| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki podatnika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem poniesionych wydatków powinno być osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Ustawy podatkowe nie wskazują wprost, co może być kosztem uzyskania przychodów. Określają natomiast wyłączenia z kosztów. Wskazują zatem te wydatki, których do kosztów zaliczyć nie można. Uzasadnienie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy więc do podatnika. Dziś prezentujemy najczęstsze problemy związane z rozliczaniem kosztów i ich rozwiązania w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Rozliczenie bilansowe wpływa na ujęcie podatkowe

Jeżeli, zgodnie z przepisami o rachunkowości i wynikającymi z niej zasadami przyjętymi przez podatnika w polityce rachunkowości, dany wydatek (stanowiący koszt pośredni) podlega bilansowemu ujęciu w kilku latach podatkowych, to również dla celów podatkowych taki wydatek należy ująć w tych kilku latach podatkowych.

Jaki problem rozstrzygnęŁa izba: Podatnik poniósł wydatki związane z remontem środków trwałych. Koszty remontu były istotne i w związku z tym zgodnie z polityką rachunkowości ustalono, że bilansowo będą one rozliczane w czasie przez pięć lat. Czy dla celów podatkowych poniesione w związku z remontem wydatki można zaliczyć do kosztów ratami miesięcznymi przez pięć lat czy zaliczyć do kosztów podatkowych w chwili ich poniesienia?

OdpowiedŹ izby: Aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, powinien pozostawać w związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie może zostać wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Poniesienie kosztu, a więc możliwość uznania go za koszt podatkowy, jest uzależnione od jego zaksięgowania (ujęcia w księgach rachunkowych). Zasady księgowania kosztów określone zostały w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 39 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Polskie prawo nie definiuje kategorii czynnych rozliczeń międzyokresowych. Stosuje się do nich ogólną definicję aktywów, przez które rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Rozliczanie takich kosztów w czasie jest uzasadnione wówczas, gdy stanowią one kwotę istotną dla podatnika. Nie ma uzasadnienia do rozliczania międzyokresowego wartości, które w skali działalności firmy są nieznaczne, tzn. nie wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Przepisy nie przesądzają jednak o wysokości kwoty wydatku, decydującej o formie rozliczenia. W zależności zatem od skali prowadzonej działalności oraz wysokości ponoszonej opłaty podatnik musi zdecydować, czy jest to wartość istotna, która powinna być rozliczona w czasie, to znaczy w poszczególnych miesiącach, czy też jest to dla niego kwota nieistotna, którą można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie jej poniesienia.

W omawianym przypadku podatnik poniósł wydatki związane z remontem środków trwałych. Przedmiotowe wydatki miały charakter kosztów pośrednich. Koszty remontu były istotne i w związku z tym zgodnie z polityką rachunkowości podatnik ustalił, że bilansowo będą one rozliczane w czasie przez pięć lat.

Jeśli zatem podatnik, kierując się zasadą istotności, dla celów bilansowych traktuje koszty remontów jako istotne dla jego działalności i rozlicza je miesięcznie w ciągu pięciu lat, to powinien je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 września 2008 r. (nr ILPB3/423-375/08-2/MM)

OPINIA

PaweŁ JabŁonowski

doradca podatkowy w Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Rozliczenia podatkowe są odrębną kwestią od prawa podatkowego, dlatego kwalifikację podatkową konkretnego wydatku należy przede wszystkim rozważać na gruncie prawa podatkowego, a nie prawa bilansowego. Fakt, że w przypadku spółki koszty remontu były istotne i w związku z tym zgodnie z polityką rachunkowości ustalono, że bilansowo będą one rozliczane w czasie przez pięć lat, nie oznacza, że koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieją podstawy, aby uznać, że wydatek ten stanowił koszt w momencie jego poniesienia, koszty remontów środków trwałych, co do zasady, były traktowane jako wydatki bieżące, niezwiększające wartości środka trwałego. Przedmiotowa interpretacja dotycząca kosztów pośrednich może niestety inicjować dość niekorzystną dla podatników linię orzeczniczą.

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK