| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

W poradniku podpowiadamy, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej związanej z zakupem i eksploatacją samochodu. Przedstawiamy możliwości ujęcia przez firmę samochodu w zależności od zaistniałej sytuacji. Wskazujemy sposoby ewidencji różnych form nabycia samochodu, włącznie z leasingiem. Mając na uwadze odmienne ujęcie leasingu w przepisach podatkowych i bilansowych.

Ustalenie wartości początkowej samochodu

Środki trwałe ewidencjonuje się na koncie syntetycznym 010 „Środki trwałe” (w analityce np. 015 „Środki transportu”). W ewidencji uwzględnia się wartość początkową, dotychczasowe umorzenie, odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne samochodu.

Tabela 2. Konto 010 „Środki trwałe” (w analityce 015 „Środki transportu”)

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca: kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Wszystkie wydatki poniesione w związku z nabyciem samochodu zaliczonego następnie do środków trwałych, ponoszone przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji, zwiększają jego wartość początkową.

Koszty związane z zainstalowaniem dodatkowego wyposażenia pojazdu, poniesione przed przyjęciem go do używania, podwyższają wartość początkową samochodu

Amortyzacji podlegają kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki transportu. A zatem samochodu, który nie jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu, nie można uznać za kompletny i zdatny do używania (zob. art. 71 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późń. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1574).

Zapamiętaj

Samochód jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom technicznym oraz został zarejestrowany i zaopatrzony w zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Wydatki poniesione na rejestrację samochodu podwyższają wartość początkową samochodu.

Ewidencja zakupu samochodu

W poniższej tabeli prezentujemy ujęcie zakupu samochodu w księgach rachunkowych, pod warunkiem że spełnia wymagania zaliczenia go do środków trwałych. Tabela podzielona została na operacje zakupu samochodu osobowego i samochodu ciężarowego.

Tabela 3. Ewidencja zakupu samochodu zaliczonego do środków trwałych

W tym miejscu warto przypomnieć o wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który dotyczył polskiej spółki Magoora (sygn. akt C-414/07). Przypomnijmy, że do 1 maja 2004 r. odliczenie przysługiwało przy samochodach o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg. Natomiast 1 maja 2004 r., kiedy to VI dyrektywa VAT Rady UE 77/388/EEC weszła w naszym kraju w życie, równocześnie wprowadzono przepis, który ograniczał odliczanie podatku od paliw. Warunkiem odliczenia było teraz spełnianie tzw. wzoru Lisaka. Na skutek wprowadzonych zmian firmy, które kupiły samochody spełniające wymagane przez wzór Lisaka kryteria, straciły prawo do odliczania podatku.

ETS potwierdził w tym wyroku, że wyeliminowanie przez Polskę w 2005 r. obliczalności VAT od samochodów spełniających tzw. wzór Lisaka i paliwa do tych samochodów było niedopuszczalne. Co więcej, ETS stwierdził także, że wyeliminowanie przez Polskę w 2004 r. obliczalności VAT od samochodów tzw. kratek i paliwa do tych samochodów było również niedopuszczalne. Przyjęta bowiem przez Polskę VI dyrektywa VAT Rady UE 77/388/EEC mówi, że państwa członkowskie mogą zachować wyłączenia istniejące w ich prawie krajowym w momencie wejścia w życie dyrektywy. W taki oto sposób Ministerstwo Finansów już podczas obowiązywania VI dyrektywy VAT Rady UE 77/388/EEC ograniczyło prawa części przedsiębiorców.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Stawicka

Specjalista w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK