzyskaniu decyzji wszelkie zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo ponownego złożenia wniosku i uzyskania pozytywnego wyniku z wszystkich przeprowadzonych badań testowych kasy oraz uzyskania ministerialnej decyzji.
Numery unikatowe do oznaczania pamięci fiskalnej kasy są przydzielane przez ministra finansów. Numery przydziela się wyłącznie producentom lub importerom dla kas posiadających decyzję.
W praktyce mogą również zdarzyć się sytuacje, że minister cofnie wydaną dla kasy decyzję. Decyzja może zostać cofnięta w przypadku: wprowadzania do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z przedstawionym wzorcem dołączonym do wniosku; braku serwisu lub jego prowadzenia niezgodnie z wymogami rozporządzenia; zakończenia działalności producenta lub importera; nieprzestrzegania innych przepisów rozporządzenia.
WAŻNE
Odliczenia i zwroty związane z zakupem kas fiskalnych dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników
NAJPOPULARNIEJSZE KASY NA RYNKU
Segment kas małych:
• Posnet Bingo - cena 999 zł netto,
• Elzab Mini - cena 1090 zł netto,
• Novitus Frigo II - cena 1150 zł netto,
Segment kas przenośnych:
• Gmtr Hammer - cena 799 zł netto,
• Novitus Bravo Bazar - cena 999 zł netto.
WAŻNE
Z danych Instytutu Rynku Elektronicznego w Warszawie wynika, że rynek fiskalny jest od kilku lat podzielony pomiędzy cztery firmy, których sumaryczny udział w sprzedaży przekracza 80 proc. Są to spółki: Elzab, Novitus, Posnet i Torell

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK