| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć zakup i amortyzację kas fiskalnych w 2009 roku

Jak rozliczyć zakup i amortyzację kas fiskalnych w 2009 roku

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek taki nakłada na nich ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z przepisów może wynikać, że obecnie każda sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej powoduje obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej. W praktyce jednak tak nie jest. Ogólnie sformułowane w ustawie o VAT zasady dotyczące zakresu stosowania kas fiskalnych (czyli właśnie rejestrujących) regulują przepisy wydane na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, czyli obecnie przez ministra finansów.

Ewidencja zakupu

Nabycie kasy fiskalnej przez podatnika wymaga w pierwszej kolejności dokonania jej fiskalizacji, przez co rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Od tego momentu podatnik ma siedem dni na zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Do każdej kasy fiskalnej dołączana jest tzw. książka kasy rejestrującej, która zawiera m.in. informacje o kasie (numer ewidencyjny), jej sprzedawcy, podmiocie dokonującym czynności serwisowych, miejscu używania kasy oraz samym podatniku. W przypadku utraty tej książki podatnik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.

Kasy rejestrujące spełniają zarówno kryteria określone dla środków trwałych w ustawie rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych. Oznacza to, że nabyte kasy fiskalne jednostka powinna zaliczyć do środków trwałych oraz odpowiednio zaewidencjonować. W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe dotyczy to także kas, których podatnik nie zaliczył na podstawie przepisów prawa podatkowego do środków trwałych z tej przyczyny, że ich wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł.

Zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych zakupu kas rejestrujących dokonywane jest według zasad obowiązujących przy ewidencjonowaniu środków trwałych. Oznacza to, że zakup kasy rejestrującej oraz wprowadzenie jej do ewidencji bilansowej składników majątku trwałego jednostki ujmuje się w księgach rachunkowych w sposób następujący:

1. Zaksięgowanie faktury VAT wystawionej dla jednostki przez sprzedawcę w związku z zakupem kasy rejestrującej:

• Wartość zakupu brutto (cena obejmująca VAT)

- Wn Rozliczenie zakupu (konto 300)

- Ma Rozrachunki z dostawcami (konto 201)

• Wartość zakupu netto (cena kasy bez VAT)

- Wn Inwestycje (konto 080)

- Ma Rozliczenie zakupu (konto 300)

• VAT naliczony podlegający odliczeniu od podatku należnego

- Wn Rozliczenie naliczonego VAT (konto 223)

- Ma Rozliczenie zakupu (konto 300).

PRZYKŁAD

EWIDENCJA ZAKUPU W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Spółka ta zakupiła sześć kas rejestrujących o wartości brutto 7320 zł każda.

W związku z dokonaniem takiego zakupu spółka nabyła prawo do dokonania odliczenia od podatku należnego kwoty stanowiącej 90 proc. wartości netto (ceny kasy bez podatku od towarów i usług) każdej z tych kas, jednak nie więcej niż 700 zł za każdą kasę. W sumie dokonane przez spółkę odliczenie od podatku należnego wyniosło 4200 zł. Wartość netto zakupionych kas wyniosła 36 000 zł, a koszt ich instalacji 2440 zł. Wartość podatku naliczonego w cenie każdej z zakupionych przez spółkę kas wyniosła 1320 zł (razem za sześć kas - 7920 zł).

Sposób zaksięgowania powyższego przykładu można przedstawić za pomocą następującego schematu, przy czym poszczególne księgowania odnoszą się do:

• księgowanie nr 1 - zaksięgowanie faktury VAT wystawionej dla jednostki przez sprzedawcę w związku z zakupem kasy rejestrującej (księgowanie 1a - wartość zakupu brutto: 43 920 zł, księgowanie 1b - wartość zakupu netto: 36 000 zł, księgowanie 1c - VAT naliczony podlegający odliczeniu od podatku należnego: 7920 zł),

• księgowanie nr 2 - przyjęcie zakupionej kasy rejestrującej do używania wg wartości w cenie zakupu netto wynikającej z faktury VAT (rozliczenie kosztów zwiększających wartość początkową kasy rejestrującej związanych z instalacją kasy oraz przystosowaniem jej do używania, w tym m.in. kosztów transportu, przy założeniu, że podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie):

- 2a - wartość usług obcych w cenie zakupu brutto (łącznie z VAT) - 2440 zł

- 2b - VAT naliczony z tytułu tych usług podlegający odliczeniu od podatku należnego - 440 zł

- 2c - wartość usług obcych w cenie zakupu netto (bez VAT) - 2000 zł

- 2d - przyjęcie zakupionej kasy do używania (kwota zwiększając wartość początkową środka trwałego - wartość usług obcych w cenie zakupu netto + cena zakupu netto kas) - 38 000 zł

- 2e - zapłata kwoty należności wynikającej z faktur wystawionych w związku z zakupem kasy rejestrującej (w cenach zakupu brutto zaksięgowanych uprzednio na koncie Rozrachunki z dostawcami) - 46 360 zł.

Schemat

2. Przyjęcie zakupionej kasy rejestrującej do używania wg wartości w cenie zakupu netto wynikającej z faktury VAT (rozliczenie kosztów zwiększających wartość początkową kasy rejestrującej związanych z instalacją kasy oraz przystosowaniem jej do używania, w tym m.in. kosztów transportu, przy założeniu, że jednostce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie):

• Wartość usług obcych w cenie zakupu brutto (łącznie z VAT)

- Wn Rozliczenie zakupu (konto 300)

- Ma Rozrachunki z dostawcami (konto 201)

• VAT naliczony podlegający odliczeniu od podatku należnego

- Wn Rozliczenie naliczonego VAT (konto 223)

- Ma Rozliczenie zakupu (konto 300)

• Wartość usług obcych w cenie zakupu netto (bez VAT)

- Wn Inwestycje (konto 080)

- Ma Rozliczenie zakupu (konto 300)

• Przyjęcie zakupionej kasy do używania (kwota zwiększająca wartość początkową środka trwałego - wartość usług obcych w cenie zakupu netto + cena zakupu netto kasy)

- Wn Środki trwałe (konto 010)

- Ma Inwestycje (konto 080)

• Zapłata kwoty należności wynikającej z faktur wystawionych w związku z zakupem kasy rejestrującej (w cenach zakupu brutto zaksięgowanych uprzednio na koncie Rozrachunki z dostawcami)

- Wn Rozrachunki z dostawcami (konto 201)

- Ma w zależności od formy płatności Kasa (konto 100) lub Rachunek bankowy (konto 130).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK