| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

W ustawie o podatku od spadków i darowizn mieszkanie nabyte w drodze spadku czy darowizny podlega odrębnemu zwolnieniu. Jeżeli podatnik nie chce lub nie może skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, może wybrać tzw. ulgę mieszkaniową. Pozwala ona na wyłączenie z podstawy opodatkowania powierzchni mieszkania do 110 mkw. Jak w przypadku innych ulg, również i ta została obwarowana przez ustawodawcę określonymi warunkami. To właśnie ich spełnienie jest najczęstszą przyczyną sporów z fiskusem. Orzeczenia, w których sądy administracyjne spory te rozwiązują, mogą być bardzo cenną wskazówką dla innych podatników, zwłaszcza że w wielu orzeczeniach sądy nie kierują się literalnym brzemieniem przepisów, ale wykładnią celowościową.

O skorzystaniu z ulgi podatkowej decyduje podatnik

SENTENCJA

Skoro podatniczka nie wykazała, że zamieszkuje w jednym z nabytych lokali ani nie złożyła stosownej deklaracji, że zamierza w nim zamieszkać, brak było podstaw do zastosowania ulgi. O możliwości skorzystania z ulgi decyduje podatnik. Do zastosowania ulgi konieczne jest bowiem faktyczne, nie tylko formalne zamieszkanie w nabytym lokalu, a tylko podatnik jest w posiadaniu wiedzy dotyczącej wykorzystania nabytych w drodze dziedziczenia lokali.

Wyrok WSA w Kielcach z 10 lipca 2008 r., niepublikowany

SYGN. AKT I SA/Ke 175/08

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem sądu rejonowego podatniczka - wnucz-ka spadkodawcy - nabyła po nim spadek w drodze testamentu. W złożonym w kwietniu 2007 r. zeznaniu podatkowym spadkobierczyni wykazała, że przedmiotem spadku jest: lokal mieszkalny o pow. 38 mkw., udział w nieruchomości o pow. 449 mkw. zabudowanej domem drewnianym o pow. użytkowej 52 mkw. oraz budynkiem gospodarczym murowanym o pow. użytkowej 20 mkw. W skład spadku wchodził także samochód. Łączna wartość masy spadkowej została określona przez spadkobierczynię na kwotę 53 744,00 zł.

W ocenie organu podatkowego I instancji podana w zeznaniu podatkowym wartość poszczególnych składników masy spadkowej odpowiadała ich wartościom rynkowym z dnia powstania obowiązku podatkowego. Za podstawę opodatkowania organ przyjął wartość masy spadkowej określoną przez podatniczkę.

Podatniczka zakwestionowała jednak decyzję. W odwołaniu wniosła o dokonanie korekty naliczenia podatku. Zaznaczyła, że jest studentką i nie posiada żadnego lokalu mieszkalnego, a zatem zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej lokalu.

Organ odwoławczy uwzględnił odwołanie. Wskazał jednak, że z wnioskiem o zastosowanie ulgi mieszkaniowej podatniczka wystąpiła dopiero w złożonym odwołaniu od decyzji wymiarowej, organ podatkowy I instancji nie mógł się do niego odnieść. Ponadto rozstrzygnięcie co do ulgi wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie spełnienia przez spadkobierczynię warunków.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy uznano, że podatniczka nie spełnia warunków do skorzystania z ulgi. Ostatecznie spra- wa trafiła do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kiel- cach nie stwierdził naruszeń przepisów prawa i oddalił skargę podatniczki.

Sąd zauważył, że 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy, która w art. 4a wprowadza zwolnienie od podatku na nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli spełniają warunki przewidziane w tym przepisie. Przepis przejściowy ustanowił zasadę, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed jej wejściem w życie. Stosownie do treści art. 925 k.c. w przypadku dziedziczenia datą nabycia własności jest data otwarcia spadku, tj. data śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.). Z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że spadek otworzył się 23 stycznia 2005 r. Zatem zastosowanie mają przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Sąd wskazał, że przypadku gdy w dacie wydania przez organy decyzji obowiązują przepisy w nowym brzmieniu, obowiązkiem organów jest wskazanie, w jakim brzmieniu przepis ma zastosowanie w sprawie i na jakiej podstawie organ stosuje dany przepis. Podzielił też stanowisko organu, że warunkiem zastosowania ulgi przewidzianej w art. 16 ust 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spełnienie wszystkich warunków. Niespełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia zastosowanie ulgi. Przesądza o tym użyty w treści przepisu zwrot przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki. Dla zastosowania ulgi nie wystarczy samo oświadczenie, że podatnik wyraża chęć skorzystania z ulgi, lecz konieczne jest wykazanie, że spełnia warunki określone w przepisie, że mieszka lub zamierza zamieszkiwać w określonym ustawowo okresie w nabytym lokalu lub domu. Z ustalonego przez organy stanu faktycznego nie wynika, że skarżąca zamieszkiwała w jednym z nabytych lokali w dacie złożenia zeznania podatkowego, jak również by zamierzała w nim zamieszkać.

Skoro skarżąca nie wykazała, że zamieszkuje w jednym z nabytych lokali, jak również nie złożyła stosownej deklaracji, że zamierza w nim zamieszkać, brak było podstaw do zastosowania ulgi. Podnieść należy, że o możliwości skorzystania z ulgi decyduje podatnik. Do zastosowania ulgi konieczne jest bowiem faktyczne, nie tylko formalne zamieszkanie w nabytym lokalu, a tylko podatnik jest w posiadaniu wiedzy dotyczącej wykorzystania nabytych w drodze dziedziczenia lokali.

OPINIA

MAREK KOLIBSKI

doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Po pierwsze, w wyroku tym sąd stwierdził, iż jeśli zgon nastąpił w 2005 roku, a decyzja była wydana w 2007 roku, to w sprawie mają zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., tj. nie ma zastosowania nowe zwolnienie dla najbliższej rodziny.

Po drugie, zdaniem sądu dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej konieczne jest albo zamieszkanie w odziedziczonym mieszkaniu, albo oświadczenie o zamiarze takiego zamieszkania. W razie braku takiego świadczenia ulga nie przysługuje. Z takim rozstrzygnięciem trudno się zgodzić, gdyż ustawa nie przewiduje jako warunku skorzystania z omawianej ulgi złożenia takiego oświadczenia. Ważne bowiem jest faktyczne zamieszkiwanie i zameldowanie. Decyzja organu podatkowego powinna być w tej sprawie pozytywna i uzależniać prawo do ulgi od zamieszkania i zameldowania w odziedziczonym mieszkaniu. Z uwagi na zgłoszenie dopiero na rozprawie nowego dowodu dotyczącego właśnie zameldowania, sąd zaś zauważył, iż nowe dowody mogą być ewentualnie jedynie podstawą wznowienia postępowania, i to tego postępowania, które zakończyło się decyzją organu podatkowego.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK