| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie usług doradczych

Opodatkowanie usług doradczych

Zakup usług doradztwa to wydatek, na jaki coraz częściej decydują się podatnicy. Zawiłość prawa i konieczność sprawdzenia nowych możliwości stają się istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety opodatkowanie tych czynności w różnych aspektach powoduje spory między podatnikami a organami podatkowymi. Zwłaszcza kwestie zaliczenia wydatków na usługi doradcze do kosztów uzyskania przychodów od lat budzą kontrowersje. Problemy wiążą się przede wszystkim z tym, że usługi doradcze jako usługi niematerialne muszą być odpowiednio udokumentowane. Orzeczenia sądów administracyjnych potwierdzają, że w zakresie usług doradczych podatnik musi być bardzo ostrożny i dołożyć szczególnej staranności przy zawieraniu umów oraz dokumentowaniu wydatków.

Organ musi przeanalizować zamiar stron i cel umowy

SENTENCJA

Analiza sformułowań umowy i treści faktur nie oznacza, że dokonano interpretacji umowy, która wymaga przede wszystkim badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy.

Wyrok WSA w Poznaniu z 17 kwietnia 2008 r., niepublikowany

sygn. akt I SA/Po 1468/07

UZASADNIENIE

Podatnik od czerwca 2004 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w działalności gospodarczej i zarządzania. W lipcu 2004 r. wystąpił o udzielenie interpretacji podatkowej. Wyjaśnił, że przedmiotem świadczonych usług jest opracowywanie i wdrażanie strategii handlowej i marketingowej. Polega to w szczególności na weryfikowaniu wykonanych przez przedsiębiorców zadań i prowadzeniu innych prac związanych z wyżej wymienionymi umowami. Ponadto obejmuje doradztwo i udział po stronie zleceniodawcy w negocjacjach prowadzonych przez zleceniodawcę z potencjalnymi oraz dotychczasowymi kontrahentami, analizę rynku na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez zleceniodawcę, sporządzanie szczegółowych zapotrzebowań zgłoszonych przez zleceniodawcę, analiz i opracowań.

W ocenie organu podatkowego usługi, bez względu na podstawę prawną ich świadczenia (umowa zlecenia, umowa o dzieło) uważane są za źródło przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej ustawa o PIT. Dlatego podatnik nie może opodatkować ich liniową stawką podatku dochodowego.

W zeznaniu PIT-36L podatnik wykazał przychód za 2005 rok, jako osiągnięty z działalności gospodarczej, opodatkowany 19-proc. stawką. Organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie roczne podatnika. Zgodnie z udzieloną wcześniej informacją pisemną stwierdzono, że przychody uzyskane przez podatnika nie mogły podlegać stawce liniowej. W ocenie organów podatnik nie prowadził działalności gospodarczej, ale świadczył usługi osobiste, a część przychodów była należnością z tytułu umowy o zakaz konkurencji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę podatnika. W uzasadnieniu podkreślił, że wynikające z zasady swobody zawierania umów (art. 3531 kodeksu cywilnego) prawo kształtowania przez strony w drodze cywilnoprawnych umów swoich wzajemnych praw i obowiązków nakazuje ocenić, czy wynagrodzenie objęte fakturą z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej ma swoje źródło jedynie w umowach wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Jeżeli okaże się, że porozumienie jest kontynuacją, bądź wynika z umowy o świadczenie usług, wówczas istotę sporu będzie stanowiło rozstrzygnięcie, czy ta ostatnio wymieniona umowa należy do kategorii umów wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, czy też stanowi umowę o świadczenie wyłącznie usług doradczych. Jak podkreślił sąd umowa o świadczenie usług doradczych w okolicznościach niniejszej sprawy nie spowoduje zaliczenia przychodów uzyskanych z jej realizacji do przychodów z działalności świadczonej osobiście.

Analiza sformułowań umowy i lakonicznej treści faktur nie oznacza, że dokonano interpretacji umowy, która wymaga przede wszystkim badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 199a par. 1 Ordynacji podatkowej).

Sąd zwrócił uwagę, że gdyby zostało ustalone, że poza doradztwem, świadczenia innych usług przez skarżącego umowa nie przewidywała, wówczas organ podatkowy oceni, czy wynagrodzenie za niepodejmowanie działań wynikających z zakazu konkurencji po jej rozwiązaniu można uznać za przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Sąd zgodził się ze skarżącym, że zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zobowiązanie do niepodejmowania działań konkurencyjnych są klauzulami umieszczanymi przez podmioty gospodarcze w wielu rodzajach umów zawieranych w warunkach gospodarki rynkowej. Rzeczą oczywistą jest, że opracowanie strategii marketingowej i handlowej firmy wymaga od podmiotu ją tworzącego dogłębnego poznania aspektów działalności analizowanej firmy. Zastrzeżenie w umowie obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich aspektów takiej współpracy w szczególności przez zakaz wykonywania podobnych działań na rzecz konkurencji przez pewien czas po zakończeniu współpracy ma charakter zabezpieczający i nie jest właściwe wyłącznie dla kontraktów menedżerskich czy umów zarządzania przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze. Dla przykładu wskazuje się regulacje w art.1011-1013 kodeksu pracy właściwe dla stosunku pracy i obowiązków pracownika wobec pracodawcy bez względu na charakter świadczonej pracy, w art. 56-57, art. 211 i art. 380 kodeksu spółek handlowych odnoszące się do zakazu działań konkurencyjnych odpowiednio przez wspólników spółki jawnej, członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

OPINIA

Andrzej Mazur

menedżer, doradztwo podatkowe KPMG, biuro w Poznaniu

W wyroku poruszona została kwestia kryteriów rozróżnienia usług doradczych od usług zarządczych. Mimo że w wyroku sąd nie odniósł się do zarzutów naruszenia prawa materialnego, a uchylił decyzję izby skarbowej z przyczyn proceduralnych, w uzasadnieniu wskazał, że w celu oceny charakteru wykonywanych usług konieczne jest ustalenie, czy świadczący usługi podejmuje samodzielne decyzje kierownicze. Przykładowo, w przypadku usług kontroli wykonywania zawartych umów z przedsiębiorstwami o świadczenie pośrednictwa handlowego konieczne jest ustalenie, czy w ich ramach mieściło się podejmowanie wobec tych przedsiębiorców decyzji o charakterze władczym w sferze ekonomicznej lub organizacyjnej.

Zatem w celu uniknięcia ryzyka zakwestionowania stawki 19-proc. podatku w stosunku do dochodów osiąganych ze świadczenia mogących budzić kontrowersje usług z zakresu np. doradztwa gospodarczego, doradztwa i udziału w negocjacjach handlowych oraz, w szczególności, doradztwa z zakresu zarządzania, przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę, by ich działania nie obejmowały podejmowania przez nich decyzji w imieniu i na ryzyko zleceniodawcy. Precyzyjne postanowienia w tym zakresie powinny zostać ujęte w umowie ze zleceniodawcą.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK