| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

W poradniku podpowiadamy, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej związanej z zakupem i eksploatacją samochodu. Przedstawiamy możliwości ujęcia przez firmę samochodu w zależności od zaistniałej sytuacji. Wskazujemy sposoby ewidencji różnych form nabycia samochodu, włącznie z leasingiem. Mając na uwadze odmienne ujęcie leasingu w przepisach podatkowych i bilansowych.

Zasady amortyzacji samochodu

Podstawą wyznaczenia amortyzacji jest wartość początkowa samochodu oraz przewidywany jego okres użytkowania. Amortyzację rozpoczynamy od początku następnego miesiąca po tym, w którym samochód wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych. Kończymy natomiast w tym miesiącu, w którym suma odpisów amortyzacyjnych zrówna się z wartością początkową samochodu.

Zapamiętaj

Jeśli samochód zostanie sprzedany (zlikwidowany) przed całkowitym zamortyzowaniem, wówczas amortyzację należy zakończyć w miesiącu, w którym miały miejsce te zdarzenia.

Amortyzacja ujęta w księgach rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości może być ustalona z uwzględnieniem stawek wynikających w przepisów podatkowych, wówczas amortyzacja księgowa będzie zgodna z amortyzacją podatkową.

Amortyzacja podatkowa jest uznawana za koszt uzyskania przychodu przez przepisy podatkowe. Stanowi ona koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy jest obliczona według zasad określonych w prawie podatkowym. Amortyzację podatkową ogranicza zakres dozwolonych odpisów amortyzacyjnych poprzez ustawowe ustalenie stawek amortyzacyjnych.

NASZA RADA

Samochód, który jest używany tylko sezonowo, można amortyzować jedynie w okresie jego używania. Miesięczny odpis amortyzacyjny ustala się, dzieląc roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie (albo przez 12).

ETAPY AMORTYZACJI SAMOCHODU

ETAP 1

Nabyty samochód zaliczany do środków trwałych wprowadzić do ewidencji (wykazu) środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania.

ETAP 2

Wybrać odpowiednią metodę amortyzacji. Wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania samochodu.

ETAP 3

Dokonać pierwszego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składnik majątku wprowadzono do ewidencji (wykazu), a w przypadku amortyzacji jednorazowej - w miesiącu oddania go do używania albo w miesiącu następnym.

ETAP 4

Dokonywać odpisów amortyzacyjnych według zasad przyjętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (przy amortyzacji bilansowej według zasad zgodnych z ustawą o rachunkowości).

NASZA RADA

W sytuacji gdy samochód ma kilku właścicieli, wówczas prawo do amortyzowania samochodu ma każdy z nich, proporcjonalnie do udziału we współwłasności. Jeśli samochód ma dwóch współwłaścicieli to każdy z nich może naliczać amortyzację od połowy wartości samochodu.

Ewidencja amortyzacji samochodu

Do ewidencji kosztów amortyzacji środków trwałych służy konto zespołu 4 np. 401 „Amortyzacja”. W ramach konta 401 można wyodrębnić w ewidencji amortyzację stanowiącą koszty uzyskania przychodu (czyli amortyzacja podatkowa) oraz amortyzację, która nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Zapamiętaj

Obowiązująca obecnie ustawa o rachunkowości nie odwołuje się już do stawek amortyzacyjnych wynikających z przepisów podatkowych.

Aby nie prowadzić podwójnej ewidencji amortyzacji, czyli amortyzacji dla potrzeb bilansowych i amortyzacji dla potrzeb podatkowych, firmy stosują stawki amortyzacyjne podatkowe. Należy pamiętać, że część odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego może być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów. Nie uważa się za koszt podatkowy odpisów w części ustalonej od wartości pojazdu przewyższającej równowartość 20 000 euro. Kwotę tę przeliczamy na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Ewidencja księgowa amortyzacji z podziałem na stanowiącą i niestanowiącą koszt uzyskania przychodu została przedstawiona w tabeli nr 18.

Tabela 18. Ewidencja księgowa amortyzacji odpisów stanowiących i niestanowiących kosztu podatkowego

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK