| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

PIT/B

PIT/B to załącznik służący rozliczeniu przychodów z działalności gospodarczej, składany z zeznaniem PIT-36 albo PIT-36L. Małżonkowie ten załącznik zawsze składają odrębnie, nawet jeżeli działalność prowadzą razem w formie spółki osobowej. W tym załączniku podatnik podaje dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. REGON, oraz prezentuje przychody i koszty z podziałem na formy prowadzonej działalności gospodarczej, tj. odrębnie z działalności prowadzonej indywidualnie, odrębnie z działalności prowadzonej w formie spółek osobowych. Suma przychodów i kosztów jest przenoszona do zeznania.

PRZYKŁAD

Jerzy M. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. W 2010 r. dochód z działalności gospodarczej jest jednym źródłem przychodu Jerzego M. Dochód z jego działalności opodatkowany jest według skali podatkowej. Za 2010 r. Jerzy M. rozlicza się indywidualnie. Podsumowanie kolumn podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2010 r. w działalności gospodarczej Jerzego M. dało następujące kwoty:

• przychód – 240 000,00 zł,

• koszty zakupu towarów handlowych i materiałów – 120 000,00 zł,

• koszty uboczne zakupu – 5000,00 zł,

• suma pozostałych wydatków – 38 000,00 zł,

• wartość remanentu początkowego – 6000,00 zł,

• wartość remanentu końcowego – 9000,00 zł,

Koszty uzyskania przychodu ustalone na podstawie księgi wyniosły 160 000,00 zł (120 000 zł + 6000 zł – 9000 zł) + 5000 zł + 38 000 zł,

Dochód podatnika wynosi 80 000 zł (240 000 zł – 160 000 zł).

Kwoty przychodu, kosztów i dochodu Jerzy M. przenosi do załącznika PIT-B i rozlicza w zeznaniu PIT-36.

Przy prowadzeniu działalności w formie spółki osobowej podatnik musi ustalić swoje przychody, koszty i dochód według proporcji udziału w dochodach spółki.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że dane przedstawione w przykładzie poprzednim zostały osiągnięte przez dwóch wspólników spółki cywilnej, których udziały wynoszą po 50%. Oznacza to, że każdy ze wspólników osiągnął przychody wynoszące 120 000 zł (240 000 zł x 50%), koszty uzyskania przychodu 80 000 zł (160 000 zł x 50%) i dochód wynoszący 40 000 zł (80 000 zł x 50%).

Jeżeli podatnik prowadzi działalność w kilku formach, to przy każdej księdze musi ustalić przychody, koszty i dochód (stratę). Osiągnięte kwoty przychodów, kosztów i dochodów z każdej działalności przenosi do formularza PIT/B. Następnie w PIT/B dokonuje zsumowania tych wartości i tak ustalone przychody, koszty i dochód (stratę) z działalności gospodarczej wykaże w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L.

SSE-R

Załącznik SSE-R służy do rozliczenia podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w specjalnej strefie ekonomicznej z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia. Jest to załącznik do zeznania PIT-36.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »