| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak dokonać rocznego rozliczenia dochodów z najmu

Jak dokonać rocznego rozliczenia dochodów z najmu

O tym, że wynajmowanie lokalu na cele użytkowe lub mieszkaniowe stanowi dobre źródło dochodu, nikogo nie trzeba przekonywać. Pieniądze uzyskane z wynajmu stanowią często dla osób, których jedynym źródłem utrzymania są uzyskiwane wynagrodzenia ze stosunku pracy, dosyć pokaźny zastrzyk gotówki. Co prawda, osoby takie nie mają w ciągu roku zbyt wielu obowiązków związanych z wynajmem, ale po zakończeniu roku podatkowego muszą się ostatecznie rozliczyć z dochodów uzyskanych z tego tytułu oraz z dochodów otrzymanych za pośrednictwem płatnika ze stosunku pracy. W takim przypadku nie będzie to już formularz PIT-37, ale PIT-36, czyli ten, który składają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przekazanie 1 proc. podatku

Uzyskiwanie dochodów z najmu nie stoi na przeszkodzie temu, by skorzystać z możliwości przekazania tzw. 1 proc. podatku. Ustawa o PIT przewiduje, że naczelnik urzędu skarbowego (bo to on jest organem podatkowym), na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika ze specjalnego wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Kwota ta zaokrąglana jest do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Przy czym wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem takiego wniosku.

Jeśli chodzi o wykaz, o którym wspomina przytoczony wcześniej przepis, to ustawa o PIT przewiduje, że w terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Co ważne, przekazanie 1 proc. podatku następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania (czyli w tym przypadku przed upływem 30 kwietnia 2009 roku).

Nowy formularz PIT-36 umożliwia zadeklarowanie przekazania 1 proc. podatku w części O, w poz. 305-307. W pozycjach tych wpisujemy kolejno nazwę organizacji pożytku publicznego (poz. 305), numer, pod jakim wpisana została w KRS (poz. 306), oraz wnioskowaną kwotę (poz. 307). Ta ostatnia nie może przekroczyć 1 proc. kwoty wykazanej w poz. 188 zeznania (podatek należny po zaokrągleniu do pełnych złotych). Kwotę taką wpisuje się po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, a zatem nie stosujemy tu reguł matematycznych. Oznacza to, że zarówno, gdy 1 proc. wyniesie np. 100,52 zł, jak i gdy będzie to np. 100,59 zł, w zeznaniu wpisujemy 100,50 zł.

W niektórych przypadkach konieczne może być także wypełnienie części P zeznania, czyli poz. 308-310, w których możemy podać dane uzupełniające dotyczące naszych preferencji co do sposobu zadysponowania przekazywaną na rzecz organizacji pożytku publicznego częścią podatku. I tak w poz. 308 można podać dane ułatwiające urzędnikom kontakt z nami. Nie chodzi przy tym wyłącznie o adres do korespondencji, ale przede wszystkim takie informacje, jak numer telefonu czy e-mail. Z kolei w pozycji 309 możemy wskazać szczególny cel, na który chcielibyśmy, by przekazywane przez nas środki trafiły, np. na leczenie chorego dziecka itp., który realizowany jest przez wskazaną przez nas wcześniej organizację pożytku publicznego (informacja ta zostanie przekazana przez urząd skarbowy do OPP). Aby było to możliwe, musimy jednak zaznaczyć jeszcze kwadrat w poz. 310 - „wyrażam zgodę”. W ten sposób wyrażamy zgodę na przekazanie do wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego danych, o których mowa w art. 45c ust. 5 znowelizowanej ustawy o PIT (chodzi o nowelizację z listopada 2008 roku, która w części ma zastosowanie już do rozliczenia za 2008 rok). Chodzi tu o takie dane jak imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji (poz. 307 zeznania).

Informacje te naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w formie pisemnej organizacji pożytku publicznego, w formie pisemnej, w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

 

 

PIT-36 str.1

PIT-36 str.2

PIT-36 str.3

PIT-36 str.4

PIT-36 str.5

PIT-36 str.6

Krystyna Górczak

ksiegowosc@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

•  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

 

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] nr 234(2356), 1 grudnia 2008 r.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK