| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć się w PIT-36 i PIT-36L

Jak rozliczyć się w PIT-36 i PIT-36L

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej lub według stawki liniowej, do końca kwietnia mają czas na złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. W pierwszym przypadku rozliczenia należy dokonać na formularzu PIT-36, natomiast dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo przeznaczony jest PIT-36L. Wyjaśniamy, w jaki sposób wypełnić oba te formularze poprawnie.

Dochody i straty

Zasadniczym celem sporządzania i złożenia PIT-36 jest rozliczenie dochodu lub straty poniesionej przez podatnika w roku podatkowym. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty należnych zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników podatnik wykazuje w części D zeznania podzielonej na tabele D.1 i D2. Część D.2 należy wypełnić wyłącznie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Podatnik wypełnia tylko te wiersze, które dotyczą źródeł, z których zostały osiągnięte przychody (dochody) lub poniesione straty. Podatnicy w tej części zeznania wykazują przychody (w tym uzyskane bez pośrednictwa płatnika), koszty uzyskania przychodów, dochody bądź straty, a także zaliczki na podatek dochodowy na podstawie m.in. danych zawartych w formularzach sporządzonych przez płatników, w szczególności: PIT-8S, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R). Kwotę dochodu zasadniczo oblicza się jako różnicę sumy przychodów i kosztów ich uzyskania. Kwotę straty oblicza się natomiast, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów.

Właściwe wiersze w części D.1 i D.2. wypełniają również podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. W tym miejscu nie wykazuje się natomiast dochodów, do których miała zastosowanie metoda wyłączenia proporcjonalnego. Należy je ujawnić w części H zeznania w wierszu Dochody osiągnięte za granicą.

W zeznaniu PIT-36 wykazuje się następujące źródła przychodów:

•  należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy - pamiętać należy, że przychodami ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych są nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, ale również np. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy,

•  emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy - należy wykazać łączną kwotę otrzymanych świadczeń (w tym renty strukturalne oraz socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami. Wyjątek dotyczy dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych. Podatnik wykazuje także świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne wypłacone przez organ rentowy. Podatnicy nie wypełniają kolumn dotyczących kosztów uzyskania przychodów oraz straty,

•  pozarolnicza działalność gospodarcza - podatnicy w zeznaniu wykazują przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT. W kolumnie przeznaczonej na wykazanie przychodu należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych,

•  działy specjalne produkcji rolnej - podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe, wykazują przychody należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Podatnicy, którzy rozliczają podatek w sposób ryczałtowo-szacunkowy wykazują dochód ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych. Osoby takie nie wypełniają ponadto kolumny przeznaczonej na wskazanie kosztów uzyskania przychodów. W rubryce dotyczącej dochodu podatnicy prowadzący księgi obliczają kwotę dochodu jako różnicę przychodu i kosztów jego uzyskania, natomiast podatnicy nieprowadzący ksiąg wpisują dochód ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych. Nie wykazują oni straty.

•  działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umowy o dzieło i zlecenia),

•  najem lub dzierżawa - uwzględnić należy sumę przychodów z tego źródła otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika,

•  prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT,

•  inne źródła.

W części D.3. zeznania podatnicy mają obowiązek doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych do lat 18), np. z tytułu renty rodzinnej. Trzeba pamiętać, że nie łączy się z dochodami podatników dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków, chyba że prawo pobierania pożytków przysługuje tylko jednemu z nich. Zanim podatnik uzupełni część D.3. formularza, powinien wypełnić załącznik PIT/M. Obliczoną w tym załączniku kwotę dochodu przenosi następnie do podstawowego formularza.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK