| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Podatek z remanentu likwidacyjnego

W zeznaniu PIT-36 albo PIT-36L za 2010 r. przedsiębiorcy mają obowiązek wykazania 10% zryczałtowanego podatku od remanentu likwidacyjnego, jeżeli likwidacja jest przeprowadzana w grudniu danego roku. O likwidacji działalności gospodarczej należy pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego (art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f.). W praktyce następuje to poprzez złożenie aktualizacji danych na formularzu NIP-3 (informację o likwidacji zamieszczamy w części C – informacje dodatkowe). Remanent likwidacyjny, oprócz składników objętych normalnym remanentem takich jak towary handlowe, materiały, surowce, półprodukty, musi również obejmować wyposażenie. Wyposażeniem są rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone do środków trwałych.

Remanent likwidacyjny dla celów u.p.d.o.f. nie obejmuje natomiast środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyceniony według cen zakupu remanent likwidacyjny jest podstawą wyliczenia dochodu, który stanowi podstawę opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem. Podatek ten płatny jest w terminie odprowadzenia zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) prowadzenia działalności W terminie wpłaty tego podatku do urzędu skarbowego należy również złożyć spis z natury sporządzony na dzień likwidacji (art. 44 ust. 4 u.p.d.o.f.). Jeżeli likwidacja ma miejsce w grudniu, to podatek płatny jest w terminie przewidzianym dla podatku rocznego (do 30 kwietnia następnego roku). Podatnik do zeznania rocznego nie załącza remanentu likwidacyjnego, natomiast sam zryczałtowany podatek rozlicza w zeznaniu rocznym. Sposób wyliczenia dochodu z remanentu likwidacyjnego najlepiej przedstawić na przykładzie.

PRZYKŁAD

Jan N. dokonał likwidacji działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2010 r. W 2010 r. opodatkowany był podatkiem liniowym. Wartość remanentu na dzień likwidacji działalności wynosi 24 000 zł. Do obliczenia dochodu należy zastosować wskaźnik rentowności działalności gospodarczej. Wynika on z udziału dochodu w przychodach w okresie trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc likwidacji działalności. Jeżeli w tym okresie podatnik nie uzyskał dochodu, pod uwagę bierze taką proporcję z roku poprzedzającego rok likwidacji. Załóżmy, że dochód Jana N. w miesiącach wrzesień – listopad 2010 r. wynosił 30 000 zł, a przychód 300 000 zł. Wtedy wskaźnik rentowności wynosi 10% (30 000 zł : 300 000 zł) x 100. Podstawa opodatkowania z remanentu likwidacyjnego wyniesie w takim przypadku 2400 zł (24 000 zł x 10%). Podatek od remanentu likwidacyjnego wynosi 10%. Oznacza to, że Jan N. jest obowiązany zapłacić podatek w kwocie 240 zł (2400 zł x 10%). Podatek zapłaci w terminie do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę). Wykaże go również w poz. 54 zeznania PIT-36L za 2010 r.

Wspólnicy spółek osobowych dochód z remanentu likwidacyjnego wyliczają z uwzględnieniem proporcji udziałów w zyskach spółki.

PRZYKŁAD

Czterech braci K. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Ich udziały w zyskach wynoszą po 25%. Spółka opodatkowana jest według skali podatkowej. Jeden z braci – Jan K. występuje ze spółki z dniem 31 grudnia 2010 r. Wystąpienie ze spółki oznacza dla niego zakończenie działalności gospodarczej. Wartość remanentu na dzień likwidacji działalności wynosi 24 000 zł. Dochód spółki w miesiącach wrzesień – listopad 2010 r. wynosił 30 000 zł, a przychód 300 000 zł. Wskaźnik rentowności wynosi 10% (30 000 zł/300 000 zł) x 100. Dochód z remanentu likwidacyjnego wyniesie w takim przypadku 2400 zł (24 000 zł x 10%). Podstawa opodatkowania dla Jana K. wynosi 600 zł (2400 zł x 25%) Podatek Jana K. od remanentu likwidacyjnego wynosi 60 zł (600 zł x 10%). Pozostali wspólnicy spółki nie płacą tego podatku, ponieważ nadal w 2011 r. będą prowadzić działalność gospodarczą. Jan K. zryczałtowany podatek zapłaci w terminie do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę). Wykaże go w poz. 186 zeznania PIT-36 za 2010 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK