| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

W poradniku podpowiadamy, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej związanej z zakupem i eksploatacją samochodu. Przedstawiamy możliwości ujęcia przez firmę samochodu w zależności od zaistniałej sytuacji. Wskazujemy sposoby ewidencji różnych form nabycia samochodu, włącznie z leasingiem. Mając na uwadze odmienne ujęcie leasingu w przepisach podatkowych i bilansowych.

Metoda amortyzacji z zastosowaniem stawki z wykazu

Ten sposób amortyzacji polega na dokonywaniu odpisów od stałej podstawy (wartości początkowej), przy zastosowaniu stawek zawartych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Wykaz ten stanowi załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tej metodzie odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Amortyzację rozpoczynamy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji, aż do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową (lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto).

Tabela 20. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Metoda amortyzacji z zastosowaniem indywidualnych stawek

Firmy mogą ustalać także indywidualne stawki amortyzacji. Dotyczy to jednak tylko używanych lub ulepszonych samochodów, pod warunkiem że są to środki trwałe po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji lub wykazu. Oznacza to, że nie ma możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla samochodów, które kiedykolwiek figurowały w ewidencji podatnika lub zostały z tej ewidencji wykreślone i ponownie wprowadzone.

Zapamiętaj

Zastąpienie podstawowej stawki amortyzacyjnej stawką indywidualną pozwala na skrócenie okresu amortyzacji.

Tabela 21. Okres amortyzacji przy wykorzystaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych

Metoda amortyzacji z zastosowaniem stawek podwyższonych i stawek obniżonych

W przypadku środków transportu używanych bardziej intensywnie niż przeciętnie albo wymagających szczególnej sprawności technicznej firma ma możliwość podwyższenia podstawowej stawki. Środek transportu wymaga szczególnej sprawności technicznej np. jeśli jest używany w warunkach terenowych, w warunkach leśnych lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Podwyższenia dokonuje się poprzez pomnożenie stawki amortyzacji podanej w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych przez właściwy współczynnik podstawowej stawki amortyzacyjnej wynikającej z wykazu. W przypadku więc samochodów ze stawką podstawową 20% możemy dokonać podwyższenia o współczynnik nie wyższy niż 1,4.

Stosowanie metody czwartej powoduje wydłużenie okresu amortyzacji. Jej stosowanie może więc być uzasadnione w specyficznych warunkach ekonomicznych. Na przykład gdy firma ponosi straty podatkowe w ostatnich latach. W takim przypadku obniżenie stawek podatkowych może okazać się korzystne, bowiem obniżenie stawek podatkowych powoduje przesunięcie kosztów na przyszłe lata. Szczególnie należy zwrócić uwagę na art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym o wysokość straty, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Metoda degresywna

Zastosowanie metody degresywnej jest możliwe tylko w odniesieniu do samochodów ciężarowych. Jej stosowanie polega na użyciu w pierwszym okresie amortyzacji podwyższonych stawek amortyzacyjnych naliczanych od wartości początkowej. Natomiast w następnym okresie amortyzacja naliczana jest od wartości netto, tzn. od wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Przy zastosowaniu metody degresywnej, stawki podane w wykazie stawek amortyzacyjnych należy podwyższyć w pierwszym podatkowym roku ich używania o współczynnik 2,0 lub 3,0. Współczynnik 3,0 dotyczy środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych - używanych w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo gminy zagrożonej recesją i degradacją społeczną. Wykaz tych gmin ustala Rada Ministrów.

Zastosowanie współczynnika podwyższającego spowoduje, że środek trwały szybciej się zużyje, tzn. będzie go można eksploatować przez krótszy okres.

Zapamiętaj

Jeśli w trakcie roku podatkowego gmina utraci status zagrożonej wysokim bezrobociem lub recesją i degradacją społeczną lub też podatnik przeniesie zakład na inny teren, stawkę podwyższoną o wskaźnik 3,0 stosuje się tylko do końca tego roku.

Tabela 22. Amortyzowanie samochodu ciężarowego metodą degresywną

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK