| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

W poradniku podpowiadamy, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej związanej z zakupem i eksploatacją samochodu. Przedstawiamy możliwości ujęcia przez firmę samochodu w zależności od zaistniałej sytuacji. Wskazujemy sposoby ewidencji różnych form nabycia samochodu, włącznie z leasingiem. Mając na uwadze odmienne ujęcie leasingu w przepisach podatkowych i bilansowych.

Ubezpieczenie samochodu

Do ewidencji rozrachunków z tytułu ubezpieczeń majątkowych służy konto 249 „Rozrachunki z ubezpieczycielem”. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń majątkowych to wszelkie operacje z tytułu rozrachunków z towarzystwami ubezpieczeniowymi (składki na ubezpieczenia majątkowe) oraz operacje z tytułu roszczeń o odszkodowania (otrzymanie odszkodowań).

Tabela 23. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń na koncie 249 „Rozrachunki z ubezpieczycielem”

Jeśli ubezpieczenie dotyczy innych okresów sprawozdawczych danego roku lub innego roku sprawozdawczego, wówczas opłacone składki ubezpieczeniowe podlegają rozliczeniu w czasie.

Zapamiętaj

Wydatki na ubezpieczenie samochodu, który został już zarejestrowany i dopuszczony do ruchu, nie zwiększają wartości początkowej samochodu.

Okres rozliczenia składek ubezpieczeniowych w czasie powinien odpowiadać okresowi wynikającemu z dokumentów źródłowych, którymi w przypadku ubezpieczeń są polisy. Operacje księgowe, jakich musi dokonać firma ubezpieczająca samochód w księgach rachunkowych, przedstawiamy w tabeli nr 24.

Tabela 24. Ewidencja składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia samochodu

Czynnikiem, który powinien decydować o kwalifikowaniu kosztów ubezpieczenia do rozliczenia w czasie może być wpływ kosztów ubezpieczenia na poziom kosztów okresu sprawozdawczego. Prawidłowe rozliczenie kosztów w czasie ma zapobiegać zniekształceniom wyników działalności i stwarzać lepsze warunki dla porównywalności ich w czasie.

Jeśli więc rozliczamy koszty ubezpieczeń majątkowych w czasie to należy dokonać następującego księgowania:

Tabela 25. Rozliczanie kosztów ubezpieczeń majątkowych w czasie

 

Polisy ubezpieczeniowe samochodowe kwalifikowane są do kosztów pośrednich, których nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami, jakie podmiot uzyskuje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami - a do takich należą polisy samochodowe - są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim wypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

NASZA RADA

Firma, która wykupuje polisę na okres ubezpieczeniowy dotyczący dwóch lat, nie może zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w całości w dacie poniesienia. Musi ustalić, jaka część dotyczy 2007 r., a jaka 2008 r.

W przypadku polis dotyczących samochodów osobowych warto pamiętać, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote. Kursem przeliczeniowym jest kurs sprzedaży walut obcych, ogłaszany przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia

Zgodnie z prawem

Art. 16h ustawy o rachunkowości

1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerial

nych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, 

2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu,  

3) od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku,  

4) od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ulepszenie i remont samochodu

Prawidłowe rozpoznanie, czy mamy do czynienia z ulepszeniem czy remontem samochodu, jest szczególnie ważne ze względu na prawidłowe ustalenie wysokości odpisów amortyzacyjnych. Ulepszenie samochodu jako środka trwałego oznacza konieczność zwiększenia jego wartości początkowej o wartość nakładów poniesionych na ulepszenie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK