| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć zakup i amortyzację kas fiskalnych w 2009 roku

Jak rozliczyć zakup i amortyzację kas fiskalnych w 2009 roku

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek taki nakłada na nich ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z przepisów może wynikać, że obecnie każda sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej powoduje obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej. W praktyce jednak tak nie jest. Ogólnie sformułowane w ustawie o VAT zasady dotyczące zakresu stosowania kas fiskalnych (czyli właśnie rejestrujących) regulują przepisy wydane na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, czyli obecnie przez ministra finansów.

Ewidencjonowanie ulgi

Zarówno opodatkowani na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą podatkową lub liniową stawką PIT) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący na podstawie przepisów rozporządzenia ministra finansów podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzący na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn.zm.) ewidencję przychodów, nie mają obowiązku zaewidencjonowania w wymienionych urządzeniach księgowych ani samego faktu dokonania odliczenia związanego z zakupem kasy (kas) rejestrującej, ani też jego wysokości. Dotyczy także ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług. Kwota ta podlega natomiast wykazaniu w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Obowiązek zaewidencjonowania takiego odliczenia mają natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz ci podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych którzy zgodnie z art. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych (nazywanych również księgami handlowymi). Jest to tzw. pełna rachunkowość, nazywana w ten sposób dla odróżnienia jej od rachunkowości uproszczonej obejmującej wymienioną wyżej podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów prowadzona przez podatników ryczałtu ewidencjonowanego.

Odliczenie od należnego VAT kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących powinno ujmować się w księgach rachunkowych w następujący sposób:

• po stronie Wn konta 222 Rozliczenie należnego VAT,

• po stronie Ma konta 845 Przychody przyszłych okresów.

Taki sposób zaksięgowania odliczenia od podatku należnego części kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących wynika z faktu, że dla celów rachunkowych odliczenie to traktowane jest jako dopłata na cele inwestycyjne. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności) obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

PRZYKŁAD

PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT

Podatniczka prowadzi nieduży kiosk Ruchu i korzysta od początku swojej działalności ze zwolnienia podmiotowego. W 2008 roku uzyskany przez podatniczkę obrót wyniósł 40 800 zł. W związku z tym podatniczka rozpoczęła 1 stycznia 2009 r. ewidencjonowanie sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej. W tym celu nabyła kasę, za którą zapłaciła 1220 zł. Cena netto kasy wyniosła 1000 zł. Tym samym podatniczka nabyła prawo do odliczenia kwoty 900 zł (1000 zł x 90 proc. = 900 zł). Ze względu jednak na to, że przepis ustawy o VAT stanowi, że kwota odliczenia nie może być wyższa niż 700 zł, zamiast odliczyć 900 zł, ma w rzeczywistości prawo do odliczenia 700 zł. U podatniczki nie występuje jednak podatek należny. Podatniczka nie ma więc możliwości odliczenia. W takiej sytuacji podatniczka może złożyć wniosek o zwrot kwoty związanej z odliczeniem z tytułu zakupu kasy.

PRZYKŁAD

USTALANIE LICZBY UŻYWANYCH KAS

Podatnik zobowiązany jest do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących 1 października. Zgłoszona przez niego do urzędu skarbowego liczba kas rejestrujących we wszystkich punktach sprzedaży wynosi pięć. Dlatego zgodnie z przepisami ma on obowiązek 1 października uruchomić jedną kasę. W każdym kolejnym miesiącu podatnik musi uruchomić co najmniej jedną kasę rejestrującą. W kolejnych miesiącach podatnik może również wprowadzić więcej niż jedną kasę. Nie może natomiast stosować ich w kolejnych miesiącach mniej.

PRZYKŁAD

UTRATA PRAWA DO ULGI

Podatnik od 2007 roku rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących. W związku z ich zakupem odliczył 7500 zł. W wyniku niepowodzeń, jakie spotkały podatnika w połowie 2008 r., podatnik zlikwidował prowadzoną przez siebie działalność 1 stycznia 2009 r. W związku z tym, że likwidacja nastąpiła przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnik zobowiązany jest do zwrotu odliczonej kwoty. Zwrot powinien nastąpić najpóźniej 31 stycznia 2009 r.

PRZYKŁAD

CZĘŚCIOWA UTRATA PRAWA DO ULGI

Podatnik od 2007 roku rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pośrednictwem dwóch kas rejestrujących. W związku z ich zakupem odliczył 5000 zł. Jedna z kas zainstalowana została w punkcie handlowym (sklepiku z częściami zamiennymi do ADG). Druga w otwartym tuż obok kiosku z artykułami papierniczymi. W wyniku niepowodzeń, jakie spotkały podatnika w połowie 2008 r., podatnik zlikwidował kiosk z artykułami papierniczymi 1 stycznia 2009 r.

Nadal funkcjonuje natomiast drugi punkt handlowy. W związku z tym, że likwidacja kiosku z artykułami papierniczymi nastąpiła przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnik zobowiązany jest do zwrotu odliczonej kwoty, czyli 2500 zł. Zwrot powinien nastąpić najpóźniej 31 stycznia 2009 r. Nie musi natomiast zwracać pozostałych 2500 zł, które odliczył w związku z zakupem drugiej kasy. Ta nadal bowiem jest używana.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK