| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie usług doradczych

Opodatkowanie usług doradczych

Zakup usług doradztwa to wydatek, na jaki coraz częściej decydują się podatnicy. Zawiłość prawa i konieczność sprawdzenia nowych możliwości stają się istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety opodatkowanie tych czynności w różnych aspektach powoduje spory między podatnikami a organami podatkowymi. Zwłaszcza kwestie zaliczenia wydatków na usługi doradcze do kosztów uzyskania przychodów od lat budzą kontrowersje. Problemy wiążą się przede wszystkim z tym, że usługi doradcze jako usługi niematerialne muszą być odpowiednio udokumentowane. Orzeczenia sądów administracyjnych potwierdzają, że w zakresie usług doradczych podatnik musi być bardzo ostrożny i dołożyć szczególnej staranności przy zawieraniu umów oraz dokumentowaniu wydatków.

Wydatki na doradztwo muszą się wiązać z przychodem

SENTENCJA

Musi istnieć bezpośredni (uchwytny) związek między kosztami a celem uzyskania przychodu. Związek ten powinien być weryfikowalny, poddawać się odpowiednio zobiektywizowanemu sprawdzeniu. Dotyczy to także usług doradczych.

Wyrok NSA z 10 lipca 2008 r., niepublikowany

sygn. akt II FSK 681/07

UZASADNIENIE

Spór w sprawie dotyczył zobowiązania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 rok. Ostatecznie podatnik i organy podatkowe nie mogły dojść do porozumienia w kwestii oceny m.in. skutków podatkowych wydatków na nabycie usług doradczych. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, do którego spółka zaskarżyła decyzję, orzekł na korzyść podatniczki.

Sąd stwierdził naruszenie prawa w zakresie, w jakim organy podatkowe wyłączyły z kosztów uzyskania przychodu kwotę podatku od nieruchomości zapłaconego w 2001 roku. Wydatek na opłatę podatku od nieruchomości nie stanowi kosztu, który bezpośrednio przyczynia się do powstania lub zwiększenia konkretnego przychodu. Okoliczność, że podatek od nieruchomości ustala się za rok podatkowy, który pokrywa się okresem rozliczeniowym podatku dochodowego od osób prawnych nie oznacza, że zapłata podatku lokalnego za określony rok podatkowy dotyczy przychodów tego roku (okresu rozliczeniowego).

Jednak sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa w zakresie, w jakim organy podatkowe pozbawiły spółkę możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturami za promocję zastosowań miedzi. Zdaniem sądu trafne było stanowisko organów podatkowych, że sporne kwoty, przeznaczone na promocję zastosowań miedzi, wynikały ze zobowiązania spółki z tytułu członkostwa w organizacji. Wydatki te miały charakter składki członkowskiej, ponieważ służyły finansowaniu wspólnych celów członków organizacji (promocja zastosowań miedzi).

W odniesieniu do wydatków uiszczonych z tytułu usług doradczych sąd wskazał, że przy kwalifikacji spornych wydatków na doradztwo uzasadnione było kierowanie się związkiem bezpośrednim pomiędzy kosztami a celem uzyskania przychodu.

Spółka wniosła skargę kasacyjną, w której zakwestionowała stanowisko sądu I instancji w zakresie wyłączenia z kosztów wydatków na nabycie usług doradczych związanych z planowanym nabyciem udziałów. W ocenie spółki sąd błędnie uznał, że nie wykazują one związku z przychodami spółki podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych;

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jednak skargę kasacyjną spółki. Według NSA całkowicie przekonujące okazały się m.in. argumenty sądu administracyjnego I instancji odnoszące się do ustaleń organów podatkowych co do wydatków przeznaczonych na promocję zastosowań miedzi (art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT), wydatków na nabycie usług doradczych dotyczących planowanego zakupu akcji (art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT) oraz możliwości odliczenia przez podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 23 ust. 1 ustawy o CIT). Nawet w sytuacji, gdy jakiś wydatek zostanie poniesiony w celu uzyskania przychodu, zamieszczenie go w katalogu wyłączeń ujętym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT wyklucza uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodu.

NSA podzielił pogląd, że musi istnieć bezpośredni (uchwytny) związek między kosztami a celem uzyskania przychodu. Mówiąc inaczej, związek ten powinien być weryfikowalny, poddawać się odpowiednio zobiektywizowanemu sprawdzeniu. W rozpatrywanej sytuacji element ten nie wystąpił, z czego prawidłowe wnioski wyprowadził sąd administracyjny I instancji. Nie uchybił on też prawu dokonując oceny tej części zaskarżonego rozstrzygnięcia, która dotyczyła kwestii odliczenia od podatku dochodowego kwoty uiszczonego przez płatnika na podstawie podjętej wobec niego w odrębnym postępowaniu decyzji o odpowiedzialności za podatek nie pobrany od podatnika.

OPINIA

JarosŁaw Ostrowski

radca prawny, doradca podatkowy, kancelaria Nowakowski i Wspólnicy zrzeszona w Consortio lex

Problematyka uznawania wydatków na nabycie usług doradczych za koszty uzyskania przychodów od lat budzi kontrowersje. Po pierwsze usługi te, jako usługi niematerialne, powinny być odpowiednio udokumentowane. Częstokroć posiadanie przez podatnika samej faktury z tytułu wykonania takich usług nie jest wystarczające dla organów podatkowych. Podatnik powinien być w stanie udowodnić, jakie czynności zostały wykonane, i wskazać dowody to potwierdzające. Wówczas łatwiej przekonać organ, że uzyskanie konsultacji było związane z uzyskiwaniem przychodu. W wyroku NSA z 10 lipca 2008 r. w sprawie o sygnaturze akt II FSK 681/07 sąd stanął na stanowisku, że doradztwo związane z planowanym zakupem udziałów nie wykazuje związku z uzyskiwaniem przychodu. Oznacza to, że nie chodzi o ogólny zakaz zaliczenia usług doradczych do kosztów, lecz jedynie o to, aby właściwie klasyfikować wydatki, które służą nabyciu udziałów.

Przygotowała ALEKSANDRA TARKA

Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] nr 180(2302), 15 września 2008 r.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK