| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Sprzedaż nieruchomości

W przypadku odpłatnego zbycia:

• nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

• prawa wieczystego użytkowania gruntów

– obowiązek podatkowy powstaje, jeżeli zbycie nieruchomości lub prawa majątkowego następuje w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie odpowiednio prawa i nieruchomości.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył mieszkanie w listopadzie 2004 r. i sprzedał je w styczniu

2010 r. Od końca 2004 r. upłynęło już 5 lat. Sprzedaż w 2010 r. domów i mieszkań nabytych w 2004 r. i w latach wcześniejszych nie podlega już opodatkowaniu, ponieważ obowiązek podatkowy z omawianego tu źródła nie powstaje.

Ryczałt od przychodu – ulga na cele mieszkaniowe

Do końca 2006 r. dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i wymienionych praw opodatkowany był 10% podatkiem zryczałtowanym od przychodu. Nadal jednak przy sprzedaży nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (rozumiane jak oddane do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r., czyli właśnie ten 10% zryczałtowany podatek i zwolnienia z nim związane (wynika to z przepisów przejściowych nowelizacji z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. nr 217, poz. 1588). Jeżeli więc osoba nabyła dom lub mieszkanie przed 1 stycznia 2007 r. i sprzeda je obecnie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku jego nabycia, to powinna zapłacić 10% zryczałtowany podatek od uzyskanego przychodu, który pomniejsza się wyłącznie o koszty odpłatnego zbycia, tj.: opłatę notarialną, skarbową, sądową, koszty pośrednika itp. (w praktyce koszty znikome w stosunku do uzyskanego przychodu). Podatek obliczany jest przez podatnika na deklaracji PIT-23, którą składa się do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia. W tym terminie należy wpłacić również podatek.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył dom w grudniu 2006 r. i sprzedał go w lutym 2010 r. Przychód uzyskany ze sprzedaży domu wynosił 450 000 zł. Koszty sprzedaży domu wyniosły w sumie 12 000 zł (notariusz, pośrednik, koszty ogłoszeń). Podatnik pieniądze ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na życie na emeryturze. Podatnik będzie więc zobowiązany do zapłaty podatku, który wniesie 43 800 zł = 10% x (450 000 zł – 12 000 zł.)

Podatnicy mogą uniknąć zapłaty tego podatku na dwa sposoby. Pierwszym jest odczekanie aż upłynie 5 lat, od końca roku, w którym nabyto nieruchomość lub określone prawo. W przestawionym powyżej przykładzie podatnik powinien poczekać ze sprzedażą domu do 2012 r. Oczywiście nie każda osoba może sobie pozwolić na taką zwłokę w sprzedaży. Drugim sposobem jest skorzystanie ze zwolnienia poprzez złożenie w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia zbycia oświadczenia, że uzyskane przychody ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele mieszkaniowe w terminie 2 lat, licząc od dnia sprzedaży. W katalogu celów mieszkaniowych znajduje się przykładowo nabycie mieszkania, domu czy spłata kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Jeżeli podatnik nie spełnił warunków zadeklarowanych w oświadczeniu, najpóźniej następnego dnia po upływie dwuletniego terminu będzie zobowiązany wpłacić podatek wraz z odsetkami. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli:

• budowa i sprzedaż budynków, lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

• przychód ze sprzedaży lub zamiany został wydatkowany na:

a) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części

– przeznaczonych na cele rekreacyjne;

• przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Warto pamiętać, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d u.p.d.o.f. (w brzmieniu obwiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.) zwolnione były od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Dla nieruchomości i praw nabytych przed 1 stycznia 2007 r., to zwolnienie obowiązuje dalej.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »