| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Straty z lat ubiegłych

Ze stratą mamy do czynienia w przypadku, gdy koszty przewyższają przychody uzyskane z danego źródła przychodu. W praktyce stratę podatnik ponosi z tych źródeł przychodów, z których koszty rozliczane są według klauzuli generalnej, tj. gdy za koszt uznaje się każdy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu, z wyjątkiem wydatków wyraźnie wymienionych w przepisach jako niestanowiące takich kosztów. Źródłem tym jest np. działalność gospodarcza czy najem, dzierżawa. Nie ma możliwości osiągnięcia straty z takich źródeł, w których koszty określone są procentowo w stosunku do przychodu, np. z umów zlecenia, czy o dzieło.

ZAPAMIĘTAJ

Podatnik nie może odliczyć straty poniesionej np. z działalności gospodarczej od dochodu osiągniętego ze stosunku pracy. Poniesioną stratę odliczamy od dochodu uzyskanego z tożsamego źródła, tj. stratę z działalności gospodarczej odliczamy od dochodu z działalności gospodarczej, stratę z najmu odliczamy od dochodu z najmu.

Nie podlegają odliczeniu straty ze źródła przychodu, jakim jest zbycie rzeczy i praw majątkowych, których zbycie nie następuje w ramach działalności gospodarczej. Odliczeniu nie podlegają również straty ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. Ponosząc stratę z danego źródła przychodu, podatnik ma prawo ją odliczyć od dochodu z danego źródła w okresie następnych 5 lat. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Obowiązujące zasady odliczania strat pozwalają na odliczenie straty za dany rok już w dwa lata, pod warunkiem że pozwoli na to dochód podatnika. Podatnik, jeżeli pozwoli mu na to osiągnięty dochód w danym roku, może odliczać kilka strat poniesionych w poprzednich latach.

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od kilku lat. Za rok 2008 i 2009 r. podatnik poniósł stratę odpowiednio 20 000 zł i 4000 zł. Za 2010 r. podatnik osiągnął dochód wynoszący 62 000 zł. Pozwala mu to na odliczenie w 2010 r. zarówno straty za 2008 r., jak i 2009 r. maksymalnie po 50% tych strat. Oznacza to, że podatnik za 2010 r. tytułem strat z lat poprzednich odliczy kwotę 12 000 zł (20 000 zł x 50% + 4000 zł x 50%). Pozostałą część straty za 2008 r. podatnik ma prawo odliczyć od dochodów za 2011 r., 2012 i 2013 r., natomiast pozostałą część straty za 2009 r. podatnik ma prawo odliczyć od dochodów za 2011, 2012, 2013 lub 2014 r. Może się zdarzyć tak, że przy odpowiednio wysokim dochodzie wynoszącym co najmniej 12 000 zł, straty za oba lata zostaną odliczone w pozostałej części od dochodu za 2011 r.

Stratę poniesioną z działalności gospodarczej można również odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanego podatkiem liniowym.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Odliczeniu od dochodu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

• zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie podatnika i osób z nim współpracujących;

• potrącone przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Odliczeniu nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi przychód (dochód) wolny od podatku lub od którego zaniechano poboru podatku. Od dochodu nie podlegają odliczeniu również składki zapłacone w ramach rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych KRUS, które często opłacają przedsiębiorcy. Na mocy nowelizacji z 6 listopada 2008 r. wprowadzono do u.p.d.o.f. prawo odliczenia od dochodu w Polsce składki zapłaconej na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w państwie należącym do Unii Europejskiej, EOG oraz w Szwajcarii. Odliczenie jest możliwe pod warunkiem że nie dotyczy składek:

• których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska,

• odliczonych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do EOG, lub w Szwajcarii od dochodu (przychodu) albo od podatku.

Innym warunkiem odliczenia powyższych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK