| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Roczne rozliczenie ryczałtu i karty podatkowej, czyli PIT-28 i PIT-16A

Roczne rozliczenie ryczałtu i karty podatkowej, czyli PIT-28 i PIT-16A

Podatnicy, którzy w 2008 roku rozliczali się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, najpóźniej 2 lutego 2009 r. będą musieli złożyć zeznania roczne. W pierwszym przypadku rozliczenia będzie trzeba dokonać na PIT-28. W drugim konieczne będzie złożenie formularza PIT-16A.

Odmowa opłacania karty zezwala na ryczałt

Podatnik, który otrzymał odmowę do opodatkowania się na zasadach karty podatkowej, może opłacać ryczałt, jeśli spełnia do tego warunki. O wyborze ryczałtu nie trzeba już zawiadamiać fiskusa.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług ślusarskich, sklasyfikowanych w 2007 roku pod symbolem PKD 28.52.2, podatnik rozpoczął 1 lutego 2007 r. 30 stycznia 2007 r. podatnik złożył do właściwego urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie karty podatkowej, jako formę rozliczenia się z podatku dochodowego. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił prawa zastosowania opodatkowania w formie karty. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia do tego warunki. Czy w sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję odmowną o zastosowanie karty podatkowej, należy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu, chcąc rozliczać się z podatku dochodowego w tej właśnie formie w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ IZBY: Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), podatnik jest zobowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty, odrębnie na każdy rok podatkowy.

Jeżeli jednak naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty, to wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:

• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki do opodatkowania w tej formie, albo

• podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Podatnicy korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji są zobowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

W sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję odmawiającą zastosowania karty podatkowej i jednocześnie spełnione są warunki do opłacania ryczałtu - istnieje możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek umożliwiających opodatkowanie ryczałtem.

Wobec tego podatnik nie miał obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 maja 2008 r. (nr ITPB1/415-143/08/HD)

OPINIA

KATARZYNA BIEŃKOWSKA

doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf

W pewnych, ściśle określonych prawem sytuacjach podatnik musi dopełnić formalności polegających na dokonaniu np. odpowiedniego zgłoszenia, oświadczenia, aktualizacji danych itp., aby uzyskać prawo do danego, wybranego przez siebie sposobu opodatkowania (przy założeniu, że spełnione zostały warunki formalne umożliwiające taki wybór). Dotyczy to m.in. wyboru uproszczonych form opodatkowania. Za słuszną należy uznać taką interpretację, która została potwierdzona przez organ podatkowy jako prawidłowa. Mianowicie ustawa o ryczałcie nakłada na podatnika obowiązek złożenia wniosku o zastosowanie karty podatkowej w oznaczonym terminie. Tym samym wykluczone jest, aby w tym samym terminie zadeklarować wybór ryczałtu. Przepis jednoznacznie przesądza, że jeżeli organ podatkowy stwierdzi brak warunków do zastosowania karty, wydaje decyzję odmowną, a podatnik ma obowiązek albo płacić ryczałt (jeżeli spełnia warunki ustawowe), albo - w braku takiej możliwości - podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Jeżeli podatnik raz już wystąpił do organu z oświadczeniem o możliwość rozliczenia się ryczałtowo, to przy decyzji odmawiającej zastosowania karty podatkowej ustawa niewątpliwie nie nakłada zobowiązania do dokonywania ponownych oświadczeń lub zgłoszeń. Jeśli podatnik już raz zadeklarował chęć rozliczania podatku w sposób zryczałtowany, to za zasadne i racjonalne należy uznać przyjęcie, że w razie odmowy jednej formy uproszczonej można skorzystać z tej drugiej, jaką jest ryczałt, pod warunkiem oczywiście spełnienia pozostałych przesłanek umożliwiających opodatkowanie w ten sposób. Odmienna interpretacja nie znajdowałaby oparcia w obowiązujących przepisach i byłaby wyrazem nadmiernego i niczym nieuzasadnionego formalizmu. Im zaś prościej i mniej stawia się wymogów formalnych, tym lepiej dla podatników.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK