| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki podatnika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem poniesionych wydatków powinno być osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Ustawy podatkowe nie wskazują wprost, co może być kosztem uzyskania przychodów. Określają natomiast wyłączenia z kosztów. Wskazują zatem te wydatki, których do kosztów zaliczyć nie można. Uzasadnienie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy więc do podatnika. Dziś prezentujemy najczęstsze problemy związane z rozliczaniem kosztów i ich rozwiązania w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Sprzedaż nie przesądza o zaliczeniu do kosztów

TEZA: Używanie danej maszyny w działalności przedsiębiorstwa nie wyklucza możliwości jej sprzedaży. Sam fakt sprzedaży takiego składnika majątku nie ma istotnego znaczenia dla przesądzenia, do kosztów uzyskania przychodu którego roku należy przyporządkować wydatki na jego nabycie. Decydujące jest w tej mierze ustalenie, czy był on wykorzystywany w działalności przedsiębiorstwa.

STAN FAKTYCZNY: Podatniczka ze wspólnikiem prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Świadczyli usługi fotograficzne oraz sprzedawali maszyny i urządzenia fotograficzne. W wyniku przeprowadzonej w firmie wewnętrznej kontroli wspólnicy skorygowali przychody i koszty uzyskania przychodu spółki. Wspólnicy wystąpili o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok. Organ podatkowy przeprowadził kontrolę i zakwestionował szereg pozycji po stronie przychodów oraz po stronie kosztów uzyskania przychodów spółki.

Wspólnicy zaskarżyli niekorzystną decyzję do WSA we Wrocławiu, który uznał skargę za częściowo zasadną.

Sąd zgodził się m.in. ze stanowiskiem organów podatkowych w kwestii niemożności ujęcia przez podatników w kosztach uzyskania przychodów spółki za 2001 rok kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych, zadeklarowanego dopiero 31 maja 2002 r., a zapłaconego po tej dacie. Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość potrącenia także kosztów jeszcze nieponiesionych. Jednakże muszą być spełnione trzy przesłanki: po pierwsze, koszty te odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego (w którym zostaną potrącone), po drugie, są one określone co do rodzaju i kwoty, a po trzecie, zostały zarachowane. Zdaniem WSA, w sprawie nie został spełniony żaden z tych warunków.

Z UZASADNIENIA: Wyrok w części niekorzystnej dla organu zaskarżył dyrektor izby skarbowej. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jednak jego skargę kasacyjną. NSA podkreślił, że kluczowym zagadnieniem w sprawie było rozstrzygnięcie, czy spółka używała spornych maszyn fotograficznych w swej działalności. Tylko wtedy wydatki na ich nabycie mogłyby być zaliczone, zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz art. 22e ust. 1 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku, do kosztów uzyskania przychodu w roku, w którym zostały poniesione. W innym wypadku zastosowanie miałaby reguła wynikająca z art. 22 ust. 5 ustawy, nakazująca zaliczenie wydatków na nabycie spornych maszyn do kosztów uzyskania przychodu w roku, w którym zostały sprzedane, przynosząc przychód.

W ocenie sądu w tej kwestii wnoszący skargę kasacyjną nie podważył stanowiska sądu I instancji, dotyczącego wykorzystywania spornych maszyn fotograficznych do produkcji zdjęć, testowania części i odczynników itd., a także osiągnięcia dodatkowych przychodów ze zwiększonego zainteresowania klientów.

Sąd odniósł się też do twierdzenia, że maszyny fotograficzne nie straciły nigdy statusu towaru handlowego, bo ciągle były przeznaczone do sprzedaży. Wyjaśnił, że używanie danej maszyny w działalności przedsiębiorstwa nie wyklucza możliwości jej sprzedaży. Co więcej, bardzo popularna jest praktyka sprzedaży zużytych składników majątku, np. samochodu po uzyskaniu określonego przebiegu (firmy transportowe). Właściciel takiego składnika majątku może zresztą z góry zakładać, że po jakimś czasie go sprzeda. Sam fakt sprzedaży takiego składnika majątku nie ma więc istotnego znaczenia dla przesądzenia, do kosztów uzyskania przychodu którego roku należy przyporządkować wydatki na jego nabycie. Decydujące jest w tej mierze ustalenie, czy był on wykorzystywany w działalności przedsiębiorstwa.

Wyrok NSA z 6 grudnia 2007 r., II FSK 1410/06, niepublikowany

OPINIA

MONIKA UTRATA

konsultant podatkowy Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy Oddział w Toruniu

Przepisy podatkowe regulujące kwestie potrącalności kosztów w czasie uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2007 r. We wcześniej obowiązującym stanie prawnym łączono moment potrącania kosztów z momentem zarachowania. Organy opierały się głównie na przepisach ustawy o rachunkowości mówiących o zamknięciu ksiąg rachunkowych, gdzie moment zatwierdzenia sprawozdania finansowego decydował o zaliczaniu kosztów do poszczególnych okresów rozliczeniowych. Komentowany wyrok NSA z 6 grudnia 2007 r. (II FSK 1410/06) takiego stanu prawnego dotyczy. W tej sprawie odmówiono podatnikowi prawa ujęcia w kosztach podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego i zadeklarowanego w roku 2002 z tytułu czynności dokonanych w 2001 r. uzasadniając, iż możliwość potrącenia kosztów w czasie jeszcze nie poniesionych uzależniona jest od spełnienia warunków, a mianowicie koszty powinny odnosić się do przychodów danego roku podatkowego, być określone co do rodzaju i kwoty i zostać zarachowane. Zdaniem organów nie został spełniony żaden z tych warunków, aby wydatek zaliczyć do kosztów roku 2001. Obecnie zasady dotyczące potrącania kosztów nie nawiązują do faktu zarachowania kosztu, lecz są uzależnione przede wszystkim od tego, czy koszty są bezpośrednio związane z przychodami danego roku czy też nie.

Przygotowała ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl

Gazeta Prawna nr 215(2337), 3 listopada 2008 r.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

MotoKariera

Kariera w motoryzacji na najwyższym biegu!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK