| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Sprzedaż rzeczy ruchomych

Dochodem opodatkowanym według skali podatkowej jest również dochód ze sprzedaży rzeczy ruchomych, np. samochodów, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Dochód ten podlega opodatkowaniu, jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej ma miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia rzeczy zmniejszona o nakłady poniesione w czasie posiadania rzeczy. Dochód ze sprzedaży rzeczy ruchomych z tego źródła rozliczyć należy w zeznaniu PIT-36.

PRZYKŁAD

Kamil P. kupił w marcu 2010 r. na prywatne potrzeby samochód osobowy o wartości 23 000 zł. Po dokonaniu dwóch remontów o wartości 800 i 600 zł, sprzedał ten samochód w lipcu 2010 r. Cena sprzedaży wynosiła 23 500 zł. Podatnik nie osiągnął jednak z tej transakcji dochodu, ponieważ koszty (24 400 zł) przerosły cenę uzyskaną ze sprzedaży. Podatnik nie musi rozliczać tej straty w zeznaniu rocznym, ponieważ nie podlega ona w następnych latach odliczeniu na podstawie art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f.

Dochody małoletnich dzieci

Do dochodów rodziców czy osoby samotnie wychowującej dzieci dolicza się dochody ich małoletnich dzieci, z wyjątkiem: dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Jeżeli dziecko małoletnie osiągnie te dochody, rodzic w jego imieniu składa odrębne zeznanie podatkowe. Małżonkowie podlegający odrębnemu opodatkowaniu doliczają dochody małoletnich dzieci po połowie do dochodu każdego z małżonków. Dochody małoletnich dzieci, doliczane do dochodów rodziców, są rozliczane w załączniku PIT/M. Ten załącznik składany jest wyłącznie z zeznaniem PIT-36. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia składają ten załącznik odrębnie. Dzieci pełnoletnie, osiągające dochody, składają zeznanie podatkowe samodzielnie.

PIT-38

Formularz ten przeznaczony jest do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, np. akcji, udziałów, ale nie tylko. W formularzu tym wykazujemy również przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PRZYKŁAD

Anna M. zajmuje się inwestowaniem na giełdzie. W grudniu 2010 r. sprzedała na polskiej giełdzie 901 akcji po cenie 43,20 zł za akcję. Dało to przychód w wysokości 38 923,20 zł. Koszty nabycia tych akcji wyniosły 32 243,40 zł (cena zakupu akcji + inne koszty związane z zakupem np. prowizja biura maklerskiego). W wystawionej informacji PIT-8C dom maklerski obsługujący daną sprzedaż (jako płatnik) uwzględnił właśnie te wartości. Dochód podatniczki wyniósł z tej transakcji 6679,80 zł. Od tego dochodu podatniczka jest obowiązana odprowadzić 19% podatek, który zostanie rozliczony w zeznaniu PIT-38.

PRZYKŁAD

Jan K. objął 3 września 2010 r. udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w spółce objęte zostały w zamian za dwa ciągniki siodłowe o wartości rynkowej 600 000 zł. Taka też była wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport. Wartość przychodu to nominalna wartość udziałów wydanych w zamian za aport, czyli 600 000 zł. Przychód ten powstał w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Ciągniki nie były dotychczas amortyzowane w działalności udziałowca, wniesiono je do spółki nowe. Jako koszt tego przychodu należy przyjąć ich cenę nabycia. W tym przypadku było to 590 000 zł (udziałowiec skorzystał przy nabyciu z indywidualnego upustu). Oznacza to, że udziałowiec osiągnął dochód przy objęciu udziałów wynoszący 10 000 zł. Dochód ten podlega opodatkowaniu według stawki 19%. Podatnik dokona tego w zeznaniu PIT-38, na podstawie informacji otrzymanej od płatnika (spółki, do której wniesiono aport) PIT-8C.

W zeznaniu PIT-38 nie wykazuje się żadnych ulg i odliczeń z wyjątkiem strat z lat ubiegłych, które podatnik poniesie na sprzedaży papierów wartościowych. Załącznikami do tego formularza są NIP-3 oraz PIT/ZG.

Sprzedaż domów i mieszkań

Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania lub domu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość podatku, rodzaj formularza, na którym transakcję trzeba rozliczyć, oraz rodzaj ulg podatkowych, z których można skorzystać, zależy od tego, kiedy sprzedawane mieszkanie było kupione.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK