| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki podatnika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem poniesionych wydatków powinno być osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Ustawy podatkowe nie wskazują wprost, co może być kosztem uzyskania przychodów. Określają natomiast wyłączenia z kosztów. Wskazują zatem te wydatki, których do kosztów zaliczyć nie można. Uzasadnienie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy więc do podatnika. Dziś prezentujemy najczęstsze problemy związane z rozliczaniem kosztów i ich rozwiązania w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Koszty przy reasekuracji nie mogą być odraczane

TEZA: Możliwość zaliczenia przez ubezpieczycieli do kosztów uzyskania przychodów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami, nie stanowi podstawy do odraczania w czasie kosztów dotyczących następnych okresów sprawozdawczych, w tym kosztów z tytułu należnego reasekuratorowi udziału w składce.

STAN FAKTYCZNY: Spółka akcyjna prowadzi działalność ubezpieczeniową. Do zakresu jej działania należą ubezpieczenia związane z udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w grupach 14-16 działu II, tj. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. W celu reasekuracji przyjętych przez siebie ryzyk wynikających z podpisanych polis ubezpieczeniowych zawiera z reasekuratorami umowy reasekuracji proporcjonalnej. Na ich podstawie reasekurator przejmuje na siebie określoną część ryzyka i w takiej samej proporcji pokrywa ewentualne odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Spółka przekazuje reasekuratorowi, w ramach rozliczeń, część składki należnej od każdej umowy ubezpieczeniowej objętej umową reasekuracyjną w proporcji do udziału reasekuratora w umowie. W zamian otrzymuje prowizję reasekuracyjną oraz udział reasekuratora w szkodach, kosztach windykacji, kosztach dochodzenia regresów itp., analogiczny do udziału reasekuratora w składce. Spółka rozpoznaje przychód należny z tytułu składki ubezpieczeniowej za cały okres odpowiedzialności w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Zobowiązana jest też do utworzenia specjalnej rezerwy składek będącej rezerwą techniczno-ubezpieczeniową, która stanowi mechanizm memoriałowej prezentacji przychodu z tytułu składek ubezpieczeniowych. Na podstawie art. 15 ust. 1b pkt 1 ustawy o CIT w momencie utworzenia rezerwy wykazuje w odniesieniu do każdej indywidualnej umowy ubezpieczenia koszt uzyskania przychodu w wysokości utworzonej rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej. Zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych koszt z tytułu udziału reasekuratora w składce ubezpieczeniowej traktuje jako bezpośredni koszt uzyskania przychodu i dokonuje podatkowego potrącenia tego kosztu memoriałowo w momencie rozpoznania przychodu z tytułu składki zarobionej. Ujęcie w księgach kosztu składki reasekuracyjnej dokonywane jest na podstawie umów reasekuracyjnych, które precyzyjnie określają wysokość kosztu z tego tytułu. Spółka rozlicza koszty z tytułu udziału reasekuratora w składce, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1b pkt 1 ustawy o CIT, proporcjonalnie w stosunku do zmniejszania rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej (rezerwy składek). Analogicznie do wykazywania tzw. składki zarobionej rozpoznawana jest odpowiadająca temu przychodowi część kosztu z tytułu udziału reasekuratora w tej składce. Spółka zapytała, czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów. Tym samym, czy mogą być potrącane w tym roku podatkowym, w którym spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej.

Z UZASADNIENIA: Stanowisko organów podatkowych okazało się niekorzystne dla spółki. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie przyznał racji podatniczce. Sąd stwierdził, że samo odesłanie w treści art. 15 ust. 1b pkt 1ustawy o CIT do przepisów odrębnych, dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, nie oznacza, że użyte w tym przepisie terminy koniec roku podatkowego, początek roku mogą być rozumiane jako okresy sprawozdawcze w rozumieniu odrębnych przepisów. Sąd nie zgodził się na rozszerzającą interpretację przepisów. Dokonywanie interpretacji przepisu art. 15 ust. 1b pkt 1 ustawy w sposób rozszerzający - prezentowany przez stronę skarżącą - wypaczałoby bowiem jego sens. WSA potwierdził, że możliwość zaliczenia przez ubezpieczycieli do kosztów uzyskania przychodów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami, nie stanowi podstawy do odraczania w czasie kosztów dotyczących następnych okresów sprawozdawczych, w tym kosztów z tytułu należnego reasekuratorowi udziału w składce. Jak zauważył sąd, sama skarżąca przyznaje konsekwentnie, że koszty powinny być wykazane w całości w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Wyrok WSA w Warszawie z 6 czerwca 2008 r., III SA/Wa 216/08, niepublikowany

OPINIA

MARCIN ŻUK

doradca podatkowy w Kancelarii Gide Loyrette Nouel

Opodatkowanie rozliczeń w ramach umów reasekuracji ubezpieczeniowych w praktyce budzi wiele kontrowersji. Szczególne problemy dotyczą kwalifikacji prawnopodatkowej kosztów z tytułu składki reasekuracyjnej z tytułu udziału reasekuratora w ryzyku ubezpieczeniowym. W większości przypadków wydatki te kwalifikowane są jako koszty bezpośrednio związane z przychodem (tak np. interpretacja naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, z 11 marca 2008 r., sygn. BI/423-0401/07, DP/423-133/07/AP; wyrok WSA w Warszawie z 6 czerwca 2008, sygn. III SA/Wa 216/08), choć można też spotkać kwalifikację jako koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tak np. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2008 r., sygn. IP-PB3-423-298/08-3/MB). Kwalifikacja ta wpływa oczywiście na ustalanie momentu potrącalności tego rodzaju kosztów uzyskania przychodów, z czym wiążą się dodatkowe kontrowersje. W praktyce kwalifikacja podatkowa w dużej mierze zależy od sposobu rozliczeń przyjętych w umowie, w szczególności jakiego okresu te rozliczenia dotyczą.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK