| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie dochodów z likwidacji działalności gospodarczej

Opodatkowanie dochodów z likwidacji działalności gospodarczej

Likwidacja małej firmy wymaga uregulowania zobowiązań nie tylko wobec kontrahentów, ale również należności publicznoprawnych, w tym podatków. Zakończenie działalności gospodarczej pociąga za sobą skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w VAT, bez względu na formę prawną, w jakiej działa przedsiębiorca. Zgromadzone przez firmę towary handlowe, wyroby gotowe, wyposażenie czy też środki trwałe w momencie likwidacji działalności stają się przedmiotem zainteresowań prawa podatkowego.

Jakie są różnice, na które podatnik powinien zwrócić uwagę przy remanencie likwidacyjnym sporządzanym dla celów PIT i VAT?

 

GRZEGORZ BĄCIK

prawnik, Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Osoby likwidujące działalność, którą prowadziły w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (a zatem opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym oraz na zasadach ogólnych), muszą dokonać do księgi wpisu w oparciu o spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, a także, w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, wyposażenia. Zgodnie z przepisami spis z natury (remanent likwidacyjny) powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników ujętych w spisie, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury, klauzulę Spis zakończono na pozycji..., podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela.

Powinien on obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie. Wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność. O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorca obowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia spisu. Konsekwencją powyższego jest możliwość wyliczenia dochodu.

Nieco odmiennie przedstawiają się zasady dokonania spisu z natury w VAT. W tym wypadku należ ująć wyłącznie towary. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W spisie nie ujmujemy usług, a także np. inwestycji w obcym środku trwałym (a więc np. wartości nakładów poniesionych na wynajmowany przez naszą firmę cudzy lokal), bo nie spełniają one definicji towaru. Jednakże towarami w rozumieniu przepisów są nie tylko towary handlowe, mowa jest bowiem o towarach własnej produkcji i innych towarach, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, ale i środki trwałe. Dodatkowo należy pamiętać, że w spisie wykazujemy wyłącznie te towary, w stosunku do których przysługiwało nam (choćby nominalnie) prawo do odliczenia podatku naliczonego. Towary powinniśmy spisać w ciągu 14 dni od zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W spisie wykazujemy: nazwę towaru, jego ilość, cenę nabycia lub koszt wytworzenia, stawkę (obowiązującą dla danego towaru w momencie sporządzania spisu) i kwotę podatku. O spisie trzeba powiadomić urząd skarbowy w ciągu siedmiu dni od dnia jego zakończenia. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno zawierać informacje o fakcie sporządzenia spisu z natury, ustalonej wartości towarów i kwocie podatku należnego. W konsekwencji spis z natury służy wyliczeniu podstawy opodatkowania dla celów podatku od towarów i usług.

(MGM)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Zaremba

Trener, facylitator, coach, właściciel firmy szkoleniowej Media Plus. Współzałożyciel Akademii Facylitacji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów (IAF). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania L. Koźmińskiego w Warszawie w specjalności Szkolenie i rozwój. Doświadczony trener w zakresie zarządzania ludźmi, obsługi klienta i sprzedaży oraz prowadzenia szkoleń. Jest też twórcą autorskich programów dla studiów podyplomowych uczelni wyższych, oraz autorem gier rozwojowych. Jest członkiem grupy doradczej do spraw CSR przy Ministerstwie Rozwoju. Od lat wykorzystuje metody i techniki facylitacyjne w kontekście rozwoju ludzi i organizacji. Przeszkolona przez ICA-UK, ostatnio specjalizuje się w metodach pracy grupowej Technology of Participation

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK