| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie usług doradczych

Opodatkowanie usług doradczych

Zakup usług doradztwa to wydatek, na jaki coraz częściej decydują się podatnicy. Zawiłość prawa i konieczność sprawdzenia nowych możliwości stają się istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety opodatkowanie tych czynności w różnych aspektach powoduje spory między podatnikami a organami podatkowymi. Zwłaszcza kwestie zaliczenia wydatków na usługi doradcze do kosztów uzyskania przychodów od lat budzą kontrowersje. Problemy wiążą się przede wszystkim z tym, że usługi doradcze jako usługi niematerialne muszą być odpowiednio udokumentowane. Orzeczenia sądów administracyjnych potwierdzają, że w zakresie usług doradczych podatnik musi być bardzo ostrożny i dołożyć szczególnej staranności przy zawieraniu umów oraz dokumentowaniu wydatków.

Faktura powinna dokumentować rzeczywistą usługę

SENTENCJA

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zachodzi jedynie wówczas, gdy faktury VAT stanowiące podstawę obliczania wysokości podatku naliczonego dokumentują czynności, które zostały faktycznie dokonane.

Wyrok WSA w Gdańsku z 10 czerwca 2008 r., niepublikowany

sygn. akt I SA/Gd 215/08

UZASADNIENIE

Spór w sprawie dotyczył rzetelności podatku dochodowego od osób prawnych za lata 1999-2002 oraz VAT za lata 2000-2002. W ocenie organów kompleksowa usługa rozliczona przez spółkę nie została wykonana ani bezpośrednio przez spółkę, która podjęła się realizacji, ani przez podwykonawcę. Chodziło o opracowanie oferty na roboty związane z wybudowaniem centrum likwidacji szkód i oceny ryzyka, negocjacje i doprowadzenie do podpisania umowy na roboty. A także doradztwo prawne, ekonomiczne, techniczne, przygotowanie ofert i negocjacje w zakresie uzyskanej gwarancji i ubezpieczenia kontraktu.

Odnosząc się do zarzutów proceduralnych sąd przypomniał, że organy podatkowe obu instancji dokonały oceny każdego z zebranych dowodów, odniosły się do każdego z nich jak również do twierdzeń strony skarżącej, dokonując ich analizy z osobna, ale też we wzajemnej łączności. Odniesiono się też do wskazanych w uzasadnieniu decyzji różnic w zebranych dowodach dokonując logicznej wykładni z tego wynikających - podkreślił sąd. Organy podatkowe wskazały w decyzjach podstawę prawną swoich rozstrzygnięć oraz ich precyzyjne wyjaśnienie. Fakt, że materiał dowodowy zebrany w sprawie został odmiennie od woli podatnika oceniony przez organy podatkowe, nie świadczy o naruszeniu zasad postępowania podatkowego.

Ustalony w sprawie stan faktyczny, w ocenie sądu, uznać należy za prawidłowy. Słusznie organ uznał, że faktury nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego. Ocenie poddano także dokumenty, jakie zostały sporządzone w związku z zawartymi umowami. W kontekście zgromadzonego materiału dowodowego organy zasadnie doszły do wniosku, że nie są one wiarygodne. Protokoły odbioru usług niematerialnych zostały podpisane przez osoby, które w układzie kompetencji przyjętym w spółce nie były uprawnione do odbioru tego rodzaju usług. Co więcej, nie miały one świadomości, jakiego rodzaju dokumenty podpisują. Ocenie poddano także treść analiz sporządzonych w związku z kwestionowanymi fakturami, trafnie wywodząc, że analizy nie posiadają istotnej wartości.

Sąd nie podzielił zarzutów dotyczących niekonstytucyjności art. 19 ust. 1 oraz art. 23 pkt 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz podatku akcyzowym oraz przepisów wykonawczych. Artykuł 19 ust. 1 ustawy o VAT stanowił, że podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, a ust. 2 określał, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług. Faktura stanowiąca podstawę uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego musi być poprawna nie tylko z formalnego punktu widzenia, ale także odzwierciedlać prawdziwy przebieg zdarzeń gospodarczych. Prawo podatnika do odliczania podatku naliczonego nie wynika z samego faktu posiadania faktury, lecz z faktu nabycia towaru lub usługi.

Zaistnienie więc tej ostatniej okoliczności jest niezbędną przesłanką faktyczną uprawniającą do skorzystania z prawa do odliczenia, a fakt, czy ma ona miejsce podlega ocenie organów podatkowych, analizujących wiarygodność przedłożonych im dokumentów (m.in. deklaracji podatkowych i faktur.

Sąd przypomniał też, że to wyłącznie na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że zachodzą przesłanki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Faktura powinna odzwierciedlać rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych. Nie będzie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wykazuje zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało, bądź zaistniało w innych rozmiarach, albo między innymi podmiotami. Elementy formalne wymagane przez przepis mają jedynie znaczenie dowodowe. Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie istnieje zatem wtedy, gdy wystawiona faktura w rzeczywistości nie odpowiada faktowi zdarzenia gospodarczego.

OPINIA

MichaŁGrzywacz

radca prawny, zespół prawa podatkowego kancelarii Krawczyk i Wspólnicy

Cytowanym orzeczeniem sąd podkreślił, jak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa podatkowego jest należyte dokumentowanie usług o charakterze niematerialnym. Za niewystarczającą w świetle powyższego wyroku uznać należy samą fakturę VAT wystawioną przez zleceniobiorcę. Podatnik powinien bowiem posiadać ponadto także inne dowody uprawdopodabniające czy poświadczające wykonanie usługi.

Sąd wyraźnie pokreślił, że to na stronie ciąży obowiązek udokumentowania, iż zachodzą przesłanki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionej faktury. Sama faktura VAT powinna oczywiście odzwierciedlać rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych, lecz nie daje podstawy do konstruowania domniemania jej prawdziwości.

W takiej sytuacji organ podatkowy może w toku postępowania podatkowego dokonać jej weryfikacji, także pod kątem zgodności treści faktury ze stanem faktycznym. W takim przypadku zgromadzone przez stronę dodatkowe oświadczenia, umowy, kalkulacje wynagrodzenia czy wreszcie materialne dowody jej wykonania mogą okazać się kluczowe w kontekście uprawnień przysługujących podatnikowi dysponującemu fakturą VAT.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK