| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć się w PIT-36 i PIT-36L

Jak rozliczyć się w PIT-36 i PIT-36L

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej lub według stawki liniowej, do końca kwietnia mają czas na złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. W pierwszym przypadku rozliczenia należy dokonać na formularzu PIT-36, natomiast dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo przeznaczony jest PIT-36L. Wyjaśniamy, w jaki sposób wypełnić oba te formularze poprawnie.

Ustalenie zobowiązania podatkowego

Część H zeznania PIT-36L przeznaczona jest na odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Kwotę wydatków podlegającą odliczeniu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Odliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć podatku wykazanego w poz. 49.

W części H dodano wiersz przeznaczony do wpisania składek na ubezpieczenie zdrowotne, jakie podatnik odliczył w zeznaniu podatkowym w związku z ich zapłaceniem w roku podatkowym z własnych środków zgodnie z przepisami obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (poz. 51).

Dodatkowo, w tej części zeznania dodano wiersz (poz. 52) przeznaczony do wpisania kwoty ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z 25 lipca 2008 r. o szczegółowych rozwiązaniach przewidzianych dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894). Artykuł 14 tej ustawy, poprzez dodanie art. 27g w ustawie o PIT umożliwił osobom fizycznym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu odliczenie od podatku dochodowego kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy za granicą metody odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją. Ulgę tę stosuje się zarówno w podatku obliczonym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (jest ona wykazywana w PIT/O stanowiącym załącznik do PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28), jak i od podatku obliczonego zgodnie z art. 30c ustawy. W tym drugim przypadku jest ona wykazywana bezpośrednio w PIT-36L, gdyż PIT/O będący informacją o przysługujących odliczeniach od dochodu, przychodu lub podatku nie stanowi załącznika do PIT-36L.

Obliczenia zobowiązania podatkowego należy dokonać w części I zeznania. W pierwszej kolejności należy wykazać podatek po odliczeniu składki zdrowotnej (poz. 53). Następną pozycję wypełniają podatnicy wykazujący zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2008 r. W poz. 55 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Kwota do zapłaty lub nadpłata

Obliczenia kwoty do zapłaty albo nadpłaty podatnicy dokonują w części J zeznania PIT-36L. W tej części wykazuje się podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (poz. 60). Doprecyzowano, że wiersz ten dotyczy wyłącznie nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008.

Kolejne części zeznania od K do M przeznaczone są na wykazanie: zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy, odsetek naliczonych zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy oraz należnych zaliczek, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »