| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki podatnika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem poniesionych wydatków powinno być osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Ustawy podatkowe nie wskazują wprost, co może być kosztem uzyskania przychodów. Określają natomiast wyłączenia z kosztów. Wskazują zatem te wydatki, których do kosztów zaliczyć nie można. Uzasadnienie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy więc do podatnika. Dziś prezentujemy najczęstsze problemy związane z rozliczaniem kosztów i ich rozwiązania w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Ważne jest, kiedy podatnik poniósł wydatek

TEZA: Zasady rozliczania kosztów w czasie nie rozstrzygają wprost, w jaki sposób powinny być rozliczane koszty, które pozostają jedynie w pośrednim związku z przychodami. W stosunku do tego rodzaju kosztów doszukiwanie się ich bezpośredniej relacji z przychodami nie wchodzi w rachubę.

STAN FAKTYCZNY: Organy podatkowe zarzuciły spółce akcyjnej, że w 2005 roku zawyżyła koszty uzyskania przychodów. Spółka obciążyła koszty uzyskania przychodu 2005 roku fakturami, które dotyczyły 2004 roku. W ocenie organów, do kosztów zaliczyła też wydatek na rzecz odrębnego podmiotu gospodarczego funkcjonującego na zagranicznym rynku, który nie odnosił się do jej działalności i przychodu.

Z UZASADNIENIA: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uwzględnił skargę spółki. Jednak w odniesieniu do wydatku na rzecz likwidatora francuskiej spółki sąd uznał, że nie mógł być zarachowany w koszty uzyskania przychodów podatnika. W ocenie sądu, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczyniać się do osiągnięcia przychodu z danego źródła. To na podatniku spoczywa ciężar wykazania, że wydatek jest racjonalny i gospodarczo uzasadniony.

Sąd uznał natomiast zasadność skargi w zakresie naruszenia prawa w kwestii kwalifikacji wydatków reklamowych. Spór dotyczył jedynie momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Jak zauważył sąd, działając na podstawie umowy o współpracy marketingowej, spółka zorganizowała imprezę integracyjną i zleciła wykonanie grafiki na pojeździe, wydzierżawiła reklamę na autobusie. Następnie kontrahent obciążył podatniczkę kosztami poniesionymi w listopadzie i grudniu 2004 roku. W styczniu 2005 roku kontrahent wystawił dwie faktury - na podstawie faktur i rachunków z listopada i grudnia 2004 roku.

Za błędne sąd uznał stanowisko, że wydatki te stanowią dla skarżącej koszty uzyskania przychodu roku 2004, ponieważ wszystkie wymienione faktury dotyczą wydatków 2004 roku.

Jak przypomniał sąd, co do zasady, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. W odniesieniu do zasady rozliczania kosztów w czasie, sąd zauważył, że nie rozstrzyga ona wprost, w jaki sposób powinny być rozliczane te koszty, które pozostają je-dynie w pośrednim związku z przychodami. W stosunku do tego rodzaju kosztów doszukiwanie się ich bezpośredniej relacji z przychodami nie wchodzi w rachubę. Takie bowiem koszty, chociaż niewątpliwie są związane z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający poniesienie takich kosztów. Podatnik powinien je zatem zaliczyć do kosztów uzyskania w momencie ich poniesienia.

W ocenie sądu wydatki poniesione na reklamę i usługi marketingowe mają charakter kosztów pośrednich, gdyż nie można przypisać ich do konkretnego przychodu, a co za tym idzie do konkretnego roku podatkowego. Decydujące znaczenie dla ich zarachowania ma zatem moment poniesienia wydatku. Zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala jednak na jednoznaczne określenie momentu poniesienia powyższych wydatków. Faktury zostały wystawione w styczniu 2005 roku, ale nie ma żadnych dowodów stwierdzających, kiedy podatnik uiścił należności z tych faktur. Ustalenie to ma istotne znaczenie. Dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie ma to, kiedy podatnik poniósł wydatki, a nie jego kontrahent. W tym zakresie sąd nakazał uzupełnienie postępowania podatkowego.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 8 lipca 2008 r., I SA/Rz 443/08, niepublikowany

OPINIA

MAGDALENA ZAMOYSKA

doradca podatkowy w MDDP

Uzasadnienie wyroku sądu potwierdza, że koszty marketingu stanowią tzw. koszty pośrednie i powinny być zaliczone do kosztów podatkowych podatnika w dacie ich poniesienia. Wydaje się jednak, że sąd utożsamia poniesienie kosztu podatkowego z faktycznym dokonaniem wydatku.

Należy się zgodzić z sądem, że koszty marketingowe stanowią koszty pośrednie, bowiem nie można ich przyporządkować do określonych przychodów. Z reguły koszty te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w dacie poniesienia. Komentowany wyrok został jednak wydany w oparciu o przepis obowiązujący w 2005 roku, kiedy moment zaliczenia kosztów do kosztów podatkowych określał w sposób nieprecyzyjny art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Obecnie art. 15 ust. 4e ustawy definiuje, że dniem poniesienia kosztu podatkowego jest, co do zasady, dzień zaksięgowania faktury (rachunku), bez znaczenia jest zatem data faktycznego uregulowania (zapłaty) kosztu przez podatnika. W tej kwestii więc wyrok stracił na swojej aktualności.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK