| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Sprzedaż nieruchomości

W przypadku odpłatnego zbycia:

• nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

• prawa wieczystego użytkowania gruntów

– obowiązek podatkowy powstaje, jeżeli zbycie nieruchomości lub prawa majątkowego następuje w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie odpowiednio prawa i nieruchomości.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył mieszkanie w listopadzie 2004 r. i sprzedał je w styczniu

2010 r. Od końca 2004 r. upłynęło już 5 lat. Sprzedaż w 2010 r. domów i mieszkań nabytych w 2004 r. i w latach wcześniejszych nie podlega już opodatkowaniu, ponieważ obowiązek podatkowy z omawianego tu źródła nie powstaje.

Ryczałt od przychodu – ulga na cele mieszkaniowe

Do końca 2006 r. dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i wymienionych praw opodatkowany był 10% podatkiem zryczałtowanym od przychodu. Nadal jednak przy sprzedaży nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (rozumiane jak oddane do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r., czyli właśnie ten 10% zryczałtowany podatek i zwolnienia z nim związane (wynika to z przepisów przejściowych nowelizacji z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. nr 217, poz. 1588). Jeżeli więc osoba nabyła dom lub mieszkanie przed 1 stycznia 2007 r. i sprzeda je obecnie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku jego nabycia, to powinna zapłacić 10% zryczałtowany podatek od uzyskanego przychodu, który pomniejsza się wyłącznie o koszty odpłatnego zbycia, tj.: opłatę notarialną, skarbową, sądową, koszty pośrednika itp. (w praktyce koszty znikome w stosunku do uzyskanego przychodu). Podatek obliczany jest przez podatnika na deklaracji PIT-23, którą składa się do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia. W tym terminie należy wpłacić również podatek.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył dom w grudniu 2006 r. i sprzedał go w lutym 2010 r. Przychód uzyskany ze sprzedaży domu wynosił 450 000 zł. Koszty sprzedaży domu wyniosły w sumie 12 000 zł (notariusz, pośrednik, koszty ogłoszeń). Podatnik pieniądze ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na życie na emeryturze. Podatnik będzie więc zobowiązany do zapłaty podatku, który wniesie 43 800 zł = 10% x (450 000 zł – 12 000 zł.)

Podatnicy mogą uniknąć zapłaty tego podatku na dwa sposoby. Pierwszym jest odczekanie aż upłynie 5 lat, od końca roku, w którym nabyto nieruchomość lub określone prawo. W przestawionym powyżej przykładzie podatnik powinien poczekać ze sprzedażą domu do 2012 r. Oczywiście nie każda osoba może sobie pozwolić na taką zwłokę w sprzedaży. Drugim sposobem jest skorzystanie ze zwolnienia poprzez złożenie w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia zbycia oświadczenia, że uzyskane przychody ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele mieszkaniowe w terminie 2 lat, licząc od dnia sprzedaży. W katalogu celów mieszkaniowych znajduje się przykładowo nabycie mieszkania, domu czy spłata kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Jeżeli podatnik nie spełnił warunków zadeklarowanych w oświadczeniu, najpóźniej następnego dnia po upływie dwuletniego terminu będzie zobowiązany wpłacić podatek wraz z odsetkami. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli:

• budowa i sprzedaż budynków, lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

• przychód ze sprzedaży lub zamiany został wydatkowany na:

a) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części

– przeznaczonych na cele rekreacyjne;

• przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Warto pamiętać, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d u.p.d.o.f. (w brzmieniu obwiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.) zwolnione były od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Dla nieruchomości i praw nabytych przed 1 stycznia 2007 r., to zwolnienie obowiązuje dalej.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK