| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

W ustawie o podatku od spadków i darowizn mieszkanie nabyte w drodze spadku czy darowizny podlega odrębnemu zwolnieniu. Jeżeli podatnik nie chce lub nie może skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, może wybrać tzw. ulgę mieszkaniową. Pozwala ona na wyłączenie z podstawy opodatkowania powierzchni mieszkania do 110 mkw. Jak w przypadku innych ulg, również i ta została obwarowana przez ustawodawcę określonymi warunkami. To właśnie ich spełnienie jest najczęstszą przyczyną sporów z fiskusem. Orzeczenia, w których sądy administracyjne spory te rozwiązują, mogą być bardzo cenną wskazówką dla innych podatników, zwłaszcza że w wielu orzeczeniach sądy nie kierują się literalnym brzemieniem przepisów, ale wykładnią celowościową.

O skorzystaniu z ulgi podatkowej decyduje podatnik

SENTENCJA

Skoro podatniczka nie wykazała, że zamieszkuje w jednym z nabytych lokali ani nie złożyła stosownej deklaracji, że zamierza w nim zamieszkać, brak było podstaw do zastosowania ulgi. O możliwości skorzystania z ulgi decyduje podatnik. Do zastosowania ulgi konieczne jest bowiem faktyczne, nie tylko formalne zamieszkanie w nabytym lokalu, a tylko podatnik jest w posiadaniu wiedzy dotyczącej wykorzystania nabytych w drodze dziedziczenia lokali.

Wyrok WSA w Kielcach z 10 lipca 2008 r., niepublikowany

SYGN. AKT I SA/Ke 175/08

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem sądu rejonowego podatniczka - wnucz-ka spadkodawcy - nabyła po nim spadek w drodze testamentu. W złożonym w kwietniu 2007 r. zeznaniu podatkowym spadkobierczyni wykazała, że przedmiotem spadku jest: lokal mieszkalny o pow. 38 mkw., udział w nieruchomości o pow. 449 mkw. zabudowanej domem drewnianym o pow. użytkowej 52 mkw. oraz budynkiem gospodarczym murowanym o pow. użytkowej 20 mkw. W skład spadku wchodził także samochód. Łączna wartość masy spadkowej została określona przez spadkobierczynię na kwotę 53 744,00 zł.

W ocenie organu podatkowego I instancji podana w zeznaniu podatkowym wartość poszczególnych składników masy spadkowej odpowiadała ich wartościom rynkowym z dnia powstania obowiązku podatkowego. Za podstawę opodatkowania organ przyjął wartość masy spadkowej określoną przez podatniczkę.

Podatniczka zakwestionowała jednak decyzję. W odwołaniu wniosła o dokonanie korekty naliczenia podatku. Zaznaczyła, że jest studentką i nie posiada żadnego lokalu mieszkalnego, a zatem zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej lokalu.

Organ odwoławczy uwzględnił odwołanie. Wskazał jednak, że z wnioskiem o zastosowanie ulgi mieszkaniowej podatniczka wystąpiła dopiero w złożonym odwołaniu od decyzji wymiarowej, organ podatkowy I instancji nie mógł się do niego odnieść. Ponadto rozstrzygnięcie co do ulgi wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie spełnienia przez spadkobierczynię warunków.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy uznano, że podatniczka nie spełnia warunków do skorzystania z ulgi. Ostatecznie spra- wa trafiła do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kiel- cach nie stwierdził naruszeń przepisów prawa i oddalił skargę podatniczki.

Sąd zauważył, że 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy, która w art. 4a wprowadza zwolnienie od podatku na nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli spełniają warunki przewidziane w tym przepisie. Przepis przejściowy ustanowił zasadę, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed jej wejściem w życie. Stosownie do treści art. 925 k.c. w przypadku dziedziczenia datą nabycia własności jest data otwarcia spadku, tj. data śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.). Z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że spadek otworzył się 23 stycznia 2005 r. Zatem zastosowanie mają przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Sąd wskazał, że przypadku gdy w dacie wydania przez organy decyzji obowiązują przepisy w nowym brzmieniu, obowiązkiem organów jest wskazanie, w jakim brzmieniu przepis ma zastosowanie w sprawie i na jakiej podstawie organ stosuje dany przepis. Podzielił też stanowisko organu, że warunkiem zastosowania ulgi przewidzianej w art. 16 ust 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spełnienie wszystkich warunków. Niespełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia zastosowanie ulgi. Przesądza o tym użyty w treści przepisu zwrot przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki. Dla zastosowania ulgi nie wystarczy samo oświadczenie, że podatnik wyraża chęć skorzystania z ulgi, lecz konieczne jest wykazanie, że spełnia warunki określone w przepisie, że mieszka lub zamierza zamieszkiwać w określonym ustawowo okresie w nabytym lokalu lub domu. Z ustalonego przez organy stanu faktycznego nie wynika, że skarżąca zamieszkiwała w jednym z nabytych lokali w dacie złożenia zeznania podatkowego, jak również by zamierzała w nim zamieszkać.

Skoro skarżąca nie wykazała, że zamieszkuje w jednym z nabytych lokali, jak również nie złożyła stosownej deklaracji, że zamierza w nim zamieszkać, brak było podstaw do zastosowania ulgi. Podnieść należy, że o możliwości skorzystania z ulgi decyduje podatnik. Do zastosowania ulgi konieczne jest bowiem faktyczne, nie tylko formalne zamieszkanie w nabytym lokalu, a tylko podatnik jest w posiadaniu wiedzy dotyczącej wykorzystania nabytych w drodze dziedziczenia lokali.

OPINIA

MAREK KOLIBSKI

doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Po pierwsze, w wyroku tym sąd stwierdził, iż jeśli zgon nastąpił w 2005 roku, a decyzja była wydana w 2007 roku, to w sprawie mają zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., tj. nie ma zastosowania nowe zwolnienie dla najbliższej rodziny.

Po drugie, zdaniem sądu dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej konieczne jest albo zamieszkanie w odziedziczonym mieszkaniu, albo oświadczenie o zamiarze takiego zamieszkania. W razie braku takiego świadczenia ulga nie przysługuje. Z takim rozstrzygnięciem trudno się zgodzić, gdyż ustawa nie przewiduje jako warunku skorzystania z omawianej ulgi złożenia takiego oświadczenia. Ważne bowiem jest faktyczne zamieszkiwanie i zameldowanie. Decyzja organu podatkowego powinna być w tej sprawie pozytywna i uzależniać prawo do ulgi od zamieszkania i zameldowania w odziedziczonym mieszkaniu. Z uwagi na zgłoszenie dopiero na rozprawie nowego dowodu dotyczącego właśnie zameldowania, sąd zaś zauważył, iż nowe dowody mogą być ewentualnie jedynie podstawą wznowienia postępowania, i to tego postępowania, które zakończyło się decyzją organu podatkowego.

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK