| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Zasady ogólne

Przy opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatnik składa zeznanie roczne na formularzu PIT-36. Formularz ten jest przeznaczony dla tych podatników, którzy choćby z jednego źródła osiągną przychód, którego nie rozlicza płatnik. Takim źródłem jest pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej, ale również przykładowo umowa najmu, dzierżawy. Oprócz dochodów opodatkowanych według skali podatkowej w deklaracji PIT-36 rozliczany może być podatek zryczałtowany od niektórych dochodów.

PRZYKŁAD

Podatnik w 2010 r. osiągał przychody z umowy o pracę oraz z umowy najmu mieszkania opodatkowane według skali podatkowej. W takim przypadku osiągnięte przychody z obu źródeł przychodu rozliczy w zeznaniu PIT-36.

PRZYKŁAD

Podatnik w 2010 r. osiągał przychody z umowy o pracę oraz z umowy najmu mieszkania opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku osiągnięte przychody ze stosunku pracy podatnik rozliczy w zeznaniu PIT-37. Przychody z najmu mieszkania podatnik powinien rozliczyć w zeznaniu PIT-28.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowanych indywidualnie, jak i łącznie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków wystarczy, że tylko jedno z małżonków osiąga przychody zobowiązujące do wypełnienia formularza PIT-36, aby zeznanie składać na tym formularzu.

PRZYKŁAD

Anna K. prowadzi działalność gospodarczą, a jej mąż uzyskuje przychody z umowy o pracę oraz z umowy o dzieło rozliczanej przez płatnika. Dokonując wspólnego rozliczenia za 2010 r., małżonkowie złożą formularz PIT-36.

Na tym formularzu rozliczą się rodzice, którzy mają obowiązek doliczyć do swoich przychodów dochody swoich małoletnich dzieci.

PRZYKŁAD

Podatnik osiąga przychody z umowy o pracę. Jego małoletnie dziecko osiągnęło przychody, które należy doliczyć do dochodów rodzica. W takim przypadku rodzic nie złoży zeznania PIT-37, lecz zeznanie PIT-36.

Załącznikami do tego formularza mogą być: PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/2K, PIT/M, PIT/Z, SSE-R, PIT/ZG, NIP-1 lub NIP-3, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji.

Dane niezbędne do wypełnienia zeznania w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pochodzą z ewidencji podatkowej prowadzonej przez podatnika. Przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej (ale też podatkiem liniowym) może prowadzić dwie formy ewidencji podatkowej:

• podatkową księgę przychodów i rozchodów albo

• księgi rachunkowe.

Przedmiotem opodatkowania przy zasadach ogólnych (również w podatku linowym) jest dochód, czyli przychód minus poniesione koszty uzyskania tego przychodu. U wspólników spółek przychody, koszty i odliczenia ustala się proporcjonalnie do udziałów w spółce. Ważne jest, że przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów dochód do zeznania rocznego ustala się tzw. różnicą remanentów. W praktyce oznacza to, że wartość remanentu początkowego powiększa wartość kosztów uzyskania przychodów, a wartość remanentu końcowego pomniejsza wartość tych kosztów. Ten sposób ustalenia dochodu obowiązuje podatników, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowanych według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym. Dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustalany jest w sposób następujący:

1) Bierzemy pod uwagę przychód z kolumny 9 księgi przychodów i rozchodów.

2) Obliczamy koszty:

– do wartości remanentu początkowego dodajemy wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10),

– dodajemy koszty uboczne (kolumna 11),

– odejmujemy wartość remanentu końcowego,

– dodajemy wartość sumy pozostałych wydatków (kolumna 14).

3) Korygujemy koszty o te wydatki, które w kolumnach księgi zostały ujęte podwójnie. Przykładem są towary handlowe ujęte w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które zostały przekazane pracownikom i ujęte po raz drugi w kolumnie 12 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Korekty na koniec roku dokonujemy, jeżeli stosownego storna w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie dokonaliśmy w dacie przekazania towarów pracownikom. Po dokonaniu tych operacji otrzymamy koszt uzyskania przychodów.

4) Aby ustalić dochód (stratę), od przychodu odejmiemy ustalone z uwzględnieniem różnicy remanentów koszty uzyskania przychodu.

Tak ustalone przychody, koszty i dochód przenosimy do zeznania rocznego PIT 36 albo PIT-36L (jeżeli podatnik jest opodatkowany podatkiem liniowym), poprzez załącznik PIT/B.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK