| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

W poradniku podpowiadamy, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej związanej z zakupem i eksploatacją samochodu. Przedstawiamy możliwości ujęcia przez firmę samochodu w zależności od zaistniałej sytuacji. Wskazujemy sposoby ewidencji różnych form nabycia samochodu, włącznie z leasingiem. Mając na uwadze odmienne ujęcie leasingu w przepisach podatkowych i bilansowych.

Zbycie pojazdu

Dochód bądź stratę ze zbycia samochodu ustala się jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia samochodu, a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększoną o wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości tego samochodu.

Transakcja sprzedaży samochodu jako środka trwałego rozliczana jest w następujący sposób:

Tabela 54. Sprzedaż samochodu (środka trwałego)

Tabela 55. Ewidencja sprzedaży samochodu osobowego

Warto zwrócic uwagę na fragment pisma Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. 1471/DPD1/423/26/06/MK), który stwierdził: (...) Spółka, sprzedając samochód osobowy o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20 000 euro, od którego dokonywała odpisów amortyzacyjnych, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie tego samochodu po uwzględnieniu dokonanych dotychczas odpisów amortyzacyjnych, w tym wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym w momencie sprzedaży pozostała niezamortyzowana wartość tego samochodu stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...) Biorąc powyższe pod uwagę, przy ustalaniu wartości sprzedanego samochodu, jako kosztu uzyskania przychodów art. 16 ust. 1 pkt 4 ma o tyle znaczenie, że wartość tę należy pomniejszyć również o te odpisy dokonywane do czasu sprzedaży samochodu, które nie stanowiły dla Spółki kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z prawem

Art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:  

1) wydatków na: 

a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,  

b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,  

c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

 

Pełna treść poradnika na stronach internetowych Poradnika Gazety Prawnej

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »