| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć się w PIT-36 i PIT-36L

Jak rozliczyć się w PIT-36 i PIT-36L

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej lub według stawki liniowej, do końca kwietnia mają czas na złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. W pierwszym przypadku rozliczenia należy dokonać na formularzu PIT-36, natomiast dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo przeznaczony jest PIT-36L. Wyjaśniamy, w jaki sposób wypełnić oba te formularze poprawnie.

Złożenie zeznania

Roczne zeznanie podatkowe PIT-36 i PIT-36L należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu złożenia zeznania przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W tym roku ostatni dzień terminu przypada w dniu roboczym, co oznacza, że termin złożenia zeznania podatkowego za 2008 rok upływa w czwartek 30 kwietnia 2009 r.

Podatnicy, którzy w Polsce podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski, bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, niezobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku i zamierzają opuścić terytorium Polski przed 30 kwietnia 2009 r., obowiązani są złożyć zeznanie podatkowe przed terminem opuszczenia terytorium Polski.

Podatek dochodowy wynikający z zeznania PIT-36 lub PIT-36L jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania nadanego listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego. W praktyce oznacza to, że wysłane w ten sposób zeznanie podatkowe zostanie uznane za złożone w terminie, nawet jeśli dotrze do urzędu po 30 kwietnia 2009 r. Urząd skarbowy w takim wypadku przyjmie za dzień wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania datę stempla pocztowego. Trzeba jednak pamiętać, że aby skorzystać z przywileju zachowania terminu, zeznanie trzeba wysłać listem poleconym nadanym na poczcie publicznej. Domniemanie zachowania terminu nie będzie miało zastosowania, jeżeli podatnik skorzysta z usług operatora prywatnego czy też prywatnej firmy kurierskiej.

Druki zeznań można pobrać bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Podatnik nie ma jednak obowiązku wypełniania oryginalnego formularza pobranego z urzędu. Może również posłużyć się kserokopią lub wydrukiem zeznania z internetu, np. ze strony Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl. lub programu komputerowego umożliwiającego jego elektroniczne wypełnienie. Istotne jest, aby był to aktualny druk formularza. Osoby, które przebywają za granicą, mogą złożyć zeznanie w polskim konsulacie. Podatnicy mogą również skorzystać z możliwości złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym jednak wypadku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowe druki

Minister finansów publicznych co roku określa nowy wzór formularzy podatkowych. Wzory formularzy podatkowych dotyczących rozliczenia rocznego osób fizycznych za 2008 rok, w tym PIT-36 i PIT-36L, zawiera rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ważne

Podatnicy mający miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim UE EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej, który zamierzają opodatkować swoje dochody z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci albo przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT opodatkować według skali podatkowej, składają zeznanie podatkowe w terminie do 30 kwietnia 2009 r. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania do celów podatkowych

Nowe druki uwzględniają przede wszystkim zmiany wprowadzone do ustawy o PIT nowelizacją z 6 listopada 2008 r. Przypomnijmy, że przewiduje ona m.in. dostosowanie przepisów podatkowych do prawa wspólnotowego i orzecznictwa ETS oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności w zakresie:

•  umożliwienia opodatkowania, na takich zasadach jak przewidzianych dla polskich rezydentów, dochodów osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. Islandii, Norwegii lub Liechtensteinie albo w Konfederacji Szwajcarskiej oraz

•  odliczania zagranicznych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany zasad opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, a także modyfikację przepisów dotyczących 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Wszystkie te zmiany nie pozostają obojętne dla konstrukcji formularzy podatkowych. Tym bardziej że część z nich (np. zmiany w zakresie preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci będących nierezydentami) ma zastosowanie do rozliczenia dochodów za 2008 rok, tj. rozliczenia, które zasadniczo rozpocznie się 1 stycznia 2009 r. i potrwa do 30 kwietnia 2009 r.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK