| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki podatnika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem poniesionych wydatków powinno być osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Ustawy podatkowe nie wskazują wprost, co może być kosztem uzyskania przychodów. Określają natomiast wyłączenia z kosztów. Wskazują zatem te wydatki, których do kosztów zaliczyć nie można. Uzasadnienie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy więc do podatnika. Dziś prezentujemy najczęstsze problemy związane z rozliczaniem kosztów i ich rozwiązania w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Kwota odstępnego jest kosztem w dacie poniesienia

Kwota odstępnego jako koszt jednorazowy pośrednio związany z przychodami powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w całości w dacie poniesienia.

Jaki problem rozstrzygnęŁa izba: Spółka zamierza nabyć 100 proc. udziałów w spółce z o.o., która jest obecnie najemcą 210 lokali na terenie kraju. Następnie, spółka z o.o. ma zostać przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną, w której akcjonariuszem będzie podatnik. Po przekształceniu planowane jest przejęcie przez podatnika praw i obowiązków wynikających z części istniejących umów najmu, których stroną była spółka komandytowo-akcyjna.

W zamian za zgodę spółki komandytowo-akcyjnej na przejęcie podatnik zapłaci spółce komandytowo-akcyjnej kwotę pieniężną stanowiącą tzw. odstępne. W lokalach, przejętych w ten sposób przez podatnika, podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą w postaci prowadzenia sklepów dyskontowych.

Czy koszty poniesione w związku z zapłatą odstępnego w zamian za przejęcie praw i obowiązków z istniejących umów najmu lokali powinny być jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika w dacie poniesienia?

OdpowiedŹ izby: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu.

Koszty podatkowe ponoszone przez podmiot gospodarczy można podzielić na koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie obejmują wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związane z konkretnymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy.

Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Jest to wówczas koszt ogólny działalności gospodarczej. Aby określić, czy dany koszt jest bezpośrednio związany z przychodem, należy rozstrzygnąć, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w roku podatkowym.

Data potrącalności kosztów zależy od charakteru powiązania tych kosztów z przychodem podatkowym. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośrednio odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W konsekwencji koszt odstępnego poniesiony w celu uzyskania uprawnień z tytułu najmu lokali wykorzystywanych następnie w działalności gospodarczej odnosi się do całokształtu działalności podatnika oraz jest związany z jego funkcjonowaniem. Wydatki te stanowią zatem koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami i są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2008 r. (nr ILPB3/423-394/08-5/DS.)

OPINIA

Krzysztof Nowicki

prawnik z kancelarii Magnusson

W interpretacji dyrektor izby skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko podatnika w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu jednorazowego wydatku poniesionego w celu wstąpienia przez podatnika w prawa i obowiązki innego dotychczasowego najemcy. Izba potwierdziła, że pomimo tego, iż zapłacona kwota pieniężna, tzw. odstępne, nie będzie związana z konkretnym przychodem podatnika, to będzie wiązała się z możliwością generowania przez niego przychodów w przyszłości poprzez prowadzenie działalności w wynajmowanych lokalach. Zatem odstępne może zostać potraktowane jako koszt, który będzie warunkował uzyskanie przychodu w przyszłości i podatnik może rozpoznać go jako koszt uzyskania przychodu.

Ponadto izba potwierdziła stanowisko podatnika, że wydatek w postaci odstępnego za wstąpienie w prawa i obowiązki dotychczasowego najemcy, jako wydatek niezwiązany z konkretnym przychodem i nieprzekraczający danego roku podatkowego, powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w całości w dacie poniesienia. Stanowisko izby należy ocenić pozytywnie, gdyż dostrzeżono w nim związek, jaki zachodzi pomiędzy kosztem pośrednim a przychodem, i że brak bezpośredniego skutku w postaci przychodu nie wyklucza danego wydatku z katalogu kosztów uzyskania przychodu.

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK